Panchakarma - Nedir

Beden, zihin ve duygu dengesini sağlamak amacıyla yoğun temizlik işlemleri içeren Ayurvedik arınma terapisidir.

Panchakarma

Panchakarma Ayurvedik tıpta kullanılan arınma terapisidir. Panchakarma kelimesi beş eylem anlamına gelir ve yoğun biçimde temizlemek, beden, zihin ve duygu dengesini yeniden kurmak için tasarlanmış beş işlemi ifade eder. Panchakarma, Ayurvedik hekimler tarafından çok çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi ve bir önleyici tedbir olarak kullanılır. Herhangi bir Ayurvedik tedavinin ilk adımı, gerekli olan panchakarma tedavisinin kapsamına ve türüne karar veren bir Ayurvedik pratisyen tarafından gerçekleştirilen tam bir muayene ve teşhistir. 

Ayurvedik teoriye göre, fiziksel ve duygusal özellikler üç dosha olarak sınıflandırılır – bunlar; vata, kapha ve pitta’dır. Her bireyde biri baskın olacak şekilde, üç dosha da bulunur. Eğer bir dengesizlik meydana gelirse, hastalıklar/sağlık durumları ortaya çıkar. Panchakarma doshaları dengeli hale getirerek kişiyi yeniden sağlığına kavuşturur. Hekim panchakarma esnasında, öncesinde ya da sonrasında kararlaştırılmış olabilen bitkisel kürler yazabilir, diyetsel tavsiyeler verebilir ve hayat tarzı değişiklikleri önerebilir. Ayurvedik doktorlar hastalıkların çoğunlukla sindirim sisteminde başladığına inanır. Yetersiz diyetler, kötü sağlık alışkanlıkları ve diğer nedenlere bağlı olarak sindirim bozulabilir, bu da "ama” denilen toksik maddenin bedende birikmesine neden olur. Ama, enerjinin normal fonksiyonunu ve akışını engelleyerek dengesizliklere ve hastalığa yol açar. Panchakarmanın amaçlarından biri de vücuttaki fazla ama'yı temizlemek ve vücudun sindirim gücünü (agni) yeniden eski haline getirmektir. 

Panchakarmada iki ana terapi türü vardır. Ana tedaviye shodhana denir ve panchakarmanın beş ana temizleme ve yok etme işlemini ifade eder. Shamana hazırlık ve terapi sonrası tedbirleri içeren destekleyici terapilerdir. Panchakarma için hazırlık esnasında ilk tedavi, yağ terapisidir (Ayurveda’da snehana denir). Hastalara yağ masajları verilir; abhyanga tüm vücut masajı, shirodhaya ise alın masajıdır. Sindirim sistemini kayganlaştırmak için besinsel yağlar tüketilir, bazen de yağ lavmanlar uygulanır. Stres kaynaklı ve akli durumlar için hastanın alnına devamlı olarak yağ dökülürken özel bir yağ masajı yapılır. Yağ terapisi ana tedaviden önce en fazla bir hafta süresince uygulanır.

Terleme terapisi (swedana) ise saunalar, terleme odaları, ısıtılmış giysiler, bitki lapaları ve egzersizin kullanıldığı bir bir hazırlıktır. Beş ana panchakarma yöntemi terapötik kusma (vamana), purgasyon (virechana), lavman terapi (ilaçlı lavmanlar için niruha basti ve yağ lavmanlar için anuvasana basti) ve nazal temizlemedir.

Sağlık problemine bağlı olarak bedeni temizlemek ve iyileşmeyi desteklemek için bu yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılır. Panchakarma ile birlikte diğer Ayurvedik terapiler de kullanılabilir.

Vamana, kusmaya neden olmak için bitkisel çözeltiler ya da tuzlu su kullanır. Bu tedavi cilt sorunları, astım, diyabet, kronik sinüs ya da akciğer enfeksiyonları, epilepsi, kalp hastalığı ve sindirim sorunları için kullanılır. Niruha basti özel bitkisel çözeltiler kullanır ve cilt hastalıkları, karaciğer sorunları, karın tümörleri, parazit ve kronik ateşi de içeren durumları tedavi eder. Terapötik lavmanlarda, alt bağırsağı temizlemek için tıbbi yağlar ve bitkisel çözeltiler kullanılır. Niruha ve anuvasana basti kabızlık, artrit, sinirsel bozukluklar, kolit, baş ağrıları, kas güçsüzlüğü ve bel ağrısı gibi durumların tedavisinde kullanılır. Nasya esnasında ise sinüsleri temizlemek için burun deliklerinden ilaçlı yağlar ya da tozlar uygulanır.

Bu terapi akli bozukluklar, baş ağrıları, kulak, burun ve boğaz problemleri de dahil olmak üzere baş ile ilgili durumların tedavisinde kullanılır. Temizleme yöntemleri uygulandıktan sonra hastalar paschata karma denilen önemli bir hastalık sonrası bakım sürecinden geçerler. Hastalara dinlenmeleri, bazı faaliyetlerden kaçınmaları ve sıklıkla hemşire ve doktorlardan bakım almaları tavsiye edilir. Psikolojik bakım ve danışmanlık da iyileşme programının bir parçası olabilir, çünkü panchakarma hastayı fiziksel problemlerinin yanı sıra duygusal sorunlarından da arındırmaya çalışır. Hastalar aynı zamanda önleyici uygulamalarla ilgili tavsiyeler de alırlar. Diyetsel değişiklikler dikkatlice planlanır ve hayat tarzıyla ilgili hususlar incelenir ve tavsiye edilir. Hastalar panchakarma esnasında ya da sonrasında meditasyon da dahil stres yönetimi teknikleri ve yoga gibi egzersiz programlarına başlayabilir ve aynı zamanda bitkisel kürler de alabilirler.

Panchakarma tedavisinin süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir. Bazı klinikler, hastaların tıbbi denetim, diyetsel terapi, yoga, meditasyon, masaj ve diğer terapiler ile birlikte gün boyunca yoğun tedavi gördükleri yatarak tedavi hizmeti sunarlar. Kliniklerin çoğu, panchakarma tedavileri tamamlanana kadar her gün iki saat ya da daha uzun süren ayakta tedavi hizmeti sunarlar. Bazı klinikler, ziyaret eden hastalar için konaklama imkanı da sağlar.

Ayurvedik kliniklerde panchakarma tedavisinin maliyeti ilk doktor ücreti, günlük konaklama ve bitkisel reçeteler hariç ortalama 450 liradır. Yatarak tedavi hizmeti veren klinikler daha pahalıdır ve maliyetler verilen servise göre değişir. Poliçeye ve pratisyenin lisanslı bir hekim olup olmamasına bağlı olarak panchakarmanın sigorta kapsamı da değişir.
Ayurvedik tıp, 3000 ila 5000 yıl önce kadim Hindistan uygarlıklarında ortaya çıkmış olan dünyadaki en eski şifa sistemidir. Ayurveda Sanskritçe'de yaşam bilimi anlamına gelir. Panchakarma, hastalığın vücutta biriken toksik maddelerden ve beden ile zihindeki dengesizlikten kaynaklandığını ifade eden temel Ayurveda kavramlarına dayanır. Günümüzde Ayurvedik tıp Hindistan nüfusunun %80’i de dahil olmak üzere, milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. Ayurveda Amerika’da, geleneksel tıp hekimliği eğitimi almış ve Ayurvedik prensiplere dayanan çok satılan kitapların da yazarı olan Deepak Chopra’nın çabalarının yardımıyla, son birkaç on yılda giderek daha fazla kabul gören bir alternatif tedavi haline gelmiştir. Amerika’da panchakarma uygulayan ve onun iyileştirici etkileri üzerine araştırmalar yürüten çeşitli Ayurvedik enstitüleri ve sağlık klinikleri kurulmuştur. Panchakarmanın ardındaki görüş diğer alternatif tedavileri de etkilemiştir. Çevresel tıp vücutta biriken çevresel maddelerin hastalığa nasıl neden olabileceğini inceler ve detoksifikasyon terapisi ana tedavi olarak bedenin temizlemesinden yararlanır.
Panchakarma özellikle de kronik, metabolik ya da stres kaynaklı olan hemen her hastalığı tedavi etmek için Ayurvedik tıpta kullanılır. Panchakarma alerji, astım, artrit, kanser, kronik yorgunluk sendromu, kolit, yüksek kolesterol, depresyon, diyabet, sindirim bozuklukları, kalp hastalığı, hipertansiyon, bağışıklık sorunları, enfeksiyonlar, iltihap, insomnia, sinirsel bozukluklar, obezite, cilt problemleri ve ülseri tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kemoterapi ve ameliyat gibi şiddetli geleneksel tedaviler ile birlikte iyileşme ve düzelmeyi desteklemek için kullanılabilir. Güvenlidir ve toksik değildir, ayrıca önleyici olarak ve genel sağlığı iyileştirmek için kullanılabilir. Panchakarma travmatik yaralanmalar, akut ağrı ve acil ameliyat ya da invazif işlemler gerektiren sağlık durumlarının tedavisinde sınırlı etkiye sahiptir.
Hastalar nitelikli bir Ayurvedik pratisyen tarafından tam tanı ve bakım görmeli, panchakarma tedavisini yeterli kadrosu ve araç gereci olan saygın kliniklerden almalıdır.
Bazı panchakarma yöntemleri belirli sağlık sorunları olan kişiler için uygun değildir, bazıları ise çocuklara, gebelere ve yaşlılara uygulanmamalıdır. Panchakarma tedavileri sadece nitelikli ve deneyimli pratisyenler tarafından uygulanmalıdır.

Panchakarma esnasında yan etkiler olarak yorgunluk, kırgınlık, baş ağrısı, kan toplanması, genel hastalık hali ve belirtilerde artış görülebilir. Aynı zamanda panchakarma hastanın birikmiş duygusal sorunlarını serbest bırakmaya çalıştığından, tedavi esnasında bazı kişiler zihinsel bozukluklar ve depresyon yaşayabilir.
Ayurveda klinik çalışmalarının çoğunluğu Hindistan'da 40'tan fazla araştırma enstitüsü tarafından yürütülmüş, bulguları Hindistan ve Avrupa'daki bilimsel dergilerde yayınlanmış ve pek çoğu devlet tarafından desteklenmiştir. Ayurveda yıllardır Batı bilimsel sisteminin dışında olduğundan, Amerika'da araştırmalar yeni başlamaktadır. Genel olarak alopatik tıp, Ayurveda ve araştırma fonuna karşı şüpheci ve isteksizdir. Amerika'daki araştırmaların çoğu, panchakarma da dahil olmak üzere sattığı Ayurvedik ürünler ile klinik uygulamaları inceleyen Maharishi Ayur-Ved kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Hollanda'da panchakarma ve Maharishi Ayur-Ved ürünleri üzerine ilginç bir çalışma yapılmıştır. Astım, bronşit, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan bir grup hasta panchakarma ve diğer Ayurveda ilaçlar ile tedavi edilmiştir. Hastaların yaklaşık %80'inin hastalığında düzelme, bazı kronik hastalıklarda ise tamamen iyileşme ile güçlü sonuçlar gözlenmiştir. Diğer çalışmalar panchakarmanın kolesterolü düşürebildiği ve sindirim bozukluklarında iyileşme sağlayabildiğini göstermiştir. Diyabet, akne ve alerji Ayurveda ilaçları ile başarıyla tedavi edilmiş ve birçok Ayurveda bitkisinin laboratuvar testlerinde etkinliği kanıtlanmıştır. Panchakarma dahil olmak üzere Ayurvedik tedaviler, kemoterapi tedavisi gören hastaların iyileşme sürecini desteklemek için de başarıyla kullanılmaktadır. Şu an ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Ayurveda çalışmalarını finanse etmektedir. Bilimsel araştırmalar dışında, panchakarmanın etkinliği konusunda Ayurvedik kliniklerden elde edilebilecek referanslar veren birçok hasta vardır.

Eğitim ve Sertifikasyon
Amerika'da, Ayurveda uygulayıcıları sertifikasyonu için standart bir program yoktur. Birçok uygulayıcı Ayurvedayı ikinci bir eğitim olarak almış olan tıp doktorları, homeopatlar ya da natüropatik hekimlerdir. Ayurvedik tıp eğitimi veren bazı kurumlar şunlardır:
  • Amerikan Vedik Çalışmaları Enstitüsü, Hindistan'daki okullar ile birlikte sağlık uzmanları için bir Ayurveda çalışma programı sunar.
  • Albuquerque Ayurveda Enstitüsü, sağlık uzmanlarına eğitim verir ve panchakarma tedavilerini gerçekleştirir. Hindistan'da ve daha sonra Amerika'da önde gelen Ayurveda uygulayıcılarından biri olan Dr. Vasant Lad tarafından kurulmuştur.
  • Ayurvedik ve Nöropatik Tıp Kliniği Ayurveda hizmetleri ve eğitimi sunmaktadır.
  • Bastyr Üniversitesi Doğal Sağlık Bilimleri, ND (Natüropatik Doktor) ünvanı ile birlikte Ayurvedik tıbbında uzmanlık vermektedir.
  • Zihin/Beden Tıbbı Merkezi, ayurveda alanında sağlık hizmetleri ve eğitim programları sunmaktadır. Kurucularından biri de Dr. Deepak Chopra'dır.
  • Uluslararası Maharishi Üniversitesi Maharishi Ayur-Ved Fakültesi, sağlık çalışanları için eğitim programları sunar, klinik hizmetler sağlar, Ayurvedik ürünler üretir ve dağıtır.
  • Rocky Mountain Yoga ve Ayurveda Enstitüsü, uzmanlar için eğitim ve hizmet vermektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye