Kemik Mahmuzları - Belirtileri

Eklemlerde oluşan ve ağrısız olmasına rağmen sağlığı etkileyebilen yapılardır.

Kemik Mahmuzları

Osteofit de denilen kemik mahmuzları herhangi bir kemik üzerinde oluşabilir. Genellikle kemiklerin karşılaştığı yerlerde, eklemlerde meydana gelir. Fakat bağ dokuların ve tendonların kemikle bağlandığı yerlerde de bulunabilir. Kemik mahmuzları ayrıca omurga kemikleri üzerinde de meydana gelebilir. Birçok kemik mahmuzu herhangi bir ağrıya neden olmaz ve yıllarca fark edilemeyebilir. Tedavisi, mahmuzların nerede olduğuna ve sağlığı nasıl etkilediğine göre değişir.

Birçok kemik mahmuzu hiçbir ağrı veya belirtiye neden olmaz. Genellikle röntgen veya başka bir görüntüleme tekniğinde veya başkaca bir tıbbi sorunla ilgili testlerde tesadüfen tespit edilir. Fakat bazı kemik mahmuzları eklemlerde ağrıya ve hareket kaybına neden olabilir.

Diğer belirtiler kemik mahmuzunun yerine göre değişir. Bulunduğu yer, başkaca bir belirti gösterip göstermeyeceğini belirler. Örneğin dizdeki kemik mahmuzları bacakları bükmeyi ve uzatmayı ağrılı kılar. Kemik mahmuzları dizin düzgün bir şekilde işlemesine neden olan kemiklerin ve tendonların işlevine müdahale edebilir. Omurgadaki kemik mahmuzları sinirleri, hatta omuriliği iterek ağrıya ve vücudun başka yerlerinde uyuşmaya neden olabilir.

Boyundaki servikal kemikte bulunan kemik mahmuzu içe doğru uzanır ve bazen yutkunmayı zorlaştırarak nefes almayı ağrılı kılabilir. Kemik mahmuzları, damarları da iterek beyne kan akışını azaltabilir. Omuzlardaki kemik mahmuzları kolun hareket kabiliyetini sınırlandırabilir. Kemik mahmuzları döndürücü manşete sürtebilir. Döndürücü manşet omuz hareketlerini kontrol etmeye yardım eden bir grup kas ve tendondur. Bu durum şişkinliğe (tendinit) veya döndürücü manşette yırtılmaya neden olabilir. Parmaklardaki kemik mahmuzları deri altında sert çıkıntılar olarak ortaya çıkarak parmakların şeklini bozuk gösterebilir. Parmaklardaki kemik mahmuzları aralıklı ağrıya neden olabilir.

Doktora Ne Zaman Gidilmelidir
Bir veya daha fazla eklemde ağrı veya şişlik varsa, eklemi hareket ettirmekte zorluk yaşanıyorsa doktora gidilmelidir. Eklem ağrısının altında başka bir neden yatıyorsa, erken teşhis ve tedavi, eklemin daha fazla hasar görmesini engelleyebilir. 
Doktor randevusuna kadar olan vakitte evde bakım yapılabilir. Aspirin, ibuprofen ve naproksen sodyum gibi reçetesiz satılan steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar ağrıyı ve şişi indirmeye yardımcı olabilir. Hasar görmüş olan ekleme günde birkaç kez 15 ila 20 dakika buz koymak rahatlama sağlayabilir. Doktorla görüşene kadar eklemi ağrıyı artıracak şekillerde kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Teşhis
Eklem ağrısı yaşanıyorsa doktor, ağrıyı daha iyi anlamak için fiziksel muayene uygular. Ağrının tam olarak nereden geldiğini anlamak için eliyle eklemi kontrol edebilir. Bazen doktorlar eliyle bir kemik mahmuzunu hissedebilir, bununla birlikte bir sivilcenin içinde olan mahmuzları hissetmek kolay değildir. Doktor, teşhisi kesinleştirmek için eklemlere ve kemiklere bakabileceği aşağıdaki görüntüleme testlerinden birini isteyebilir:
  • Röntgen filmleri
  • Bilgisayarlı Tomografi (CT).
  • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
Kemik mahmuzları, genellikle bir hastalık veya tıbbi durumun sonucu olarak, eklem iltihabıyla birlikte ortaya çıkar. Eklem iltihabı eklemdeki kıkırdağı parçaladığı için vücut, kaybı telafi etmeye çalışır. Bu tamir çabası genellikle var olan kemiklerin uçlarında yeni kemik oluşumları anlamına gelir. Kemik mahmuzları şu hastalık ve tıbbi durumların belirtisi olabilir: 
  • Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH): Bu hastalık omurganın bağ dokularında kemik büyümelerine neden olur.
  • Plantar fasiit (Taban ağrısı): Bağ dokularının topuk kemiğine (kalkaneus) bağlandığı yerde bazen topuk dikeni de denilen bir kemik mahmuzu meydana gelebilir. Kemik mahmuzu bağ dokusunun kronik tahrişinden veya iltihaplanmasından kaynaklanır, fakat mahmuzun kendisi taban ağrısıyla ilgili ağrıya neden olmaz.
  • Spondiloz: Bu hastalıkta osteoartritle kemik mahmuzları birlikte boyundaki kemiklerin (servikal spondiloz) veya beldeki kemiklerin (bel spondilozu) yıpranmasına neden olabilir.
  • Omurga daralması: Kemik mahmuzları omurgayı oluşturan kemiklerin daralmasına yol açarak omuriliğe baskı yapabilir.
Kemik mahmuzları kendi başlarına meydana gelebilir. Yaşlanmanın doğal bir parçası olabilir. Kemik mahmuzları osteoartrit veya başka hastalıkları olmayan yaşlı insanlarda da görülür. Vücut yaşlanan eklemlere destek olsun diye kemik mahmuzları meydana getirebilir. Kemik mahmuzları dağılmakta olan kıkırdak bölgelerinin yükünü hafifletmeye yardım edebilir. Bazı insanlarda kemik mahmuzları sadece ağrılı olmak yerine faydalı da olabilir. 

Komplikasyonları
Kemik mahmuzları, parçası oldukları büyük kemikten ayrılarak doktorların serbest cisim dedikleri şeye dönüşebilir. Serbest cisme dönüşen kemik mahmuzları eklemde boşlukta gezer veya eklem dokusunun bir parçası haline gelir. Serbest cisimler kemikler arasında eklemi oluşturan yerlere kayabilir, araya girebilir ve arada bir kilitlenmeye, bir şeyin eklemi hareket ettirmeye engel olduğu hissine neden olabilir. Serbest cisimler eklemin önüne çıkıp uzaklaşırken eklem kilitlenmesi görünür ve kaybolur.
Kemik mahmuzu için özel bir tedavi yoktur. Kemik mahmuzları ağrıya neden olmuyor, eklemlerde hiçbir hareket kısıtlaması yapmıyorsa muhtemelen tedaviye ihtiyaç yok demektir. Tedaviye ihtiyaç varsa, bu genellikle eklem hasarının artmasını önlemek için altta yatan soruna yöneliktir.

Kemik mahmuzu ağrıya neden oluyorsa doktor, ağrıyı azaltmak için reçetesiz satılan steroid olmayan iltihap kurutucu ilaçlar verebilir.

Ameliyat
Hareket kabiliyetini azaltan veya günlük işleri yapmayı engelleyen başka sorunlara neden olan kemik mahmuzları ameliyat gerektirebilir. Ne tür bir ameliyat gerektiği kemik mahmuzunun nerede olduğuna ve hastanın özel durumuna bağlıdır. Örneğin, kemik mahmuzları genellikle daha kapsamlı artrit ameliyatı sırasında alınır. Dirsekte artrit varsa cerrah, dirseğini onarırken kemik mahmuzlarını da alabilir. 

Kemik mahmuzları için yapılan ameliyatlar açık ameliyatlardır, yani cerrah ekleme ulaşmak için eklemin etrafındaki deriyi keserek açar. Kemik mahmuzu ayrıca artroskopik olarak da yapılabilir, yani cerrah mahmuzları alacağı özel cerrahi aletleri sokabilmek için küçük delikler açar. Artroskopik ameliyat sırasında cerrah eklemin içini görmek için küçük bir kamera kullanır.
Egzersiz ve sağlıklı kilonun korunması, kemik mahmuzlarına bağlı ağrının yönetiminde başlıca unsurlardır. Kemik mahmuzunun bulunduğu yere ve hareket üzerindeki etkisine bağlı olarak egzersiz kısıtlanabilir. Yüzme ya da su aerobiği gibi diğer su aktiviteleri vücutta daha az gerilime yol açarak esnekliği ya da hareket kabiliyetini artırabilir. Kemik mahmuzlarına bağlı ağrının azaltılmasında kilo vermek faydalı olabilir, çünkü böylelikle kıkırdaksız olan ya da kemik mahmuzunun sıkıntı verdiği eklemler üzerinde, daha az ağırlık baskı yapar. 

Kemik mahmuzlarından kaynaklanan ağrının yönetilmesi ve hareketin iyileştirilmesi için birkaç seçenek vardır. Bir kiropraktör omurlardaki kemik mahmuzlarından kaynaklanan ağrıyı yatıştırmak için manipülasyon ve fizik tedavi kullanabilir. Fizik tedavi aynı zamanda etkilenen alanın hareket kabiliyetini artırabilir. Akupunktur bazı eklem ağrılarını azaltmak için kullanılabilir. Bir homeopat uygun tedaviyi saptamak için hastanın fiziksel durumundan fazlasını değerlendirecektir. Bir tedavi reçete etmek için homeopatın hastada ağrıyı tetikleyen durum hakkında bilgi edinmesi gerekir. Güdümlü imgeleme ağrıyı yatıştırabilir. Feldenkrais metodu ağrı nedeniyle kısıtlanan vücudun hareket kabiliyetinin yeniden kazanılması için kullanılabilir.

Yoga, etkilenen bölgedeki baskıyı azaltmaya ve aynı zamanda vücudun gevşemesine ve kasların kuvvetlendirilmesine yardımcı olabilen bir başka hareket terapisidir. 

Diyetteki sodyum, kalsiyum yıkımına yardımcı olur, böylece kalsiyum yeniden emilerek kan dolaşımına karışabilir. Ancak sağlık nedenleriyle düşük sodyumlu bir diyete uyanlar, beslenmelerindeki sodyum miktarını artırmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye