Kan Nakli (Transfüzyonu)

Kan nakli, kan ve kan bileşenlerinin, damar içi (IV) iğne, santral venöz kateter (SVK) ya da periferik yerleştirilmiş santral kateter (PICC) yoluyla vücuda giren bir kateter tüp aracılığıyla verilmesidir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye