Kalp Hastalığına Karşı Folik Asit, B12, E Vitamini

Folik asit homosisteinin doğru metabolizması için çok gereklidir.

Kalp Hastalığına Karşı Folik Asit, B12, E Vitamini

Folik Asit
Folik asit homosisteinin doğru metabolizması için çok gereklidir. Güncel çalışmalarda görüldüğü üzere B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit homosistein seviyesini önemli derecede düşürebilir. Homosistein kalp hastalıklarına katkıda bulunan önemli bir faktördür çünkü kolesterolün oksitlenmesine yol açar.

B12 Vitamini
B12 vitamini eksikliği homosistein seviyelerinin yükselmesiyle ilişkilendirilmiştir. B12 vitamini takviye edildiğinde homosistein seviyeleri düşer. Bu etkinin artırılması için kolin, folik asit, riboflavin ve B6 vitamini takviyesi de yapılabilir.

E Vitamini
E vitamini yağda çözünen bir antioksidandır ve anormal kan pıhtısı oluşuma karşı önleyici etki yapabilir. Dr. Passwater kolesterolün oksitlenmesini önleyen her gıda maddesinin koruyucu etki yaptığına inandığını söylemektedir. Bu gibi maddelerin arasında E vitamini, beta karoten ve koenzim Q10 sayılabilir. E vitamini takviyesi platelet hücumunu  önler ve kan damarlarının duvarlarında yer alan hücrelerin tamirine yardımcı olur. Yapılan iki çalışmada E vitamininin hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalıklarının önlenmesinde çok etkili olduğu görülmüştür. İlk çalışma Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılmıştır ve 87,245 kadın hemşireyi incelemiştir. En az iki yıl boyunca günde 100 IU E vitamini alan katılımcılarda kalp hastalığı riskinin %46 düştüğü görülmüştür. İkinci çalışma da Harvard’da yapılmıştır ve 39,910 erkek sağlık çalışanını incelemiştir. 100 IU E vitamini takviyesiyle erkek katılımcılarda kalp hastalığı riski %37 azalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün  yürüttüğü bir başka araştırmada 16 Avrupa toplumunda kanlarındaki E vitamini seviyesi düşük olanların kalp hastalığı riskinin yüksek tansiyonu veya yüksek kolesterol seviyesi olanlardan daha fazla olduğu görülmüştür.

E vitaminin yüksek dozları hipertansiyon, romatizmalı kalp hastalığı ve iskemik kalp hastalığı olan kişilere çok yakın medikal takip yapılmadıkça önerilmez. Ancak hipertansiyon veya iskemik kalp hastalığı olan kişilerde E vitamini dozu aşamalı şekilde artırılırsa tansiyon çok fazla yükselmez ve kalbe ekstra görev yüklenmiş olmaz. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye