Migren Tipi Baş Ağrıları için Alternatif Terapi Yöntemleri

Etkinliği tespit edilmiş bazı alternatif terapi yöntemleri bu konuda size yardımcı olabilir.

Migren Tipi Baş Ağrıları için Alternatif Terapi Yöntemleri

Siz de migren baş ağrılarından şikayetçisiniz ve çözümünü bulamıyor musunuz? Deneysel çalışmalarla etkinliği tespit edilmiş bazı alternatif terapi yöntemleri bu konuda size yardımcı olabilir.


  • Krizantem (solucan otu): Bilimsel adı Chrysanthemum parthenium  ya da Tanacetum parthenium ‘dur. Gıda takviyesi formunda günde 100-150 gr. alınan krizantem, migren tipi başağrılarınızı dindirmeye yardımcı olabilir. Bir çok bilimsel çalışmada, bu bitkinin migren ataklarını önlemede etkili olduğu görülmüştür.
  • Öksürük otu: Literatürde Petasites hybridus ya da Tussilago hybrida olarak bilinen bitki hakkında 2004 yılında yapılan küçük çaplı bir klinik araştırmada günde 2 kez 75’er miligramlık öksürük otu takviyesi alan migren hastalarının migren ataklarının eskisine kıyasla, %50 oranında azaldığı görülmüştür. Aynı oran plasebo grubunda ise %25’tir. Öksürük otunun migren ataklarını engellemesinin nedeninin içeriğinde bulunan bileşenlerin beyin damarlarındaki kas spazmlarını ve enflamasyonu azaltmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.
  • Zencefil: Zencefil, migren ataklarında iki şekilde işlev görür. İlki antienflamatuar özelliğidir, ikincisi ise migren nedeniyle ortaya çıkan mide bulantısını giderici özelliğidir. Özellikle taze zencefili kokladığınızda bile mide bulantısını engelleyici etki gösterecektir. Ya da daha etkili olmasını istiyorsanız taze ve ezilmiş zencefili sıcak suda bekleterek kendinize bir zencefil çayı hazırlayınız. Ancak dikkat etmeniz greken nokta taze zencefilin, migren semptomlarını azaltıcı etkisi, kuru zencefile oranla çok daha güçlüdür.
  • Kafein: Kafein bazı kişilerde migren ağrılarını ve ataklarını belirgin oranda azaltabilmesine karşın, bazı kişilerde de tam tersi bir etki yaratarak ağrıyı tetikleyebilir. Bu nedenle sizde ne tür etki yaratacağını deneyimleyerek öğrendikten sonra, eğer ağrılarınızı dindirici etki gösteriyorsa kullanabilirsiniz.
  • Magnezyum: Maryland Üniveristesi’nde yapılan bir araştırmanın sonucunda, migren ağrılarından şikayetçi olanların, olmayanlara oranla kanlarında daha az magnezyum tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar magnezyum takviyesi kullananlarda migren tipi başağrılarının ortaya çıkma sıklığının %40 oranında azaldığı görülmüştür. Buna rağmen plasebo grubunda bu oran sadece %15’tir. Yapılan diğer çalışmalar ise magnezyumun özellikle kadınların adet dönemlerinde tetiklenen migren tipleri için oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanımına günde 200-600 mg ile başlayabilirsiniz.
  • Riboflavin (Vitamin B2): Bazı araştırmalar günde 400 mg B2 vitamini kullanımının, migren ataklarının ortaya çıkışını belirgin oranda azalttığını göstermektedir.
  • Egzersiz: Yapılan bilimsel araştırmalar, egzersiz yapmanın, en az bir migren ilacı olan "topiramat”ın kullanımı kadar etkili olabildiğini göstermiştir. 2011 yılında, Gothenburgh Üniversitesi’nde yapılan randomize ve kontrollü bir klinik araştırmada hastalar iki gruba ayrılarak bir grup haftada 3 gün ve 40 dakika bisiklet pedalı çevirmiş, diğer grup ise bir migren ilacı olan "topiramat” kullanmıştır. Araştırmanın sonucunda ise her iki gruptaki hastalarda da migrenin ortaya çıkma sıklığının aynı olduğu tespit edilmiştir. Fakat egzersiz yapan grupta hiçbir yan etki meydana gelmemesine karşın, topiramat kullanan gruptaki kişilerin yaklaşık %33’ü ilacın yan etkilerinden şikayet etmiştirler.
  • 5-Hidroksi Triptofan (5-HTP): Harward Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada 5-http gıda takviyesi kullanımının hem migren ataklarının sıklığını azalttığı, hem de ataklar esnasında hissedilen ağrıyı azalttığı ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin 5-http’nin beyindeki serotonin üretimini arttırması olabileceği düşünülmektedir. Çünkü düşük serotonin seviyelerinin de migren tipi baş ağrısı ataklarına neden olabileceği düşünülmektedir.
  • Koenzim Q-10: Bu antioksidanın migren ağrılarını önleyebileceği düşünülmektedir. Yapılan çift kör ve randomize klinik araştırmalarda günde  150 mg CoQ-10  kullanan hastaların yaklaşık %60’ı, yaşadıkları migren ataklarının yarı yarıya azaldığını belirtmişlerdir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye