Doshalara Göre Aromaterapi

Aromaterapi, 5000 yıldan uzun bir geçmişe sahip, bitki aromaları ile uygulanan kadim tedavi yöntemine verilen isimdir.

Doshalara Göre Aromaterapi

Bu tedavi yöntemine dair kokulu bitkilerin, sapların, reçinelerin ve çiçeklerin yakılma teknikleri, Hintli bilginler tarafından yazılan ve dünyanın en eski yazılı metni kabul edilen Vedalar'da bulunmaktadır. Bunlar, farkındalığı uyandırıp tedavi gücünü arttırıcı özelliğe sahiptir. Eski çağ şifacıları aromatik bitkileri kullanarak yağlar, tütsüler ve ilaçlar üretmişlerdir.

Aromaterapi, çiçek, bitki, meyve, yaprak, ,ağaç ve çimlerin konsantre yağ özlerinden faydalanmaktadır. Bu esans yağları, bitkilerin canlı, yaşam özsuyudur. Örneğin bir yaprağı elinizde ovuşturduğunuzda, bitkinin kokulu özsuyunun çıktığını görürsünüz. 

Esans yağlarını kokladığınızda, özsuyu molekülleri burun deliklerinden girerek beyin'e ulaşmaktadır. Bu da hormonların, hafızanın, duygu ve düşüncelerin, bilincin ve fizyolojinin olumlu yönde değişimine neden olur. 

Yağlar, cilde sürüldüğünde ise moleküller gözeneklerden girerek kana karışır ve buradan da tüm bvücut sistemlerini ve bedeni etkiler. 

Hindistan'da doğan 5000 yıllık tıp sistemi Ayurveda'ya göre dünya'da ki herşey temel 5 elementin farklı oranlarda kombine olmasından oluşmaktadır. Bunlar toprak-su-ateş-hava ve boşluktur (uzay). Insan, Doğa'nın küçük bir örneği olarak 5 elementi bünyesinde taşır. 

Bu 5 element'den ise Dosha adı verilen, 3 yapı meydana gelmektedir. Bunlar, Vata, Pitta ve Kapha'dır. 
  • Vata; hava+boşluk, 
  • Pitta; su+ateş, 
  • Kapha; toprak+su'dan meydana gelir. 

Her insan bu üç yapının farklı bir karışımına sahiptir. Dosha bilimine "Tridosha"  denir. Doshalar tüm fizyolojik ve psikolojik fonksiyonların ötesinde ki ince ve temel yaşam güçleridir. Bunlar bedeni meydana getirirler. Ve hastalıkların da oluşumunda katkıları vardır. 

Ayurveda bir Dosha bilimidir de diyebiliriz. Ayurveda'yı anlamak için önce doshaların doğası, özellikleri, fonksyonları, artmış ve bozulmuş hallerini öğrenmek gerekir. Bunu özümsedikten sonra bu tıp bilimini anlamak çok kolaylaşır.

Doshaların dokuları ve organik fonksyonları destekleme yönü vardır.  Yaşamın oluşumu, gelişimi ve çürümesinden sorumludurlar. Bu elementler insan vücudunda da bulunur. Bu beş elementin kombinasyonu her insanda farklı şekillerde varolur. Bu sebeple Ayurveda'da tedavi kişiye özeldir. 

Dosha'ların 7 farklı kombinasyonu:  
  • Vata
  • Pitta
  • Kapha
  • Vata-Pitta
  • Pitta-Kapha
  • Vata-Kapha
  • Vata-Pitta-Kapha

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye