Akciğer Kanseri - Nedir

Akciğer kanseri dünya çapında en çok ölüme sebep olan kanserdir.

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri bütün dünyada en önemli ölüm sebebi olan kanserdir. Akciğer kanseri erkeklerde ölümle sonuçlanan bir numaralı kanserdir ve kadınlarda göğüs kanserini geride bırakmıştır. Akciğer kanseri olan insanların yalnızca yüzde 14’ü 5 yıl boyunca yaşayabilmiştir. Normal hücreler bir dönüşüm geçirip kontrol dışında büyümeye veya çoğalmaya başladığı zaman kanser oluşur. Hücreler içinde bulundukları çevre dokudan çok farklı bir kütle, yani tümör oluştururlar. Tümörler tehlikelidir, çünkü sağlıklı hücrelerden oksijen, besin ve yer çalarlar. Birçok akciğer tümörü kötü huyludur. Yani bunlar etraflarındaki sağlıklı dokuları işgal edip yok ederler.

Tümörler ayrıca yakınlardaki lenf düğümlerine veya kan dolaşımı yoluyla diğer organlara sıçrayabilirler. Bu sürece metastaz denir. Akciğer kanseri metastaz olduğu zaman akciğerdeki tümöre birincil tümör, vücudun diğer kısımlarındaki tümörlere ikincil tümör veya metastaz tümörü denir. Bazı akciğer tümörleri vücudun başka yerlerindeki kanserlerin metastaz tümörleridir. Akciğerler metastazın en yaygın olduğu yerdir.

Akciğer kanserleri genellikle iki gruba ayrılır ve bu iki grup akciğer kanserlerinin yüzde 95’ini kapsar. İki tip akciğer kanseri tümörün hücre boyutuna bağlı olarak ayrılır. Bunlara küçük hücre akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri denir. Bu ikinci kanser tipi birçok farklı tümör tipini kapsar. Bunlardan biri olan büyük hücre kanseri tüm vakaların yüzde 10’unu oluşturur. 

Küçük hücre akciğer kanseri daha az görülür, fakat daha hızlı yayılır ve küçük hücreli dışı akciğer kanserine göre metastaz olma ihtimali daha fazladır. Küçük hücre akciğer kanseri genellikle teşhis edilmeden önce vücudun diğer taraflarına yayılmış olur. Küçük hücre kanseri tüm vakaların yüzde 20’sini oluşturur. 

Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 5’i karsinoid tümör, lenfoma veya metastazsal (vücudun diğer kısımlarından akciğerlere sıçrayan kanserler) hücreler gibi nadir hücre tiplerinden oluşur.

Önemli akciğer kanserlerinin belli başlı tipleri şunlardır:
  • Adenokarsinoma (küçük olmayan hücre akciğer kanseridir) en yaygın kanser tipidir ve bütün vakaların yüzde 30 ila 40’ını kapsar. Adenokarsinomanın bir alt türüne bronşoalvelar hücre karsinomu denir ki röntgen filmlerinde zatürree benzeri bir görüntü verir.
  • Skuamous hücre karsinomu (küçük olmayan hücre akciğer kanseridir) en yaygın ikinci akciğer kanser türüdür, bütün akciğer kanserlerinin yüzde 30’unu kapsar.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye