Dikkat: Merkür Yine Geriliyor!

Hayatta bazen öyle dönemler vardır ki her şey çığrından çıkmaya meyillidir, işlerimizin tümü ardı ardına ters gitmeye başlar, kafamız karmakarışıktır, yaptığımız planlar iptal olur, sosyal ilişkilerimizdeki yanlış anlaşılmalar canımızı sıkar vs...

Dikkat: Merkür Yine Geriliyor!

Sadece kendi hayatımızda olmakla kalmaz, yakın çevremizdeki kişilerin de bizimle benzer şeyler yaşadığını gözlemleyebiliriz. Tüm bunlar, ilk bakıldığında bir felaketler tablosu gibi görülse de, aslında sadece bir süreç… Peki bu sürecin bazı astrolojik hareketlerle ilgili olabileceğini biliyor muydunuz? Hayatımızdaki bu gerilim ve karmaşanın sebeplerinden biri "Merkür gerilemesi” ya da diğer adıyla "Merkür’ün geri gitmesi” olabilir mi?

Merkür Gerilemesi (Merkür’ün Geri Hareketi) Nedir?
Hepimizin bildiği gibi gezegenler belli bir rotaya göre, güneş etrafında dönmektedirler. Aslına bakılırsa bir gezegenin rotasının zıt yönünde hareket etmesi söz konusu değildir. Ancak bazen gezegenler, birbirine göre konumları ve yörüngeleri nedeniyle farklı şekillerde hareket ediyormuş gibi görünebilirler. 

Normalde Merkür gezegeni dünyamızdan daha küçük bir gezegen olup, daha hızlı hareket etmektedir. Fakat merkürün hızı yavaşladığı zaman, dünyamızdan bu gezegene bakıldığında, merkürü geri gidiyormuş gibi görürüz. Bu nedenle astrologlar bu durum için "Merkür geriliyor” demektedirler.

Merkür Gerilemesi Herkesi Eşit Ölçüde mi Etkiliyor?
Aslına bakılırsa merkürün gerilemesi herkesi eşit ölçüde etkilemez. Hatta Merkür gerilerken doğan kişiler için merkürün gerilemesi herhangi bir olumsuz durum oluşturmaz. Bunun haricinde merkürün gerilerken diğer gezegenlerle yaptığı açılar ve görünümler nedeniyle, bazı burçlar ya da doğum haritasında merkürü baskın olan kişiler daha fazla etkilenirler.

Merkür iletişim, teknoloji, seyahat, zihinsel ve bilişsel faaliyetlerle alakalı bir gezegendir. Bu nedenle gezegenin geri hareketinden en çok etkilenecek kişiler, yaptıkları meslek nedeniyle iletişim uzmanları, insan kaynakları, hizmet sektöründe çalışan kişiler (bire bir insanlarla iletişimde olanlar), yazarlar, gazeteciler, basın-yayın sektörü, akademisyenler, bilişim sektörü çalışanları (IT), programcılar, web sitesi çalışanları vs… olabilirler.

Merkür gerilemesi herkesi eşit güçte etkilemediği gibi, etkilediği hayat alanları da farklılık gösterebilir. Örneğin merkürün sembolize ettikleri arasında insan ilişkileri, sözlü diyaloglar ve iletişim yer almaktadır. Kişinin doğum haritasındaki 11. ev ise arkadaşlıklar ve dostluklarla ilgili evdir. Dolayısıyla merkürü 11. evde olan bir kişi, Merkür gerilemeye başladığında arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayabilecek, dedikodulara, sözlü saldırılara ve bir çok iletişim problemiyle karşı karşıya kalabilecektir. Üstelik bu etkileri diğer kişilere göre çok daha şiddetli hissedecektir. 

Doğum haritasındaki ikinci ev, maddiyat ve maddi kazançlarla ilgili bir evdir. Eğer merkürünüz ikinci evdeyse, negatif etkilerinden maddi anlamda etkilenebilirsiniz. Mesela doğum haritasında merkürü 2. evde olan kişi eğer ticaretle uğraşıyorsa, iletişimsizlikler nedeniyle müşteri kaybedebilir ve dolayısıyla da maddi kayba uğrayabilir. Ya da ev, araba vs.. gibi yüksek değerli mal varlıkları sebebiyle de maddi kayba uğrayabilir.


Kısacası merkürünüzün doğum haritanızda hangi evde bulunduğu, diğer gezegenlerle yaptığı açılar, baskın konumda bulunup bulunmadığı vs… gibi bir çok etken, "Merkür gerilemesi”nin olumsuz etkilerinden ne oranda ve hangi hayat alanlarınızın etkileneceğini belirler.

Merkür Gerilemesi Hayatımızın Hangi Alanlarını Daha Fazla Etkiler?
Yan tarafta astrolojik simgesi verilen merkür gezegeninin sembolize ettikleri:
 • Kişiler arası iletişim,
 • Zihinsel ve bilişsel faaliyetler,
 • Zihnin çalışması ve kıvraklığı,
 • Sözel olarak kendini ifade etme,
 • Teknoloji ve teknolojik cihazlar,
 • Seyahatler (diğer gezegenlerle beraber etki gösterir),
 • Algılama, akıl yürütme, düşünme, idrak etme, kavrama, zeka, konuşma vs…
 • Merkür geri giderken yukarıdaki konuların tümünü etkileyen problemlerin ortaya çıkması beklenmektedir. 
 • Peki bahsedilen konularla ilgili bu senaryolardan bazıları neler olabilir?
 • Yolladığınız bir mail ya da mesaj iletilmeyebilir ve bu nedenle anlaşmazlıklar yaşanabilir.
 • Cep telefonu, bilgisayar, TV ve bunlar gibi elektronik cihazlarınız arızalanabilir.
 • Merkür gerilemesi esnasında aldığınız elektronik cihazlarınız, sonradan bozulabilir.
 • Çalıştığınız konuya odaklanamama durumu ve konsantrasyon bozukluğu yaşayabilirsiniz.
 • Kafa karışıklığı yaşayabilir, çok sık karar değiştirebilirsiniz.
 • Ev, araba gibi yüksek maddi değere sahip eşyalar ya da mülkler aldığınızda, bunlarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 • Bu dönemde dedikodular ve skandalların sayısında artış olabilir.
 • Önemli bir iş anlaşması, yeni bir işe başlama gibi önemli kararları bu dönemde aldığınızda, ileride aldığınız bu kararlar nedeniyle pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.
 • Planladığınız seyahatleriniz ya da görüşmeleriniz iptal edilebilir.
 • Çıktığınız seyahatlerde bazı aksilikler yaşayabilirsiniz.
 • Kendinizi her zamana göre daha gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz.
 • Özel ilişkilerinizde kafa karışıklıkları, iletişim problemleri, kendini ifade edememe sonucu çıkacak kavgalar söz konusu olabilir. 
Tabii ki Merkür gerilemesi esnasında yaşanabilecek terslikler sadece yukarıdaki senaryolardan ibaret değildir. Yaşanabilecek durumlar, merkürün sembolize ettiği tüm konularla ilgili olabileceği gibi, sizin doğum haritanızda merkürün bulunduğu ev ile alakalı konularda da çeşitli aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.

Peki Bu Dönemi Zarar Görmeden Nasıl Atlatabiliriz?
Yeni bir işe başlamak ya da önemli bir iş anlaşması gibi kararları mümkün olduğunca bu esnada almamaya çalışın. Aksi takdirde bu dönemde yaptığınız yeni başlangıçlar, sonrasında pişman olmanıza neden olabilir.
 • Ev, araba gibi yüksek değerli mülkleri bu dönemde satın almayın.
 • Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi elektronik cihazları bu dönemde satın almayın.
 • Bu dönemde iletişimsizliklerin daha yoğun olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Bahsedilen nedenle hiçbir şekilde bir çatışmayı başlatan taraf siz olmamalısınız. Aksi takdirde siz zararlı çıkabilirsiniz.
 • Önemli evraklarınızı posta ya da kargoyla yollamak yerine elden teslim edin. Çünkü ulaştırma problemleri ve aksaklıklar yaşanılabilir.
 • Bir mail ya da mesaj yolladığınızda gittiğinden emin olun, gerekirse önemli maillerinizi iki kez gönderin ve alıcıya ulaşıp ulaşmadığını mutlaka teyit edin.
 • Elektronik cihazlarınız bozulduğunda hemen panik yapmanıza gerek yok, normal olduğunu unutmayın.
 • Mümkünse seyahatlerinizi bu aralık için planlamayın.
 • Her zamankinden daha dalgın, takıntılı ve dikkatsiz olabilirsiniz. Bunun bilincine varmanız bile pek çok şeyi farklı değerlendirmenize yol açacaktır.
 • Her zaman bir söz söylemeden önce iki kez düşünürüm diyorsanız, bu dönemde üç kez düşünün.
 • Sosyal hayatta çok fazla insan kalabalığına maruz kalmak sizi yorabilir. Merkür gerilerken kesinlikle dedikodulardan uzak durmalısınız.
 • Merkür gerilemesi yeni bir projeye başlamak için hiç uygun bir dönem olmadığı için, projenizin başlangıç tarihini erteleyin.
 • Eğer yeni bir işe ya da projeye başlamak için tarihi ileri atamıyorsanız, en azından imzaların atılmasını sonraki bir tarihe erteleyin.
 • Risk almayı gerektirecek hiçbir girişimde bulunmayın!

Bu Dönemin Olumlu Yönleri Yok mudur?
Merkür gerilemesi yılda yaklaşık 3 kez ve her bir dönemin 20-21 gün sürdüğü bir süreçtir. Yukarıda bahsedilediği gibi pek çok olumsuz etkisi olabilmesinin yanında, avantaja dönüştürebileceğiniz bazı yönleri de vardır. Neler yapmamalıyız kısmından sonra, süreci olumlu değerlendirmek adına neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Eskiden yapmakta olduğumuz, ancak askıya aldığımız ya da ertelediğimiz projeleri yeniden yaşama geçirebiliriz.

İçsel bir düşünme ve yargılama sürecine gireceğimiz için, önceden yaptığımız hataların farkına varmak, kendimizi ve hayat rotamızı yeniden değerlendirmek için ideal bir dönemdir.Hayatımızda yapacağımız genel bir temizlik (hem fiziksel hem de ruhsal anlamda), bu dönem için uygundur. 

Eğer önceki bir Merkür gerilemesinde ortaya çıkmış bir olumsuzluk varsa, bahsedilen durumun tekrar gündeme gelmesi ve bu kez çözüme kavuşması mümkündür. Örneğin bazı astrologlar derler ki bir Merkür gerilemesi esnasında işinizi terk ettiyseniz, bir sonraki Merkür gerilemesi esnasında yeni bir işe başlamanız, sizin için hayırlı olacaktır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye