Nörolinguistik Programlama (NLP) - Kökeni

Hastaların kendileri, hastalıkları ve dünya ile ilgili bilinçli ve bilinçdışı inançlarını değiştirerek şifa sürecini iyileştirmeyi amaçlar

Nörolinguistik Programlama (NLP)

Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da Nöro-Linguistik Programlama (NLP)), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır. Nörolinguistik programlama (NLP), hastaların kendileri, hastalıkları ve dünya ile ilgili bilinçli ve bilinçdışı inançlarını değiştirerek şifa sürecini iyileştirmeyi amaçlar. Bu kısıtlayıcı inançlar, hipnoterapi ve psikoterapi de dahil diğer disiplinlerden alınan çeşitli teknikler kullanarak "programlanır”.

NLP ilk olarak 1970’lerin başlarında, Santa Cruz California Üniversitesi’nde dilbilim (linguistik) profesörü olan John Grinder ve aynı üniversitede bir matematik öğrencisi olan Richard Bandler tarafından geliştirildi. Tanınmış psikoterapist Virginia Satir, hipnoterapist Milton Erickson, antropolog Gregory Bateson ve kendi alanlarında "karizmatik yıldızlar” olarak tanınan diğer uzmanlarla ile çalışarak Grinder ve Bandler bu kişilerin büyüklüklerine katkı sağlayan psikolojik, dilbilimsel ve davranışsal karakteristikleri tanıdılar. Diğer taraftan bireylerin yaşadığı duygusal zorlukların; vücut duruşu, solunum modeli, kelime seçimi, ses tonu, göz hareketleri, vücut dili ve diğer özellikler ile benzer biçimde saptanabileceğini keşfettiler.

Grinder ve Bandler daha sonra bu belirtileri düşünce ve davranış modellerini analiz etmek ve değiştirmek için kullanmaya odaklandı. 1975’te bulgularını iki kitap halinde yayınladıktan sonra Grinder ve Bandler birbirleriyle, çalışma arkadaşlarıyla ve California Üniversitesi ile vedalaştı ve NLP üzerine çalışmalarını resmi akademi dünyasının dışında sürdürdü. Bunun sonucunda NLP birbirleri ile rekabet eden birkaç okula ayrıldı. Uzun tanıtım reklamlarındaki Anthony Robbins ve diğer reklam kişilikleri sayesinde popülerleştirilen NLP, daha sonra yönetim ve kişisel gelişim döngülerine de hızla adapte edilmiştir. 1990’lı yıllar süresince, NLP’nin şifa potansiyeline giderek artan bir ilgi duyulmaya başladı.
Nörolinguistik programlama hastaların, Parkinson hastalığı, AIDS, migren, artrit ve kanser dahil çeşitli sağlık sorunlarından iyileşme beklentileri hakkındaki kısıtlayıcı inançlarını değiştirmek için kullanılmıştır. NLP pratisyenleri bir saatten kısa sürede fobilerin çoğunu iyileştirebileceklerini ve egzersiz, diyet ve sigara kullanımı ile ilgili hayat tarzı değişikliklerine yardımcı olabileceklerini iddia etmektedir.

NLP alerjilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Diğer alanlarda öne sürülen faydalar arasında ilişkilerde, iletişimde, motivasyonda ve iş performansında iyileşme yer alır.

Sağlık hizmetleri bağlamında, insanın doğumundan itibaren "programlanmış" olan olumsuz inanç ve tutumlarını ilk kez nörolinguistik programlama pratisyenleri tespit etmeye çalışmıştır. Bu inançlar, sorular sorarak ve cilt rengi ile kas gerilimi gibi fiziksel tepkilerin gözlenmesiyle saptanır. Daha sonra kısıtlanmış inançları "yeniden programlamak" için çok çeşitli teknikler kullanılır. Örneğin AIDS ya da kanser gibi kronik hastalığı olan kişilerden, hastalıklarından kaynaklanan umutsuzluk ya da kimlik kaybı hissi yerine, kendilerini hayallerinde zinde ve sağlıklı olarak canlandırmaları istenir. NLP pratisyenleri tarafından verilen tedavi genellikle diğer alternatif pratisyenlerin tedavilerinden daha kısa sürer ancak NLP öz-yardım seminer ve kursları oldukça pahalı olabilir. NLP ile kendi kendini tedaviyi denemek isteyen kişiler için çok çeşitli kitaplar, ses kayıtları ve videolar vardır.
NLP özellikle kişisel gelişim ve kariyer gelişimi alanlarında oldukça popülerdir, ancak bazı eğitimciler ve pratisyenler şifa amaçlı kullanımı konusunda çok az deneyimlidir. Pratisyenler özellikle bu konu ile ilgili soruşturulmalıdır. NLP şifa verme sürecini iyileştirmeyi amaçladığından, diğer şifa yöntemlerinden bağımsız olarak kullanılmamalıdır. Ciddi hastalıklarda mutlaka bir hekime danışılmalıdır.

Genel anlamda NLP’nin zararlı yan etkileri olmadığına inanılır.
Her ne kadar bazı doktorlar ve ruh sağlığı uzmanları nörolinguistik programlama ilkelerinden faydalansa da bu alanın, genel olarak temel tıp uygulamaları ve akademik görüşün dışında olduğu kabul edilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye