Uzmana soru sormak için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir.!

ÜYE GİRİŞİŞifremi unuttum.

İnternet kullanıcıları
- Uzmanlara ücretsiz danışın
- Terapisyenleri tanıyın
- Sağlık videolarına ve makalelere göz atın
- Sizinle aynı problemleri olanlarla mesajlaşın

KULLANICI ÜYELİĞİ

 ÜYE SÖZLEŞMESİ

İşbu Üye Sözleşmesi (bundan böyle "Üye Sözleşmesi" olarak anılacaktır), Rama Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "Alternatif Terapi" olarak anılacaktır) ile www.alternatifterapi.com adlı siteye (bundan böyle "SİTE" olarak anılacaktır) üye olma talebinde bulunan kullanıcı arasında (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır), kullanıcının SİTE'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Üye, SİTE'ye üye olarak, Üye Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 1. TANIMLAR

ALTERNATİF TERAPİ: Alternatif Terapi'a ait web sitesi üzerinde Üye'lerine çeşitli hizmetler sunan ve Üye'lerin mal alımlarında, mal bedellerinin ödenmesinde / tahsilatında, güvenli ödeme / tahsilat hizmeti sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini,

SİTE: Alternatif Terapi'ın sahibi olduğu www.alternatifterapi.com isimli web sitesini ve alt uzantılarında yer alan web sitelerini,

ÜYE: SİTE'ye üye olma talebinde bulunan kullanıcıyı,

KULLANIM KOŞULLARI: www.alternatifterapi.com isimli web sitesinde bulunan Kullanım Koşullarını,

GİZLİLİK POLİTİKASI: www.alternatifterapi.com isimli web sitesinde bulunan Gizlilik Politikasını,

ALTERNATİF TERAPİ GÜVENLİ ÖDEME / TAHSİLAT SİSTEMİ: SİTE'de gerçekleştirilen, Üye'lere mal satışlarında; mal satış bedellerinin Üye'ler tarafından DÜKKAN'a ödenmek üzere Alternatif Terapi yönetimindeki "Üyeler Ortak Hesabı"na havale/EFT ve/veya kredi kartı ile Alternatif Terapi sanal POS'u üzerinden ödenmesini, DÜKKAN'ın satılan malı Üye'ye koşullara uygun olarak teslimini sağlamasını, Üye'nin onayına istinaden tahsil edilmiş olan mal bedelinin DÜKKAN hesabına ödenmesini sağlayan Alternatif Terapi'ın sunduğu hizmetleri ve uygulamaları,

ÜYELER ORTAK HESABI: SİTE'de, DÜKKAN ile Üye'ler arasında gerçekleşen mal satışlarında, Üye'ler tarafından Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi kullanılarak DÜKKAN adına gönderilen mal satış bedellerinin tutulduğu, hesapta tutulan paraların faiz ve benzeri hiçbir getiri sağlamadığı, Alternatif Terapi'ın yönettiği banka hesabını,

DÜKKAN: SİTE üzerinde kendisine açılan alan içinde, SİTE üyelerine Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi'ni kullanarak mal/hizmet satan gerçek ve/veya tüzel kişiler,

ifade eder.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Üye Sözleşmesi'nin konusu, SİTE'de Alternatif Terapi tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, Sözleşme ile SİTE içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Alternatif terapi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üye Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Alternatif Terapi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından SİTE'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Alternatif Terapi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

MADDE 4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. BU SİTEDE YER ALAN İÇERİK; HİÇBİR ŞEKİLDE TEŞHİS, TEDAVİ, TANI VEYA TIBBİ BİR TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.

Bu SİTE'de yer alan, SİTE ya da 3. Kişiler tarafından sağlanan; yazı, mesaj, fotoğraf, video, şekil, bilgi, grafik, vb gibi herhangi bir içerik, teşhis, tedavi, tanı ya da tıbbi bir tavsiye niteliği taşımamakta olup, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir tıbbi yardıma veya müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda, her zaman için yetkili uzman bir doktora veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Hiçbir zaman, bu sitede okunan bir bilgi yüzünden, yetkili uzman bir doktorun verdiği tıbbi tavsiyelerin ya da tedavi yöntemlerinin dışına çıkılmamalıdır. Üye, SİTE'de yer alan içeriğin herhangi bir şekilde teşhis, tedavi, tanı ya da tıbbi bir tavsiye niteliği taşımadığını, sadece bilgi verme amacı taşıdığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması halinde, derhal yetkili uzman bir doktor veya sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmeli ya da "112" Acil Yardım hattı aranmalıdır. SİTE, diğer durumlarda olduğu gibi, böyle acil bir durumda da hiçbir tıbbi tavsiyede bulunmaz ya da herhangi bir doktor, profesyonel, uzman, kurum veya ilaç/tedavi şekli önermez. SİTE'de bulunacak, www.alternatifterapi.com ya da 3. Kişiler tarafından eklenen içerikleri dikkate almak tamamen Üye'nin kendi tasarrufundadır ve SİTE bunların dikkate alınmasını önermez. Üye, bu konuda bütün riski aldığını ve doğabilecek tüm olası şikayet ve sorunlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE cinsel nitelikli bilgilendirme içerebilir. Üye bunları bildiğini ve SİTE'ye üye olup olmama serbestisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. ÇOCUKLARIN KORUNMASI

Bu SİTE'nin 18 yaşından küçükler tarafından kullanımı yasaktır. 18 yaşından küçükler hiçbir şekilde bu SİTE'ye üye olamaz. Üye, SİTE'yi kullanarak 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ÜYE AÇIKLAMA VE PAYLAŞIMLARI

Üyelerin gönderdiği kişisel bilgiler SİTE'nin Gizlilik Politikası ile korunmaktadır. Ancak Üye Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, işbu Üye Sözleşmesi uygulanacaktır.

Üye; SİTE içerisinde forumlar, tartışma grupları, yorumlar, bloglar, mesaj bölümleri, uzmana/doktora sor eklentilerinde ve ilaçlar ile ilgili kullanıcı yorumlarında, 3. Kişilerin haklarını ihlal edebilecek hiçbir içeriğe yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu tarzda bir içeriği umuma açar ise, burada yer alan bilgileri gizli olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Üye; SİTE içerisinde forumlar, tartışma grupları, yorumlar, bloglar, mesaj bölümleri, uzmana/doktora sor eklentileri ve ilaçlar ile ilgili kullanıcı yorumları olan yerlerde paylaşacağı tüm içerik, yorum ve konuşmaların teşhiş, tedavi, tanı veya tıbbi bir tavsiye içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; sağladığı içerik, yorum ve konuşmalar sebebiyle 3. Kişi/kurum ve/veya diğer SİTE kullanıcıların/üyelerinin herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda, tek sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE'de 3. Kişi/kurum tarafından sağlanan içerik, yorum ve konuşmalardan Alternatif Terapi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye; SİTE'ye herhangi bir bilgi, fikir, resim, video, yazı, içerik, kavram ya da buluş göndermiş ise, bu bilginin gizli bilgi olmadığını ve 3. Kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; SİTE'ye herhangi bir bilgi, fikir, resim, video, yazı, içerik, kapsam ya da buluşu paylaşmak suretiyle SİTE'de yayınlar ise, buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı SİTE'ye kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini ve buna ilişkin hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, bu şekilde elde ettiği hakkı dilediği şekilde kullanabilir, 3. Kişilere kullandırtabilir ya da bu hakka ilişkin alt lisans verebilir. Üye, hakkını saklı tutmak istiyor ise, bunu hiçbir şekilde SİTE'ye ya da SİTE aracılığı ile umuma açmamalıdır. Üye bunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. ÜYE'NİN GÖRÜNTÜ, VİDEO VEYA SES DOSYASI EKLEMESİ VE PAYLAŞMASI

Üye, SİTE'ye eklediği her görüntü, video veya ses dosyasının kendisine ait olduğunu; bunların kullanılması, çoğaltılması, yayılması, işlenmesi ve yayınlanması konularında tek hak sahibi olduğunu ve 3. Kişilerin Marka, Patent, Telif, gizlilik gibi hiçbir hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, kişisel bilgilerin gizliliği için, kendisine veya 3. Kişilere ilişkin ad, telefon numarası, email adresi ya da web adresi gibi hiçbir kişisel bilgiyi yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3. Kişilere ait görüntü, video ve ses dosyalarının, onların izni alınmadan yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu tarzda bir içeriğin yayınlanması halinde, Üye yayınlanana ilişkin hak sahibi olduğunu ya da ilgili kişiden izin almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Nefret, şiddet, müstehcenlik, pornografi, çocuk pornosu, cinsellik gibi hukuki veya cezai sorumluluk doğuracak veya SİTE'nin Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Üye Sözleşmesine aykırı her türlü sair görüntü, ses ve videonun yayınlanması kesinlikle yasaktır.

Üye, SİTE'ye herhangi bir bilgisayarın ya da SİTE'nin çalışmasını veya işlevselliğini etkileyecek virüs, bilgisayar kodlaması veya program gibi hiç bir materyal vs. yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; SİTE'ye herhangi bir sair görüntü, ses veya video girmek suretiyle bunu umuma açar ise, (a) buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı SİTE'ye kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini (b) sair görüntü, ses veya video 3. Kişiye ait ise, o kişinin buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı Üye' ye kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini (c) bu konuda doğabilecek tüm zarardan tek başına sorumlu olduğunu (d) buna ilişkin hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, SİTE'ye eklenmiş olan görüntü, ses veya videolarda tek yetkilidir ve tek taraflı olarak dilediği anda herhangi bir uyarıda bulunmadan eklenen içeriği kaldırabilir veya değiştirebilir.

4.5. SİTE ÜZERİNDEKİ UMUMA AÇIK ALANLAR

Üye eğer; mesaj bölümleri, bloglar, forumlar, uzmana/doktora sor, kullanıcı değerlendirme ve görüşleri gibi kısımları kullanarak siteye bir yazı yazar ise, bu yazıların tamamından tek başına sorumlu olduğunu, SİTE'nin bu metinlerin hiç birinden sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye;

- Umuma açık alanları, Ulusal veya Uluslararası Hukuka aykırı bir şekilde kullanır;

- Umuma açık alanlara herhangi bir içerik girmek suretiyle 3. Kişilerin Fikri Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal eder;

- Umuma açık alanlara 3. Kişiyi yada bir tüzel kişiyi; kötüleyici, taciz edici, tehdit edici, utandırıcı ya da onların onurunu kırıcı, nefret dolu, müstehcen bir yazı girer;

- Umuma açık alanlarda reklam veya herhangi bir iş talebinde bulunur;

- Uyarı almasına rağmen umuma açık alanlardaki, olağan diyalog akışını bozmaya devam eder ya da tartışılan konu ile alakası olmayan (serbest konulu bir forum değil ise) mesajlar yazar;

- Umuma açık alanda, 3. kişinin izni olmadan onun gibi davranır ya da o olduğu izlenimi verir;

- Umuma açık alanlara zararlı bilgisayar kodları ya da virusler yayar;

- 3. Kişilerin rızası olmadan, onlarla ilgili bilgileri (e-mail adresi gibi) toplar ya da saklar;

- 3. Kişiye, mesaj yazması ya da mesajları görüntüleyebilmesi için kendi üye hesabını kullandırır;

- Aynı notu, umuma açık alanlara birden fazla ya da spam olarak gönderir;

- 3. Kişilerin SİTE kullanımını ya da SİTE'nin umuma açık alanlarına ulaşımını engeller ya da sınırlar;

- SİTE üzerinden mal/ürün alımında bulunuyorken Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi'ni kullanmaz

ise, SİTE aşağıda belirtilenlerin hepsini ya da bir kısmını yapmakta özgürdür:

- Umuma açık konuşma alanlarındaki diyalogları kayıt edebilir.

- Üye Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşullarına uymadığı iddia edilen konuşmaları, inceleme sürecinde geçici olarak silebilir ya da kaldırılmasını Üye'den isteyebilir.

- Üye Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşullarına uymadığını düşündüğü ya da hukuka aykırı konuşmaları temelli kaldırabilir.

- Üye'nin SİTE'ye erişimini ya da SİTE'nin belirli sayfalarına erişimini yasaklayabilir.

- Konuşmaları dilediği şekilde düzenleyebilir ya da değiştirebilir.

- Üye'nin gizli olan konuşmalarını açığa çıkartabilir.

- SİTE, resmi mercilerden gelecek taleplerde, Üye'ye ait her türlü bilgiyi onlarla paylaşabilir.

- Üye'nin üyeliğini askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

SİTE; Üye'nin, 3. Kişilerin ya da tüzel kişinin aktif veya pasif hiçbir davranışından sorumlu değildir.

4.6. ÜYE'NİN SORUMLULUĞU

Alternatif Terapi'ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. Üye'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Alternatif Terapi ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Alternatif Terapi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5. SİTE ÜZERİNDE YAPILACAK ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Üye, Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi'ni kullanarak SİTE üzerinde satış için sergilenen malları/ürünleri satın alabilir. Üye, SİTE'de sergilenen bir malı satın alır ise, satılan mal için DÜKKAN'ın belirlediği şartları ve usulleri kabul etmiş sayılır. Üye, ödediği bedelin Üyeler Ortak Hesabı'na gireceğini bildiğini; malın kendisine koşullara uygun olarak teslimini takiben, ödediği bedelin DÜKKAN'ın hesabına ödenmesi için 7 (yedi) gün içinde onay vereceğini; işbu 7 (yedi) günlük süre içinde herhangi bir işlemde bulunmaması halinde onay vermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, aldığı ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını ve işbu Üye Sözleşmesi doğrultusunda satın alacağı ürünlerin bedellerini, Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi'ni kullanarak Alternatif Terapi tarafından yöneltilen Üyeler Ortak Hesabı'na yatıracağını, Üye ile DÜKKAN arasındaki alım-satım işlemi, ürünün DÜKKAN tarafından fiziki olarak teslimi ve Üye tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Üye, ürünün teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Üyeler Ortak Hesabı'ndaki ürün bedelinin DÜKKAN'ın hesabına transferi için Alternatif Terapi'a işlem talebinde bulunacağını veya DÜKKAN tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde aynı süre içinde Alternatif Terapi'a gerekli bildirimde bulunarak, ürünü DÜKKAN'a ürün faturası ve faturanın alt kısmında yer alan İade ve Değişim Formunu doldurarak iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Alternatif Terapi'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, herhangi bir nedenle anılan süre içinde iade etmek üzere ürünü DÜKKAN'a geri gönderdiği takdirde, Üyeler Ortak Hesabı'nda tutulan, ilgili ürüne ait satış bedelinin, ancak DÜKKAN'ın ürünü geri aldığına dair Alternatif Terapi'a bildirimde bulunmasından itibaren 10 (on) gün içinde Üye'nin hesabına geri gönderileceğini kabul ve beyan eder.

Üye, DÜKKAN tarafından kendisine teslim edilen ürünü kabul etmemesi halinde, iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız ve kullanılmamış olarak teslim etmesi gerektiğini, aksi halde ürünün iade alınmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt.

Üye, özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürün ve mallarda, ürünü ve malı iade hakkını kullanamaz.

Üye, SİTE'de DÜKKAN tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Alternatif Terapi'ın bilgi sahibi olmadığını ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.

Üye, SİTE üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, DÜKKAN'ın ürünü/malı satmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Alternatif Terapi'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Alternatif Terapi'tan satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu Sözleşmede tarif edilen şartlarla alım-satım işleminin tamamlanması halinde DÜKKAN'a havale edilmesi için Üyeler Ortak Hesabı'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Alternatif Terapi hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Üye tarafından işbu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, DÜKKAN'ın Alternatif Terapi'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Üyeler Ortak Hesabı'nda bulunan Üye' nin parası üzerinde Alternatif Terapi'ın Üye adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Alternatif Terapi'ın, ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini, DÜKKAN adına Alternatif Terapi Güvenli Ödeme / Tahsilat Sistemi içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, SİTE'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Alternatif Terapi'ın kendisine ait üye bilgilerini ve DÜKKAN'ın satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, DÜKKAN ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin, DÜKKAN'ın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; Alternatif Terapi'ın ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ve/veya satım konusu ürüne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının DÜKKAN olacağını; bu taleplerle ilgili Alternatif Terapi'ın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, DÜKKAN ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Alternatif Terapi'ın, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; DÜKKAN ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. SİTE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SİTE'nin kullanılması sebebi ile Alternatif Terapi'ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alternatif Terapi, Üye'lerin veya 3. Kişilerin SİTE'ye ekledikleri içerikleri kontrol etmekle veya denetlemekle yükümlü değildir. Üye, bunu bildiğini ve bu sebeple de SİTE'ye herhangi bir hukuka aykırı içerik eklemesi halinde bundan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE'nin kullanımı sırasında Üye, 3. Kişiye ait sitelere yönlendirilebilir. Bu durumlarda SİTE, yönlendirilen sitedeki hiçbir bilginin, içeriğin, görsel ve işitsel verinin, grafiğin, yazının ya da videonun doğruluğunu garanti etmez ve bunlardan sorumlu olmaz.

SİTE ayrıca uyuşturucu madde, reçete ile verilen ilaç ve onay gerektiren maddeler gibi hukuksal bir sınırlama getirilen konulara ya da yasaklı ürünlere ilişkin içeriklerde, bilginin açıklanması veya transfer yolu ile ifşa olmasından sorumlu değildir.

Alternatif Terapi hiçbir durumda, SİTE üzerindeki kullanıcıların faaliyetleri sebebiyle Üye veya 3. Kişi üzerinde meydana gelen zarardan sorumlu değildir. Zarar SİTE'nin kullanımından, kullanımdaki bilgisizlikten, SİTE'de bulunan bir içerikten veya her hangi başka bir sebepten dolayı meydana gelmiş olsa bile, Alternatif Terapi'ın sorumluluğu yoktur. Üye bunu bildiğini ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7. REKLAMLAR, ARAMALAR VE DİĞER WEB SİTELERİNE YÖNLENDİRME LİNKLERİ

SİTE üzerinden, Alternatif Terapi'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Alternatif Terapi tarafından Link verilebilir. Ayrıca SİTE'de herhangi bir arama yapıldığında, arama sonuçlarında bazı sitelere, doktorlara, satıcılara, Dükkanlara, kişi ve kuruluşlara öncelik tanıyabilir ya da reklam almak sureti ile sponsor linkleri SİTE'nin herhangi istediği bir yerinde gösterebilir veya duyurabilir. Bu gösterimler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili kişi, site, doktor, satıcı, DÜKKAN veya kuruluşları destekleme amacı veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

SİTE üzerindeki Link'ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link'ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Alternatif Terapi'ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. SİTE içinde; herhangi bir web sitesine ilişkin link verilmesi, arama sonuçlarında öncelikli veya normal sıralarda çıkması ya da sponsor link olarak gözükmesi, bunların SİTE tarafından desteklendiği ve SİTE'nin 3. Kişilere ait web sitelerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Belirtilen web sitelerindeki hiçbir içerikten ve Kullanıcı'ya getireceği olası sorunlardan SİTE sorumlu olmaz.

Üye, 3. Kişilere ait web sitelerine ilişkin Alternatif Terapi'ın hiçbir sorumluluğu olmadığını, bu sitelerdeki içeriklere ilişkin bütün riskin kendisinde olduğunu kabul, beyan ve tahhüt eder. SİTE, 3. Kişilerin sunduğu mal ve hizmetlerden de sorumlu değildir.

MADDE 8. SİTE ALEYHİNE HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK

Üye; SİTE'ye, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, acentalarına veya destekçilerine karşı işbu Üye Sözleşmesi'ne aykırılık sebebi ile açılacak herhangi bir davada ya da herhangi bir talep halinde, bu kişileri savunacağını, hukuki prosedürde taraf olacağını ve Alternatif Terapi'ın doğacak tüm zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. YETKİ VE GÖREV

İşbu Üye Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu Üye Sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üye Sözleşmesi'nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Üye Sözleşmesi, Üye Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye'nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Sözleşmenin belirtilen sebeplerle sona ermesi halinde dahi, Tarafların hak ve yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Alternatif Terapi; Üye'nin işbu Üye Sözleşmesi'ne veya SİTE içerisinde yer alan Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası'na aykırı davranması halinde, Üye Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilir. Böyle bir feshin meydana gelmesi halinde Üye, fesih sebebi ile Alternatif Terapi'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uzman Terapisyenler
- Kişisel profilinizi oluşturun
- Kullanıcılar için makaleler videolar yayınlayın
- Meslektaşlarınızla iletişime geçin
- Hediyeli pazar araştırma çalışmalarına katılın

UZMAN ÜYELİĞİ

Uzmanlık Bilgileri

*Birden fazla branş seçimi için CTRL tuşuna basılı tutup seçim yapabilirsiniz.

Kurum BilgileriSTANDART ÜYE UZMAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR 
İşbu Standart Üye Uzman Sözleşmesi bir tarafta Rama Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. ile diğer tarafta www.alternatifterapi.com sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olmak isteyen ve yukarıda bilgileri verilen Üye Uzman arasında, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

2. TANIMLAR 

Alternatif Terapi: Rama Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.

Site : www.alternatifterapi.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; 
İçerik : Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
Alternatif Terapi Hizmetleri / Hizmetler: Site içerisinde Uzmanların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Alternatif Terapi tarafından ortaya konulan uygulamaları; 
Sisteme Erişim Araçları: Uzman’ın, Uzman Hesabı Yönetim Sayfası ve Alternatif Terapi Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb. yalnızca Uzman tarafından bilinen bilgileri; 
Üye Uzman: Site’ye Alternatif Terapi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Alternatif Terapi tarafından üyeliği onaylanan, Alternatif Terapi Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Uzmanları; 
Üye Uzman Hesabı Yönetim Sayfası: Üye Uzman’ın yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Site’ye İçerik ve bilgi yüklediği kendisine özel web sayfasını 

Kullanım Koşulları: www.alternatifterapi.com adresinde ilan edilen Alternatif Terapi Kullanım Koşulları’ nı

ifade etmektedir. 

3. Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı
İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye Uzman’a yönelik olarak Alternatif Terapi tarafından Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Alternatif Terapi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye Uzman, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Alternatif Terapi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye Uzman bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Alternatif Terapi’ın hukuki ve cezai sorumluluğu, işbu Sözleşme ve 5651 sayılı Kanun kapsamında, Yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, sadece Üye Uzman’a bağlantı sağladığı için, içerikle ilgili tüm sorumluluk tek başına Üye Uzman’a aittir. 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 
4.1 Site’ye Üye olmak isteyen Uzman, üye olmak için; işbu Sözleşme şartlarını kabul ettikten sonra, Alternatif Terapi’ın talebi doğrultusunda Uzman olduğuna dair diploma/resmi belge ve T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte Alternatif Terapi’ın (0212) 231 09 70 numaralı faksına faks ile gönderecek ve gerekli kimlik bilgilerini dolduracaktır. Daha sonra Alternatif Terapi, Uzman’ın yapmış olduğu başvuruyu değerlendirecek, uygun bulması ve kimliğin doğrulanması halinde başvuruyu onaylayacaktır. Başvuru onaylandığında Uzman’ın vermiş olduğu elektronik posta adresine bir onay maili gönderilecek ve bu mailde sadece ilk giriş için geçerli olan Sisteme Erişim Araçları yer alacaktır. Uzman onay mailindeki Sisteme Erişim Araçları ile Site’ye giriş yaptığında kayıt işlemi tamamlanmış olacak ve onay mailinde gelen şifreyi, kendi belirleyeceği bir şifre ile değiştirecektir.
Kayıt işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye Uzman olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Uzman, işbu özel üyeliğin sadece Sağlık Uzmanlarına tanındığını, başka hiçbir meslek grubundan kişiye bu üyeliğin tanınmadığını bildiğini ve Uzman olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Alternatif Terapi, Üyelik başvurusunu hiçbir sebep göstermeden ret etmeye her zaman haizdir.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Üye Uzman’ın Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 Üye Uzman, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin Kullanım Koşullarına, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.1.2 Üye Uzman, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, Alternatif Terapi’ın Üye Uzmanlara ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Alternatif Terapi’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.1.3 Üye Uzmanların, Alternatif Terapi tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye Uzmanların sorumluluğundadır. Üye Uzmanların, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Alternatif Terapi’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 
5.1.4 Üye Uzman, Üye Uzman Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Uzman’ın kendisi için oluşturulmuş Üye Uzman Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açtığının tespit edilmesi halinde, Alternatif Terapi herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi feshedebilir ya da üyeliği dondurabilir. 
Üye Uzman, Alternatif Terapi’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.5 Üye Uzman, Alternatif Terapi’ın izin vermesi halinde, Site dahilinde Video’lara ilişkin olarak puan verebilir ve yorum yapabilir. Üye Uzmanlar, özellikle Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek bilgi ve içerikleri Videolar’a ilişkin yorum olarak Site’ye yükleyemezler. Üye Uzmanlar kendileri tarafından sağlanan yorumların ve bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Alternatif Terapi dilerse hiçbir bildirimde bulunmadan Site’de yer alan yorum ve bilgilere ilişkin içeriklerde kısaltma, kesme ve kaldırma gibi müdahalelerde bulunabilir. 
Alternatif Terapi, Üye Uzmanlar tarafından Video’lara ilişkin olarak iletilen ve yüklenen yorumların ve bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu yorum ve bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu yorum ve bilgilerin uygulanması sonucunda meydana gelecek olan doğrudan/dolaylı, maddi ve manevi zarar, hasar, ziyandan sorumlu tutulamaz. Alternatif Terapi’ın sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üye Uzmanlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye Uzmanların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Alternatif Terapi’ın bu şekilde müdahalede bulunması, Üye Uzman’ın yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
5.1.6 Üye Uzman, reklam unsuru içeren ve kendini tanıtıcı işlemlerin bulunduğu hiçbir içeriği Site’ye sunamaz ve Site’den reklam amaçlı olarak hiçbir şekilde yararlanamaz.
5.1.7 Üye Uzman, Alternatif Terapi, başka bir Üye Uzman ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Alternatif Terapi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye Uzmanların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Alternatif Terapi ve Hizmetler’i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Alternatif Terapi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
5.1.8 Site’de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üyeler ve Üye Uzmanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Alternatif Terapi’ın, Alternatif Terapi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Üye Uzman, başka Üye Uzmanlar ya da 3. Kişiler tarafından herhangi bir sebeple zarar görmesi halinde, gördüğü zarara ilişkin buna sebep olan kişi ile muhatap olacağını, Alternatif Terapi’ın işbu sayılan 3. Kişilerin sebep olduğu zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.9 Üye Uzman’ın; Sitede yayınlanan içerikleri herhangi bir şekilde başka yerde kullanması Alternatif Terapi’ın yazılı iznine tabidir. Üye Uzman yayınlanan içeriği Alternatif Terapi’ın izni ile başka bir sitede kullanıyor ise işbu içerik üzerinde hiçbir değişiklik yapmayacağını, Alternatif Terapi’ın logosu, web adresi vs. gibi kısımları hiçbir şekilde çıkartmayacağını ve işbu içeriğin başka bir sitede yayınlanması sebebi ile herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu, yayınlanan içeriğe ilişkin Alternatif Terapi’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.10 Üye Uzman, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde; diğer Üye, Uzman veya üçüncü kişiler/kurumlar/kuruluşlar tarafından ileri sürülecek tüm talep, ceza ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alternatif Terapi aleyhine diğer Üye, Uzman veya üçüncü kişiler/kurumlar/kuruluşlar tarafından gelecek olan tüm talep, ceza ve davalarda Üye Uzman, Alternatif Terapi’ın savunma yapması için gerekli her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucunda doğan ve/veya doğacak olan avukatlık ücreti, para cezası, tazminat ve diğer sair taleplerini Alternatif Terapi’ın kendisine (Üye Uzman’a) rücu etme hakkının her zaman mevcut olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
5.2 Alternatif Terapi’ın Hak ve Yükümlülükleri 
5.2.1 Alternatif Terapi, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar ile Site’ye Üye olan Uzman’a; Üye Uzman Hesabı Yönetim Sayfası’nda düzenleme yapma, Alternatif Terapi Hizmetleri’nden yararlanma ve Sistem Erişim Araçlarına sahip olma imkanı tanımıştır. 
5.2.2 Alternatif Terapi, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye Uzmanların sisteme yükledikleri yorumları, bilgileri, ve Alternatif Terapi tarafından Site’ye eklenen Video ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Alternatif Terapi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye Uzmanlar, Alternatif Terapi’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Alternatif Terapi, dilerse bu değişiklik ve/veya düzeltmeleri kendisi de yapabilir. Alternatif Terapi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye Uzmanlar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye Uzmanlara aittir.
5.2.3 Alternatif Terapi; Site’de yer alan Üye Uzman bilgilerini işbirliği yaptığı veya yapacağı üçüncü kişiler ile paylaşabilir, Üye Uzmanların açıkladığı diğer bilgileri ve içerikleri kullanabilir, dilediği şekilde üçüncü kişilere kullandırtabilir, ve bu bilgiler ile veri tabanı oluşturup bunları muhafaza edebilir. 
5.2.4 Alternatif Terapi, Üye Uzmanlar tarafından sisteme eklenen; Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; reklam niteliğinde veya kendini tanıtıcı işlemler barındıran; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde her hangi bir ihbar yapmadan erişimden kaldırabilir. Söz konusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve Üye Uzman’a herhangi bir ihbar yapılmaksızın Üyeliğine son verilmesi durumunda; Üye Uzman hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.5 Alternatif Terapi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üye Uzmanların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Alternatif Terapi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye Uzmanların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Alternatif Terapi tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasında Üye Uzmanlara duyurulur. 
5.2.6 Alternatif Terapi istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle, Kullanıcılara sunduğu Hizmetleri ücretsiz, ücretli veya sair şekilde sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmet’ler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üye Uzmanlara da değişiklik sonrası, işbu Hizmetlerden yeni şart ve koşullar ile yararlanacaktırlar.
5.2.7 Alternatif Terapi, Üye Uzman’a ait Site’ye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir. 
6. Hizmetler 
Alternatif Terapi kendi inisiyatifi doğrultusunda Site’de duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir, var olanları değiştirebilir veya kısmen ya da tamamen kaldırabilir.
7. Gizlilik Politikası
Alternatif Terapi, Üye Uzman’a ait gizli bilgileri, Kullanım Koşulları ile işbu Sözleşmede belirtilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz. 
Alternatif Terapi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Alternatif Terapi’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Alternatif Terapi’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 
8. Sözleşmenin Süresi, Sona Ermesi ve Fesih Halleri
8.1 İşbu Sözleşme; Üye Uzman tarafından dijital ortamda kabul edilmesini müteakip, Alternatif Terapi’ın üyelik başvurusunu onayladığı anda yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır.
8.2 Üye Uzman’ın, Sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Alternatif Terapi işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.
8.3 Taraflardan birinin Sözleşmeye aykırı davranması halinde, Alternatif Terapi’ın 8.2 maddesinden kaynaklanan hakları mahfuz olarak; aykırılığı iddia eden Taraf, diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak aykırılığın giderilmesini talep eder. İşbu talep üzerinden 15 gün geçmekle halen daha aykırılık giderilmemiş ise aykırılığı talep eden Taraf, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. 
9. Diğer Hükümler
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları 
a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Alternatif Terapi’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Alternatif Terapi’a ait ve/veya Alternatif Terapi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye Uzmanlar, Hizmetler’i, Alternatif Terapi bilgilerini ve Alternatif Terapi’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Alternatif Terapi’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üye Uzmanlar Alternatif Terapi’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 
b) Alternatif Terapi; Alternatif Terapi Hizmetleri, Alternatif Terapi bilgileri, Alternatif Terapi telif haklarına tabi çalışmaları, Alternatif Terapi ticari markaları, Alternatif Terapi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 
9.2 Sözleşme Değişiklikleri
Alternatif Terapi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Kullanım Koşulları’nı uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. Kullanım Koşulları’ nda yapılan tüm değişiklikler ilan edildiğinde Üye Uzman tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Üye Uzman yapılan değişiklikleri kabul etmiyor ise Site kullanımına son vermelidir. 
9.3 Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Alternatif Terapi’ın işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Alternatif Terapi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alternatif Terapi’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Alternatif Terapi’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Alternatif Terapi’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Alternatif Terapi’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.4 Alternatif Terapi Kayıtlarının Geçerliliği

Üye Uzman, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Alternatif Terapi’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Alternatif Terapi’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.5 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların çözümlenmesinde Türk Hukuku uygulanacaktır. 

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye