İskelet Sistemi

İskelet sistemini ve neden olabileceği sorunları tanıyalım.

İskelet Sistemi

Kemikler, eklemler, kaslar ve bağ dokudan oluşan iskelet-kas sistemi sinir sistemini desteklemeye yardımcı olmakta ve optimum bir sağlık için hayati önem arz etmektedir. 

Müsküloskeletal sapmalar meydana geldiğinde çok çeşitli sağlık sorunlarına eğilimli hale geliriz. Bu sapmalar genellikle uzun süreli stres, kötü postür, uygun olmayan ayakkabılar ya da travmatik bir incinme gibi harici etkenlerle ilişkili olmasına rağmen, alerji/hassasiyet problemleri, gastrointestinal bozukluk ve hormonal dengesizlik gibi içten gelen işlev bozukluklarından da kaynaklanabilir. 

Herkes hayatının bir noktasında; yüz kasları, kafatası, omuzlar ya da sırtında bir dereceye kadar stres taşır. Bu tip stres uzun süreli olduğunda, bu durum vücudun alt yapısında çekme ve kasılmaya neden olan kronik olarak kasılmış kaslara neden olmaktadır. Zamanla bu, asimetrik duruş ve diğer kas-iskelet dengesizliklerine yol açan ve vücut tarafından geliştirilen adaptif kompensasyon stratejileri ile sonuçlanır. Alternatif hekimler bugün birçok kişinin başlarını bir tarafa eğerek ya da vücutlarının bir tarafına diğer tarafına kıyasla daha uzun süre yüklenerek dolaştıklarını ve bu tip dengesizlikleri düzeltmenin yollarını aradıklarını farketmişlerdir. Vücut egzersizleri, kiropraktik, kraniosakral terapi, osteopatik tıp ve yoga buna yardımı dokunabilecek tedavi edici yaklaşımlardan bazılarıdır. 

Genellikle, iskelet-kas sisteminin tüm vücutla bir neden sonuç ilişkisi vardır. Omurga ya da kas sisteminde sapma olduğunda, kan akımı ve sinir sistemi sinyalleri vücudun tüm kısımlarında serbestçe dolaşamaz. Bu ise tasarlanmamış bir şekilde elde edilen indirgenmiş enerjinin daha sonra kompense edilmesi için omurga ve kasları zorlar..

Baş ve boyun kaynaklı kas-iskelet sistemi dengesizliklerine bakıldığında görülen mekanizma buna iyi bir örnektir. Baş ve boyun omurganın en hareketli parçaları olarak ayaktan gelen ağırlık yönünü etkilemektedir. Baş ve boyun sapmaları, omurgayı kompense etmeye zorlayan kalçalardan yayılabilir. Bu da, dolayısıyla, kafatası tabanı boyunca yukarı doğru yayılan omuz kaslarının kısaltılmasına, boyun arka dokusunun aşırı gerilmesine, çenenin kasılmasına neden olabilir, bunların tamamı kafatası tabanı boyunca yayılan sinirlere, boyun ve omuzların aşağısına ve kafatası ve çenenin birleştiği bağlantı noktasına artmış basınç yapar ya da acı verir.

Zamanla baş ve boyun; dengelerini korumaya çalışan ip cambazları misali kutuplaşır, tüm diğer bekleme paternlerine karşı mücadeler verir, enerjiyi bloke eder ve dahası kas gerginliği, kan damarlarında daralma, sinir iritasyonu ve baş ağrılarına neden olur.   

Bu, vücudun diğer fonksiyonlarını da kapsayabilir ve artan duygusal gerilim, sindirim sorunları, hormonal dengesizlik ve toksisite gibi kronik rahatsızlıkları da beraberinde getirir.

Sağlıksız kas-iskelet yapısının diğer sonuçları; beyin ve omuriliği çevreleyen zar olan dura ya da kafatası kemiği hareketlerinde kısıtlanma ya da sıkışma, beyin omurilik sıvısındaki dengesizlikler, fibröz dejenerasyonu (fibröz bağ dokusu kas ya da organlardaki normal dokuların yerini almaktadır); boynun üst kısmının kafatası tabanı ile birleştiği bölge olan alt-oksipital alanda yara oluşumu nedeniyle kafatasının arka hareketleri ve ilk iki boyun omurunda (atlas ve aksis)  meydana gelen kısıtlamaları kapsamaktadır.  

Kas-iskelet sapmaları yalnızca baş ve boyunu bağlayan kas tonusunu olumsuz yönde etkilemez aynı zamanda beyne giden kan akışını da durdurur. Bunun nedeni beyne gönderilen kanın %30’unun omurga atardamarından gelmesidir. Kötü postür ve travma nedeniyle boyunda sapma olduğunda, beyin fiili olarak kısmi asfiksasyona girer ve oksijen seviyesi azalırken karbondioksit seviyesi artar. Baş ağrıları, özellikle gerilim tipi baş ağrıları, bu oluşumun belirtileridir.   

Kötü Postür (Duruş Bozukluğu)
Masanızın üzerine eğilmek, kanepede eğri oturmak, uygun olmayan ayakkabı kullanmak, tüm bunlar omurga üzerine aşırı basınç yapar, sinirleri ve kasları sıkıştırır ve baş ağrısına neden olur. Trapezius (boyun kası), her bir omuz kemiğini kaplayan üçgen şeklindeki kas, kötü postürden kaynaklanan ağrı ile ilgili önemli kaslardan birisidir. Gergin ve yorgun kişiler, trapeziusu kasıp kas dokusundaki ağrı sensörlerini çekerek omuzlarını ileriye doğru döndürme eğilimdedirler, bu ise bu kasların saçlı deriyi çekmesi ve germesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, kafatası kemikleri sıkıştırılır, kafatasının arka kısmındaki atardamar üzerine ekstra basınç uygulanır ve beyne giden kan dolaşımı azaltılır. 

Kötü postür sindirim fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Devitalize, işlenmiş gıdalar tüketmek suretiyle kötü beslenme, örneğin, sindirim fonksiyonunda azalma ve bunun sonucu olarak da enerji düşüşü, iyi bir duruş sağlamak konusunda zorluk teşkil edebilir.  

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye