Işık Terapisi (Sintonik Optometri) - Kökeni

Farklı renkte ışıklarla görme bozukluklarını ve çeşitli diğer sorunları iyileştirmeyi hedefleyen yöntemdir.

Işık Terapisi (Sintonik Optometri)

Işık terapisi (sintonik optometri), görsel ve diğer fonksiyon bozukluklarını tedavi etmek için hastanın gözüne renkli bir ışık tutulmasını içerir.

Işık terapisinin kurucusu, bu disiplini 1920 ve 1930’larda geliştiren Dr.Harry Riley Spitler’dır. Disiplinini, Edwin Babbit’ın da yer aldığı daha önceki araştırmacıların çalışmaları üzerine kuran Spitler ışığın insan sağlığı ve performansı üzerinde etkilerini incelemiştir. Hastalıkların, büyük ölçüde vücudun endokrin ve sinir sistemindeki dengesizlikten kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Göze, algılanabilir frekanslarda ışık uygulanmasıyla dengenin ve sağlığın geri kazanabileceğine karar vermiştir. Spitler 1933’te, Sintonik Optometri Koleji’ni kurmuş ve sekiz yıl sonra da The Syntonic Principle adlı kitabını yazmıştır.
Işık Terapisi uygulayıcıları astenopi (göz yorgunluğu), strabismus (şaşılık), ambliyopi (bulanık görme), ametropi (ışığı kırma kusuru) ve beyin travmasına bağlı görsel alan daralması, görsel/duygusal stres ya da dejeneratif göz bozuklukları gibi sorunları odaklama ve yakınsama yaparak iyileştirebildiklerini ya da destekleyici tedaviler uygulayabildiklerini iddia etmişlerdir.  Aynı zamanda, görsel dikkat eksikliğini ve görmeye bağlı öğrenme ve davranış sorunlarını düzeltmeye yardımcı olabildiklerini ileri sürmüşlerdir.

Nasıl Yapılır
Sintonik optometride, sabit bir zaman aralığında hasta bir ya da daha çok renkte ışığa maruz bırakılır. Bu karartılmış bir odada, sintonizer olarak bilinen bir cihazın renkler üretmesiyle gerçekleştirilir. Tipik bir seansta, hasta bir rengi 10 dakika boyunca alabilir ve sonra bir başka renk için fazladan 10 dakika gerekir. Alternatif şekilde 20 dakika boyunca tek bir rengin alındığı da olur. Tedavi genelde, dört ila sekiz haftalık bir periyotta, haftada üç ila beş seans içermektedir. Çoğu kez, sintonikler diğer terapötik işlemlerle birlikte kullanılır.
Sintonik optometrinin yararlılığı tartışmalı bir konudur ve ciddi hastalık durumlarında bir profesyonelden tıbbi tavsiye alınmalıdır. Sintonik optometrinin davranış ve öğrenme bozukluklarını tedavide uygulanışı ise özellikle tartışmalıdır. Bu sorunların sonraki etkileri bir çocuğu ömür boyu etkisi altına alabileceği için üniversiteye bağlı bir pratisyenden ikinci bir fikir almak daha sağduyulu bir davranış olacaktır.
Düzgün şekilde yönetildiğinde, sintonik optometrinin genellikle yan etkileri olmadığı düşünülüyor olsa da, pahalı bir yöntemdir.
Tıbbi göz uzmanlarının kurduğu bir dernek olan Amerikan Göz Bilimleri Akademisi şöyle söylemektedir; "diğer görme terapilerinde olduğu gibi sintonik optometriyi destekleyecek bilimsel anlamda doğrulanmış kanıtlar mevcut değildir.” Buna karşın Sintonik Optometri Koleji ise şunu dile getirir; "araştırmacılar ve diğer profesyoneller, sintonistlerin yarım yüzyıldır pozitif sonuçlar alarak kullanmakta olduğu ışıkla uyarımın klinik yöntem ve uygulamalarını anlamanın bir adım uzağındadır.” Yine de, tıp çevrelerinde ışığın terapötik etkilerine, özellikle de mevsimsel duygu durum bozukluklarının tedavisindeki faydalarına karşı artan bir kabul mevcuttur.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye