İridoloji - Nedir

Gözün iris bölgesinin incelenmesiyle kişinin bütüncül sağlık durumunun yorumlanmasıdır.

İridoloji

İris analizi veya iris tanısı olarak da adlandırılan iridoloji, irisin (gözün renkli kısmı) incelenmesidir. İris yorumları kişinin sağlık durumunu (fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal) değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla önlem almasını sağlamak için iridoloji uzmanları tarafından yapılır. İridoloji genellikle vücut ve iris arasındaki sinir yollarının varlığını kabul etmeye dayanır. Her ne kadar iridologlar mekanizmanın kesinliği konusunda farklı fikirler öne sürseler de çoğu irisin vücudun her bir yanından göze sinir iletimi ile vücudun genel durumunu yansıttığını savunurlar. Müşterinin sağlığı kalıpları, şekilleri, halkaları, renkleri ve pigment işaretlerini, lifleri, yapıları ve göz bebeği ve iristeki değişiklikleri yorumlayan iridolog tarafından değerlendirilir. Birçok iridolog aynı zamanda sağlık değerlendirmelerinde sklerelojiyi (gözlerin beyaz kısmındaki çizgilerin yorumlanması) de kullanır.

İridoloji yorumları tipik olarak naturopatlar, kiropraktörler veya beslenme uzmanları gibi holistik yönelimli uygulayıcılar tarafından yapılır. Yorumlama parlak bir ışık, büyüteç ve bir not defteri kullanılarak yapılır. İridolog gözü daha iyi görmek için çeşitli araçlar, irisin fotoğrafını çekmek için özel bir fotoğraf makinesi ve/veya bilgisayar da kullanabilir. İridologlar iris bölgesinin spesifik bir vücut sistemi veya organ ile eşleştirildiği şemaları kullanarak yorum yaparlar. İridoloji şemaları değişiklik gösterir; en az 20 farklı şema vardır. Bazı şemalar diğerlerinden daha yaygın olarak kullanılır ama çoğu iridolog birden çok doğru harita olduğuna inanır ve uygulayıcıların birden çok şemayı bilmesi gerekir. Hatta bazı iridologlar kendi şemalarını geliştirirler. Uygulayıcı tekniklerinde de farklılıklar göze çarpar; Amerikalı, Avrupalı ve diğer türden yaklaşımlar ekseninde ve belirli iris işaretlerinin yorumlanması arasında farklılıklar vardır.

İridoloji şemaları, irisi vücudun farklı kısımlarına karşılık gelen sayısız bölgeye ayırır. Her ne kadar ayrıntılar her şemada farklı olabilse de hepsi genel bir kalıpta buluşur. Sol göz vücudun sol tarafına eşlenir, sağ göz ise sağ tarafa. Gözün üst tarafı vücudun üst kısmı ile eşlenir (yani beyin, yüz, boyun, göğüs ve kalp). Gözün ortası mide ve sindirim organları ile eşlenir, diğer organlar irisin kenarı ve dışa doğru giden eş merkezli dairesel bölgelerle temsil edilir. Gözün altı bacaklara ve vücudun alt yarısına eşlenir. Çift organlar (mesela böbrekler) her iki iriste de eşlenir.

İridolog, her bir müşteriyi eşsiz sağlık kalıpları ve meseleleri, davranışları ve deneyimleri ile bir birey olarak gören holistik yaklaşımı kullanarak gözleri inceleyecek ve bir sağlık değerlendirmesi yapacaktır. Bu yorumlamanın sonuçlarına göre iridolog genellikle kişinin fiziksel, duygusal ve yaşamsal durumuna göre özelleştirilmiş bir sağlık programı tavsiye eder. Bu program çeşitli iyileştirme, bakım ve önleme yöntemlerini içine alabilir. Tavsiyeler vitaminleri, mineralleri, bitkileri, takviyeleri ve/veya diğer önerilerin yanında diyet ve beslenmeyi içerebilir.
İridoloji yüzyıllardır var olan bir inceleme dalıdır. İtalya’daki Salerno Üniversitesi’nin Tıp Okulu iris tanısı hakkında eğitim vermekteydi. 1670’de Philippus Meyers tarafından yayımlanan Chiromatica medica isimli kitap, iristeki işaretlerin hastalıkları ele verdiğini iddia etmektedir. Fakat iridolojinin babası, genellikle Dr. Ignatz von Peczely olarak kabul edilir, iridolojinin keşfi ise 1861 tarihli olarak verilir. Von Peczely, Macar bir hekimdi. Çocukken kaza eseri bir baykuşun bacağını kırmıştı. Yaralanma sırasında baykuşun irisinin alt kısmında siyah bir çizginin oluştuğunu gözlemlemişti. Baykuşun bacağı düzeldikten sonra genç Peczely, siyah çizginin görünümünün değiştiğine dikkat etti. Doktorluğu sırasında gözünde yaralı baykuşun irisindekiyle aynı yerde siyah bir çizgi gözlemlediği kırık bacaklı bir hastayı tedavi etti. Hastalıklar ve göz işaretleri arasında bir bağlantının bulunma olasılığı Peczely’nin ilgisini çekti. Hastalarının gözlerini gözlemleyerek bu bağlantıdan emin oldu ve iris-vücut ilişkisini gösteren bir şema geliştirdi. Yıllarca süren karşılaştırmalı bir çalışma sonrasında Peczely, göz çizimlerinin üzerine yerleştirilmiş bir kadran üzerinde, saatler ve dakikalarla tanınan bölgeler boyunca organların haritasını çıkardı.1881’de teorilerini Doğal Bilim ve Tıp Alanında Keşifler: Gözden Teşhis Çalışmaları için Talimatlar adlı kitabını yayımladı.

Nils Liljequist adlı İsveçli bir papaz ve homeopat da hemen hemen aynı zamanda fakat Peczely’nin çalışmasından bağımsız olarak iris-vücut ilişkisi kavramını geliştirmişti; iyot ve kinin gibi ilaçların iris üzerindeki etkilerini tanımlayan ilk iridologdu. Liljequist ilk gözlemlerini hastalıklardan ve yaralanmalardan sonra kendi irisinde meydana gelen değişimlere dayandırmıştı ve 19. yüzyılın sonunda, bu konu üzerine yazılar ve göz çizimleri yayımlamıştı. Öğrencilerinden biri, Dr. Henry Lehn, iridoloji uygulamasını Amerika’ya getirdi. Başta Avrupalılar olmak üzere çeşitli uygulayıcılar, ilk çalışmalardan beri iridolojiyi popülerleştirmeye çalıştılar. Bir kiropraktör olan Dr. Bernard Jensen, iridolojinin çağımızda en çok bilinen Amerikalı savunucusudur.
İridologlar bir kişinin irisinin kalıplarını inceleyerek yararlı ve doğru sağlık bilgileri sunabileceklerini iddia ederler. İridoloji holistik bir girişimdir, yorumda kişinin tüm varlığına hitap eder. Toplanan bilgi kişinin sağlık görüntüsünün fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yönlerini kuşatır. Kişinin genel sağlık seviyesini değerlendirmenin dışındaki yorumlar enerji bölüntüleri, dahili irritasyon, dejenerasyon, yaralanma veya yangı bölgeleri; besin ve kimyasal dengesizlikler, toksinlerin birikimi, yaşam geçişleri ve bilinçaltı gerilimler dahil diğer verileri de açığa çıkarır. İridologlar gözlerin kalıtımsal güçsüzlükler ve kişinin yatkın olduğu riskler gibi, kişinin fiziksel ve duygusal yapısı hakkında bilgileri ifşa ettiğini söylerler. Güçlü yönler de açığa çıkarılabilir; örneğin kişinin belirli yetenekleri kazandığı kalıtımsal duygusal eğilimler gibi. Arınma ve iyileşme, iristeki değişikliklerle doğrulanabilir. İridologlar, iyileşme çizgileri gibi belli başlı işaretlere bakarak daha önceki sağlık problemleri ve yaralanmalar hakkında bilgi elde eder ve kişinin geçmişinde neyin yanlış gittiğini keşfedebilirler. İridoloji yorumu problemlerin sebeplerini yansıtır, semptomlarını değil. İridologlar klinik semptomlar daha gelişmeden organların veya sistemlerin aşırı strese girdiklerini veya hastalığa yatkınlaştırıldıklarını ortaya çıkarabildiklerini iddia ederler. İridoloji, gelecekteki problemleri önceden bildirerek önleyici bir araç olarak kullanılabilir. İnsanlar iridoloji yorumundan elde edilen bilgiyi sağlıklarını iyileştirmek ve gelecekte daha iyi davranışsal seçimlerde bulunmak için kullanabilir, böylece problemlerin yolunu henüz problem ortaya çıkmadan kesebilirler.

Kuzey Amerika’da iridoloji genellikle diğer sağlık uzmanlıkları ile işbirliği içinde kullanılacak bir değerlendirme aracı olarak kabul edilir. İridoloji tanısal bir araç değildir (her ne kadar Avrupalı iridologlarca böyle görülse de) ve spesifik hastalıkları teşhis etmek veya adlandırmak için kullanılmamalıdır. Uluslararası İridoloji Araştırma Derneği (IIRA) tarafından belirtildiği gibi birçok iridoloğa göre teşhis iridolojinin sadece uygun olmayan bir uygulamasını temsil etmez aynı zamanda birçok ülkede tıp mesleğini ruhsatsız olarak icra etmek şeklinde yorumlanabilir.
İridoloji yorumlamasından önce hiçbir özel hazırlık gerekli değildir.
Bir iridoloji yorumlamasının herhangi bir fiziksel zarara sebep olması olası değildir çünkü gözle doğrudan temas edilmez veya herhangi bir göz damlası uygulanmasını içermez. İridolojiyi eleştirenler, iridolojinin, hasta bir insanın iridoloji yorumlamasında ileri sürülmeyen bir durum için tedaviyi geciktirmesi halinde iridolojinin sağlığa zararlı olabileceğini söyler veya bir yorumlama aslında olmadığı halde bir sorun olduğunu ileri sürdüğünde strese ve gereksiz harcamalara sebep olabilir.
Beslenme uzmanı doktor Rita M. Holl, "Batı tıbbında iridoloji, en iyi durumda ihtilaflı bir bilim ve en kötü durumda tıbbi şarlatanlık olarak görülür,” diyor. İridolojinin yandaşları uygulamanın kanıtlanmış sonuçlarla, zaman ile test edildiğini savunuyorlar. Her ne kadar eleştirenler gözle ilgili olmayan hastalığın belirli semptomlarının gözde ortaya çıkabileceğini kabul etseler de (mesela beyin hasarı) iridolojinin başarısına dair bilimsel deney eksikliği çekiliyor ve hiçbir delil bulunmuyor. Avustralya Optometri Dergisi’nde, Britanya Tıp Dergisi’nde ve Amerikan Tıp Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan çalışmalar, iridologların böbrek ve safra kesesi hastalığı dahil ciddi hastalıkların teşhisi konulmuş hastalara dair değerlendirmelerinin hatalı olduğunu buldu. İridologlar kötü kaliteli fotoğraflar, hastayı görebilme/hastayla görüşebilme dahil önemli ek bilgilerin olmaması ve iridoloji parametrelerinin dışında bir görev olan, spesifik hastalıkların teşhisinde uygun olmayan beklentiler gibi sorunlara atıfta bulunarak araştırmanın kendisinin hatalı olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. JAMA’nın böbrek yetmezliği ile ilgili bulgularını yeniden değerlendirmek için yapılan daha yakın tarihli bir çalışma, Alternatif Sağlık Uygulayıcıları’nda yayımlandı. "Çalışmanın bir kaç soruyu cevaplamadan bıraktığını” kabul eden yazar, iridologların yorumlamalarında hem benzerlikler hem farklılıklar olduğunu bildirdi ve iridologların uzmanlık seviyesinin de aşırı derecede önemli olduğu sonucuna vardı.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye