Çigong - Nedir

Vücutta bulunan temel yaşam enerjisini geliştirmek için yürütülen bir uygulamalar bütünüdür.

Çigong

Çigong ("chee-gung” şeklinde okunur ve chi kung şeklinde hecelenir) Çince’de "enerji üretme” veya " yaşam enerjisiyle çalışma” anlamına gelen sözcükten türemiş bir terimdir. Eski bir Çin sistemi olan çigong, duruş, egzersiz, nefes alma teknikleri ve meditasyonlar bütünüdür. Teknikleri, vücudun qi’sini geliştirmek ve daha geniş alana yaymak için tasarlanmıştır. Geleneksel Çin felsefesine göre qi, sağlık ve zindeliğin kaynağı, temel yaşam enerjisidir.

Çin düşüncesine göre qi veya chi, evrenin temel yaşam enerjisidir. Gözle görülmez; ancak havada, suda, yiyeceklerde ve güneş ışığında mevcuttur. Vücutta qi, hayatı devam ettiren, gözle görülmeyen hayati güçtür. Herkes kalıtsal olarak bir miktar qi ile dünyaya gelir ve aynı zamanda yenilen yiyeceklerden, solunan havadan da qi alınır. Çigongda, en fazla miktarda qi’nin havadan alındığına inanılmaktadır çünkü vücut havayı diğer her şeyden fazla kullanır. Fiziksel, ruhsal ve duygusal seviyelerin dengesi de aynı zamanda vücuttaki qi seviyelerini etkilemektedir.

Qi, vücutta meridyen adı verilen kanallar yoluyla dolaşır. Geleneksel Çin sistemi tarafından tanımlandığı üzere 12 asıl organa karşılık gelen 12 temel meridyen vardır. Bu organlar, akciğer, kalın bağırsak, karın, dalak, kalp, ince bağırsak, idrar torbası, böbrek, karaciğer, safra kesesi, kalp zarı ve tüm gövdeyi temsil eden "üçlü ısıtıcı” dır. Her organın kendisiyle ilişkili bir qi’si vardır ve her organ duygularla etkileşim halindedir. Çigong teknikleri, meridyenler boyunca enerji dengesini ve akışını geliştirmek ve qi’nin genel olarak miktarını ve hacmini arttırmak için tasarlanmıştır. Çigong felsefesinde akıl ve beden, genellikle Batı tıbbının aksine birbirinden ayrılmaz.

Çigongda akıl, vücudun tüm kısımlarında mevcuttur ve akıl qi’nin vücutta dolaşımını sağlamak için kullanılabilir. Yin ve yang da çigongda önemli kavramlardır. Evren ve vücut, her zaman iletişim içinde olan, zıtlaşan ve birbirlerini etkileyen bu iki farklı fakat tamamlayıcı ilkeyle tanımlanabilir. Çigongun bir hedefi de vücutta yin ve yangı dengelemektir. Güçlü hareketler veya teknikler yumuşaklar hareketlerle dengelenir, sola doğru hareketler sağa doğru olanlarla, içsel teknikler dışsallarla vb. dengelenir.
Binlerce çigong egzersizi vardır. Kullanılan belirli uygulamalar, öğretmene, okula ve uygulayıcının amacına göre değişiklik gösterebilir. Çigong, bir dövüş sanatı olarak fiziksel form için ve daha yaygın olarak sağlık ve iyileşme için kullanılmaktadır. İçsel çigong, kendi enerjilerini artırmak isteyenler tarafından uygulanmaktadır. Bazı çigong ustaları, iyileştirme için enerjinin bir kişiden diğerine aktarıldığı dışsal çigongu uygulama kabiliyetleriyle ün salmıştır. Bu transfer, Batı düşüncesi için şüpheli gelebilir, ancak çigong dünyasında birtakım inanması güç tedavi öyküleri ve çigong ustalarının olağanüstü yetenekleri vardır. Çigong ustalarının Çin tıbbı ve iyileştirme kavramları konusunda derin bilgileri vardır.

Çin’de hastaları iyileştirmek için, bitkiler, akupunktur ve diğer tekniklerin yanı sıra tıbbi çigongu da kullanan hastaneler bulunmaktadır. Bu hastanelerde, çigong şifacıları dışsal çigongu kullanır ve aynı zamanda hastaların problemleri için belirli içsel çigong egzersizleri tasarlarlar. İçsel çigong seanslarının olmazsa olmaz içerikleri bulunmaktadır. Tüm seanslar ısınma ve bitirme egzersizi gerektirir. Çigong, duruşlar, hareketler, nefes alma teknikleri ve zihinsel egzersizlerden oluşur. Duruşlar, ayakta durma, oturma ve uzanmayı içerebilir. Hareketler, esneme, yavaş hareketler, hızlı hamleler, zıplama ve eğilme içerir. Duruşlar ve hareketler, enerji akışını geliştirmek amacıyla güçlenmek, esneklik kazanmak ve vücudu kuvvetlendirmek için tasarlanmıştır. Duruş ve hareketlerin bir dizisi "Her Gün Sekiz Figür” olarak bilinmektedir. Bu dizi tüm vücudu hızlı ve etkili bir şekilde çalıştırmak için tasarlanmıştır ve Çin’de milyonlarca insan tarafından günlük olarak uygulanmaktadır.

Nefes alma teknikleri, karından nefes alma, göğüsten nefes alma, rahat nefes alma ve nefes tutmayı içermektedir. Nefes alma tekniklerinden birine de "Altı İyileşme Sesi” adı verilmektedir. Bu teknik, altı önemli organın her biri için belirli nefes seslerini kullanır. Bu seslerin organları harekete geçirdiğine ve iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Meditasyonlar ve zihinsel egzersizler, zihni geliştirmek ve tüm vücutta qi’yi dolaştırmak için uygulanır. Bu egzersizler genellikle, farklı vücut parçalarına, kelimelere, düşüncelere, nesnelere ve meridyenler boyunca dolaşan enerjiye odaklanan görselleştirmelerdir. Zihinsel egzersizlerden birine, uygulayıcının, gözünde canlandırdığı eğlenceli iyileştirme enerjisini vücuttaki her organa sırayla gönderdiği "İçten Gülümseme” adı verilmektedir. Başka bir zihinsel egzersiz de, uygulayıcının, büyük kanallar arasında qi akışının arttırılması ve bağlanması için dikkatle aracı olur.

Disiplin çigongun önemli bir boyutudur. Egzersizlerin her sabah ve akşam uygulanması gerekmektedir. Seansların süresi 15 dakika ile saatler arasında değişebilir. Yeni başlayanların günde iki kere 15 ila 30 dakika arası çalışma yapması önerilir. Yeni başlayanlar haftada bir veya iki kez sınıf dışında egzersizlerle beraber ders alabilir.
Çigongun varlığı, kaydedilen tarihten çok daha öncesine dayanmaktadır. Bilim adamları çigongun 5.000 ila 7.000 sene kadar eski olduğunu tahmin etmektedir. Çigongun tarihi gelişimini tam olarak takip etmek zordur; çünkü kuşaklar boyunca keşişler ve öğretmenler arasında nesilden nesile aktarılmıştır. Çigong, kâğıt icat edilmeden yıllar önce varolmuştur ve aynı zamanda 1960’lar ve 1970’lerde, Çin’de çoğu geleneksel uygulamayı yasaklayan Kültür Devrimi’nden de sağ çıkmayı başarmıştır. Çigong, Çin felsefesinin çoğu önemli kolunu etkilemiş ve aynı zamanda çoğundan da etkilenmiştir. Taoist felsefe, evrenin denge ve uyum kanunları çerçevesinde hareket ettiğini ve insanların, doğanın ritimleri ve çigongu çevreleyen düşünceler ile yaşaması gerektiğini belirtir.

Budizm 17. yüzyıl civarlarında Hindistan’dan Çin’e getirildiğinde, çigong üstatlarına yoga teknikleri, zihinsel ve ruhsal bilinçlilik kavramları tanıtılmıştı. Konfüçyüs Okulu, hem çigongla hem de insanların günlük yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğiyle yakından ilgiliydi. Dövüş sanatları çigongdan oldukça etkilenmişti ve t’aichive, kung fu gibi çoğu sanat direkt olarak çigongla birlikte gelişti. Aynı zamanda geleneksel Çin tıbbı da, vücuttaki enerji akışı modelleri gibi, çigonga ait birçok belli başlı kavramı paylaşır.

Akupunktur ve parmakla akupunktur (akupresür), vücutta çigongun harekete geçtiği aynı noktaları kullanmaktadır. Çin’de çigong ustaları, doktor ve şifacılar olarak nam salmıştır. Çigong, Çinli doktorlar tarafından tedavinin bir parçası olarak hastalara tavsiye edilir. Çin’in siyasi olarak soyutlanmasından dolayı, Çin’e ait çoğu kavram Batı dünyasından gizlenmiştir. Akupunktur, 1970’lerde binlerce yıldır kullanımda olsa da, Amerikalı doktorlar tarafından "keşfedilmiştir”. Artan bilgi değiş tokuşuyla daha fazla Amerikalı, çigongun bir zamanlar sır olan öğretilerine ulaşmayı başarmıştır.

1988’de Tıbbi Çigong Akademik Değişim Hizmeti - Birinci Dünya Konferansı, tüm dünyadan katılımcılara pek çok çalışmanın sunulduğu Beijing, Çin’de yapıldı. 1990’da, Birinci Uluslar Arası Çigong Kongresi Berkeley, California’da gerçekleştirildi. Geçen yirmi yıllık sürede, daha fazla Amerikalı, yaklaşık 60 milyon Çinli’nin her gün uyguladığı çigongun faydalı etkilerini keşfetmeye başladı.
Çigong, hastalıklardan korunma ve uzun ömürlü olmanın yanı sıra genel sağlığı ve zindeliği arttırmak için de günlük rutin bir iş olarak uygulanabilir. Enerjiyi arttırmak ve stresi azaltmak için kullanılabilir. Çigong, astım, alerji, AIDS, kanser, baş ağrıları, hipertansiyon, depresyon, zihinsel hastalıklar, ataklar, kalp hastalıkları ve obezitenin de dahil olduğu çoğu kronik hastalık için diğer tıbbi terapilerle birlikte kullanılabilir.

Çigong şuanda Hong Kong’da depresyon tedavisi için ve kronik fiziksel hastalıkları olan orta yaşlı insanların genel ruhsal ve sosyal sağlığı için kullanılmaktadır.
Çigong, temiz, güzel bir ortamda, tercihen dışarıda, açık havada uygulanmalıdır. Bol ve rahat kıyafetler giyilmesi tavsiye edilmektedir. Mücevherler çıkarılmalıdır. Uygulayıcılar, disiplini arttırmak için her gün düzenli saatlerde çalışarak çigongda başarıya ulaşmayı sağlayabilir. Aynı zamanda çigong eğitmenleri, öğrencilere, her biri çigong uygulamasının bir tarafı olan denge, ölçülü olma, yeterli dinlenme ve sağlıklı diyetleri teşvik eden yaşam şekillerine uyum sağlayarak hazırlanmalarını önermektedir.
Yeni başlayanlar, deneyimli eğitmenlerinden, çigong egzersizlerini yanlış bir şekilde uygularlarsa görebilecekleri zararlar konusunda bilgi edinmelidir. Uygulayıcılar çigongu ne aşırı tokken ne de boş bir mideyle uygulamamalıdır. Çigong, vücudun enerji sistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek aşırı havalarda uygulanmamalıdır. Adet gören ve hamile kadınlar bazı belirli egzersizleri uygulamamalıdır.
Yan etkiler, egzersizleri yanlış uygulayan yeni başlayanlarda, çigong egzersizleri sırasında veya sonrasında meydana gelebilir. Yan etkiler arasında,baş dönmesi, ağız kuruluğu, yorgunluk, baş ağrıları, uykusuzluk, hızlı kalp atışları, nefes darlığı, vücudun bazı bölgelerinde ağırlık veya uyuşmalar, duygusal dengesizlik, anksiyete veya konsantrasyon düşüklüğü sayılabilir. Yan etkiler genellikle iyi dinlenmeyle ve bilgili bir eğitmenin talimatlarıyla giderilebilir.
Batı tıbbı genellikle, vücuttaki enerji akışı kavramını kullanan Çinli iyileştirme sistemlerinin hiçbirini desteklememektedir. Genel olarak bunun sebebi, bu enerjinin görülememesi ve bilimsel olarak ölçülememesidir. Çinli sistem tarafından açıklandığına göre, enerji kanallarının varlığını doğrulayabilecek gelişmiş ekipmanlar kullanılarak yeni araştırmalar yürütülmektedir. Bilimsel geçerlilik olmamasına rağmen, çigong ve akupunkturun da dahil olduğu enerji tekniklerinin sonuçları geniş ölçüde ilgi ve saygı kazanmaktadır. Kaliforniyalı çigong uygulayıcılarından oluşan bir grup, kabiliyetlerini ve enerji seviyelerini geliştirmek için yılda iki kere inzivaya çekilmektedir. Daha da ötesi, çigong ustaları Batılı gözlemcilere çoğu fiziksel fonksiyon üzerinde şaşırtıcı bir kontrol sağladıklarını göstermişlerdir ve hatta bazıları cildin yüzeyinde ölçülebilen elektrik voltajını arttırma kabiliyetini bile göstermiştir.

Çigongun tıbbi durumlar üzerinde etkililiği ile ilgili çoğu araştırma ve belge Çin’de ortaya çıkmıştır ve İngiliz eğitmenler için de zamanla daha kullanışlı hale gelmektedir. Çigong Akademik Değişim Servisi Dünya Konferansları’ndan raporlar İngilizce olarak da mevcuttur ve çoğu tıbbi çalışmayı ve çigong kullanımlarını işaret etmektedir. Tıbbi çigongun temel kavramlarını ve aynı zamanda göğüs kanseri tedavisi için belirli egzersiz reçeteleri sunan videolar da mevcuttur. Egzersiz reçeteleri, hareketler, duruşlar, görselleştirme ve pozitif doğrulamaları içermektedir.

Amerika’da belli başlı araştırmalar açısından devam etmekte olan ilk çigong çalışması 1999’da, Michigan Üniversitesi’nde Kalp Hastalıkları üzerine Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Araştırmaları Merkezi’nde başlamıştır ve koroner bypass ameliyatı geçiren hastaların nakil yaralarının hızlı bir şekilde tedavi olmasına odaklanmaktadır. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Merkezi (NCCAM) 2000 yılından bu yana çigong çalışmalarını finanse etmektedir. Bu türden ilk çalışma, Arizona’da bir araştırmacı tarafından kalp cihazları (kalp pili vs.) kullanan hastalarla yürütülmüştür. Çigongun nefes alma teknikleri, Batılı doktorlar tarafından, 2003 yılından bu yana, anksiyete ile ilgili problemler ve ses telleri ile ilgili bozukluklar için bir terapi şekli olarak geniş ölçüde araştırılmaktadır. Çigong aynı zamanda şiddetli astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (COPD) olan hastaların rehabilitasyonunda da kullanılmaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye