Karpal Tünel Sendromu

dokunuşlardan tünel, kemiklerden ve bağdokulardan oluştuğu için, şişmeye uyum sağlamak amacıyla genişleyemez; bu durum eldeki sinirlerin sıkışmasına neden olur ve parmaklarda ağrı ya da uyuşuklukla sonuçlanır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye