Antioksidanlar, Kronik Pankreatitte Ağrıyı Azaltıyor

Antioksidan gıda takviyelerinin kullanımı, kronik pankreatit (KP) hastalarında oksidatif stres seviyelerini ve ağrıyı azaltıyor.

Antioksidanlar, Kronik Pankreatitte Ağrıyı Azaltıyor

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre antioksidan gıda takviyelerinin kullanımının, kronik pankreatit (KP) hastalarındaki oksidatif stres seviyelerini ve ağrıyı azalttığı ortaya çıkmıştır. KP, pankreatitin kronik ve ilerleyici bir enflamatuar hastalığı olarak kabul edilmekle beraber, KP hastaları özellikle hastalığın ilk aşamalarında karın ağrısı şikayeti yaşamaktadırlar. Ağrı, hastaların yaklaşık %90’ında önemli bir şikayet olmakla beraber, daha da kötüsü bu ağrıyı engellemek için kullanılacak pek fazla ilaç seçeneği de mevcut değildir. Bu nedenle KP hastalarındaki ağrıyı azaltmak için, hastalığın ve ağrının meydana geliş mekanizması araştırılmakta ve yeni tedavi yöntemleri üzerinde denemeler yapılmaktadır.

Yapılan bu plasebo kontrollü, çift kör ve 127 hastanın katıldığı çalışmada hastaların yaş ortalaması 30’dur. Hastalar iki gruba ayrılarak bir gruba antioksidan takviyeleri verilmiş, diğer gruba ise verilmemiştir. Hastalar araştırmanın başlangıcından 6 ay sonra değerlendirildiklerinde, antioksidan kullanan gruptaki ağrı şiddetinin diğer gruba kıyasla belirgin ölçüde azaldığı ve ağrısız geçirilen gün sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber kullanılan ağrı kesici ilaç miktarları, antioksidan kullanan grupta belirgin oranda düşüş göstermiştir. Antioksidan grubunda 1 ayda ortalama 5 ağrı kesici tüketilirken, diğer grupta ortalama 11 ağrı kesici tüketilmiştir. Ayrıca antioksidan kullanmayan gruptaki hastaların %13’ü hiç ağrı yaşamadıklarını söylemelerine rağmen, antioksidan kullanan gruptaki hastaların %32’si hiç ağrı şikayeti yaşamadığını belirtmiştir. Antioksidan kullanımının, hissedilebilir yararlı etkilerinin ortalama 3 ay sonra hissedilmeye başladığı tespit edilmiştir.

All India Institute of Medical Sciences’ta görevli Pramoud Kumar Garg, KP hakkında şunları söylemektedir: "KP hastalarında görülen ve en çok yakınılan semptom olan ağrının şiddetini azaltmak son derece güçtür. Bunun nedeni ağrının hangi mekanizmalarla ortaya çıktığının tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. Ancak biz yaptığımız araştırma sayesinde antioksidan kullanımının ağrı oranlarını ve sıklığını belirgin ölçüde azaltmış olduğunu keşfettik. Bu nedenle hastaların yaşam kaliteleri ve iş güçleri de orantılı olarak arttı.”

Aslına bakılırsa çalışma sonucunda KP hastalarında başlarda oksidatif stresin arttığı ancak antioksidan kullanımıyla, sonradan oksidatif stresin azaldığı tespit edilmiştir. Kısacası önce KP hastalarında serbest radikal artışıyla ortaya çıkan pankreas hasarı olmakla beraber, antioksidan kullanımıyla bu hasarın geri dönüşümlü olabileceği anlaşılmıştır. İkinci bulgu ise antioksidan tedavinin KP hastalarındaki ağrı şiddetini ve sıklığını azaltmasıdır. Bu da oldukça önemli bir bulgudur. Çünkü özel olarak KP hastalarındaki ağrıya yönelik herhangi bir tedavi seçeneği günümüzde mevcut değildir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye