PDC Sonrası Uygulamalı Tasarım Çalışması 14-17 Eylül 2013 İzmir

PDC sırasında aldığınız bilgi ve ilhamı somut bir alanda uygulama fırsatı tanıyacak.

PDC Sonrası Uygulamalı Tasarım Çalışması 14-17 Eylül 2013 İzmir

Amaç ne?
PDC aldınız, heyecanlısınız ve öğrendiklerinizi somutlaştırma ve uygulama ihtiyacı içindesiniz. İşte bu kurs, bir tasarım problemine nasıl yaklaşacağınızı ve adım adım nasıl ilerleyeceğinizi bir arazi veya sistem örneği üzerinde öğrenme ve PDC sırasında aldığınız bilgi ve ilhamı somut bir alanda uygulama fırsatı tanıyacak.

Kimlere yönelik?
Bu kurs PDC kursunu tamamlamış ve uygulamaya geçmek isteyen kişiler için düşünülmüştür.

Ne zaman, Nerede?
14-17 Eylül 2013 tarihleri arasında Marmariç veya alternatif bir uygulama alanında.

Koşullar ne?
Kurs 4 günlük bir programı kapsamaktadır, proje alanına bir gece önceden gelinmesi tavsiye edilir.
Barınma ve yemekler proje alanı tarafından karşılanacak, kurs ücreti asgari düzeyde tutulacaktır.

Program:

1. Gün:
  • Araziyi/sistemi tanıma, gözlem, enerji döngüsü analizi, örüntü gözüyle okuma; iklim, toprak, su rejimi, bakı gibi bilgilerin toplanması; ihtiyaç ve kaynakların analizi.
  • Beyin fırtınası ve yerleştirme/mıntıka oluşturma için ilk öneriler.
2. Gün:
  • Mıntıka 0 ve 1  – barınma, ısınma, beslenme vs gibi ihtiyaçların (veya tasarım alanının 0. ve 1. mıntıkalarının gerektirdiği diğer temel ihtiyaçların) yakın çevreyle etkileşimli olarak çözümlenmesi.
  • (Ele alınabilecek alt başlıklar: roket soba, ısı pompası, pasif solar iklimlendirme, Jean Pain kompostla ısıtma sistemleri, fermantasyon, mantar kültürü, kümes, sera, ev bahçesi, rüzgar perdesi ve canlı çitler, o arazi/sistem örneğinde enerji depolama fırsatları, …)
3. Gün:
  • Toprak ve su işleri, mıntıka 2 – 4 gözetilerek öneriler getirilmesi.
  • Alana özgü bitki örtüsü, diğer canlıların sisteme dahil edilmesi, alternatif geçimlik (ekonomik) çözümler ve öneriler…
  • (Ele alınabilecek alt başlıklar: yağmur hendeği, gıda ormanı oluşturma (ekim dikim teknikleri), gabion, solucan kompostu, gölet, destek türler, birlikler (guild), orman ve otlatma sistemleri, su kültürü, takas ağları, …)
4. Gün:
  • Proje taslağının oluşturulması, uygulama adımlarının çıkarılması ve kutlama.
Eğitmen:
Mustafa F. Bakır

Kayıt ve Bilgi için

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye