Aston Patterning - Nedir

Duruş ve hareket modellerini, beden çalışmalarıyla geliştiren bir sistemdir.

Aston Patterning

Aston-Patterning, sıhhat için beden ve zihin arasındaki ilişkiyi tanıyan birleşik bir hareket eğitimi, beden çalışması, ergonomik düzenlemeler ve fitness eğitimi sistemidir. Akut ya da kronik ağrı için çare arayan insanlara duruş ve hareket modellerini geliştirmeyi öğreterek bu kişilere yardımcı olur. Hareket problemlerini çözmek isterken; Aston–Patterning herkesi bir ideale uymaya zorlamaya çalışmak yerine, her bir bireyin kendi vücut tipinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olur. Rolfing’in aksine, doğrusal bir simetri sağlamak için çabalamaz. Bunun yerine, bireyin doğru olduğunu hissettiği hizalama ve hareket modellerini geliştirmek için insan vücudunda asimetrik olarak çalışır. Aston aynı zamanda üç boyutlu bir omurga modelinde çalışma fikrini ortaya atmıştır.

 Aston-Patterning seanslarının dört bileşeni vardır:
 • Uygulayıcının, hastanın ihtiyaçlarını değerlendirmesine yardımcı olan kişisel öyküsünü alması
 • Uygulayıcı ve hastanın hareket modellerini ve gelişme potansiyelini keşfettiği ön test
 • Gerilimi gevşetmeye ve hareket modellerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için masaj, miyofasiyal gevşeme ve artro-kinetiks de dahil olmak üzere hareket eğitimi ve beden çalışması
 • Hastanın günlük hayatın içine entegre edilen ve yerleştirilen değişiklikleri hissetmesine imkan vererek ön test esnasındaki hareketlerin tekrar edildiği son-test.
Aston-Patterning hastanın katılımını diğer pek çok beden çalışmasından daha fazla gerektirir. Aston-Patterning’deki masaj, vücuttaki gerilimi serbest bırakan üç boyutlu, sıkıştırıcı olmayan bir temas biçiminde tasarlanmıştır. Rolfing’den daha nazik bir masajdır. Myo-kinetiks yüz ve boyundaki gerilimi gevşetmek için temas kullanır. Artro-kinetiks ise eklemler ve kemiklerdeki gerilimi azaltmayı amaçlar. Bu mesaj yeni hareket modellerinin uygulanması üzerine eğitim ile birlikte uygulanır.

Aston-Patterning ile vücut fonksiyonlarını sınırlayabilen ve gerilim yaratan oturma veya uyuma düzeni gibi çevresel faktörlerin saptanmasında da hastalara yardımcı olunur. Son olarak hastalar kendi kendine masaj, tonlama, esneme ve kardiyovasküler fitnesse dayanan gevşeme teknikleri içeren eğitim programlarına katılmayı da seçebilir.
Aston-Patterning 1977’de Judith Aston tarafından geliştirilmişti. Dans bölümünden master derecesi ile mezun olduktan sonra Aston, Kaliforniya’da hareket eğitimi programlarında atletler, dansçılar ve oyuncularla çalışmaya başladı. 1968’de iki araba kazasında yaralandı. Ağrılarına çare ararken Rolfing’i geliştiren Dr. Ida Rolf ile tanıştı. Aston iyileştikten sonra Rolf ondan Rolfing metodu sayesindeki kazanımları tamamlayacak bir hareket eğitimi programı geliştirmesini istedi. Bu programın yaratılmasında 1971’den 1977’ye kadar Rolf ile birlikte çalıştı. 1977 itibariyle Aston ve Rolf’un beden çalışması üzerine görüşleri ve ilgileri farklılaştı. Aston Rolf’den ayrılarak Aston-Patterning olarak adlandırdığı kendi tekniklerini geliştirdi. Ayrıca yaşlılar için, "Yaşlılar için Aston-Patterning Fitness Programı” olarak adlandırdığı özel bir program geliştirdi. Aston-Patterning, Aston’ın başkanlığını yaptığı Aston Paradigm Corporation adlı şirketin ticari marka ismidir. Aston Enterprises, Aston Patterning programı ile beraber kullanılan patentli ürünler satmaktadır. 
Aston-Patterning insanlara vücutlarındaki gerilimi dağıtmak için basit günlük hareketleri yapmanın daha az zorlayıcı ve daha verimli yollarını bulmalarında destek olur. Bu değişiklik masaj, çevre değişikliği ve fitness eğitimi yoluyla elde edilir.
Katılımcılar genellikle bir Aston-Patterning uygulayıcısı ile birlikte uzun süre çalıştığından, kişinin kendi özel Aston-Patterning uygulayıcısı ile kendisini rahat hissetmesi önemlidir. Lisanslı Aston uygulayıcıları, bir tedavi sürecine başlamadan önce hastalara bilgi almak için bir ön ziyaret yapmalarını tavsiye ederler.
Aşağıdaki hastalıkları olan kişiler Aston-Patterning programına başlamadan önce bir hekime danışmalıdır:
 • Kalp hastalıkları.
 • Diyabet. Diyabet kan dolaşımını etkiler ve Aston-Patterning alan şeker hastaları, uygulayıcılarından bacak ve ayaklarına masaj yapmamalarını istemelidir.
 • Karpal tünel sendromu. Aston-Patterning bu bozuklukla ilgili ağrıyı daha da kötüleştirebilir.
 • Astım ve amfizem gibi solunum bozuklukları.
 • Osteoporoz. Aston- Patterning'deki derin doku masajı kırılgan kemiklerde kılcal kırıklara neden olabilir.
 • Kanama bozuklukları ve antikoagülan (kan sulandırıcı) veya kortikosteroid ilaçlarla tedavisi gerektiren diğer bozukluklar. Bu kategorilerdeki ilaçlar dokuları hassas ve kırılgan hale getirebilir.
 • Denge algısını etkileyen ilaçların kullanımını gerektiren bozukluklar.
 • Travma sonrası stres bozuklukları. Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya travma ve istismara bağlı diğer duygusal bozuklukları olan kişiler herhangi bir beden çalışması uygulamadan önce bir psikoterapiste ya da bir hekime danışmalıdır. Aston- Patterning’teki fiziksel temas geçmişin hatırlanmasına ya da duygusal ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Aston-Patterning programı yaşlı yetişkinlerin, sağlığı kötü olan kimselerin ya da özel rehabilitasyon gereksinimleri olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilebilir. 
Aston-Patterning programına katılan kişilerin çoğu gerilimde azalma, hareket kabiliyetinde iyileşme ve sıhhat hissinde artış bildirir. Ancak yan etkiler bildiren bazı kişiler de vardır, en yaygın bildirilen yan etkiler ağrı ve bitkinliktir. Yan etkileri azaltmak için kişiler seanslar esnasında uygulayıcıya mümkün olduğunca fazla geribildirim sağlamalıdır.
Aston-Patterning, kısıtlı sayıdaki kontrollü çalışmada yararlı olduğu görülmüş olan Rolfing’ten yola çıkarak geliştirilmiş bir sistemdir. Aston-Patterning’in faydaları ya da kısıtlamaları üzerine yapılan kontrollü çalışmaların sayısı oldukça azdır, ayrıca eş uzman değerlendirmesi, alternatif tıp ya da beden çalışması dergilerinde hakkında hiçbir rapor yayımlanmamıştır. Öne sürdüğü iddialar ne kanıtlanmış ne de çürütülmüştür, buna rağmen anekdotsal olarak pek çok kullanıcı ağrı ve gerilimlerinin azaldığını ve bedenlerinin hareket kabiliyetinin artığını bildirmiştir. Aston-Patterning, International Alliance of Healthcare Educators (IAHE)’ın bir üyesidir ve Judith Aston IAHE konferanslarında sık sık konuşma yapar. Bunun yanı sıra Aston’ın postural (vücut duruşu ile ilgili) değerlendirme kılavuzu fizik tedavi ya da diğer beden çalışması alanlarındaki uygulayıcılar tarafından kullanılır. 

Eğitim ve Sertifikasyon
Nevada, Incline Village’daki Aston Training Center (Aston Eğitim Merkezi) kurs ve sertifikasyon vermektedir, ayrıca uygulayıcıları arasında mesleki ahlak kurallarını teşvik eder. Sertifikasyon sıklıkla yenilenmelidir. Bazı Aston-Patterning uygulayıcıları aynı zamanda Pilates sertifikasına sahiptir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye