Pranik Şifa - Nedir

Hastalıkların yaşam enerjisinin akışının kısıtlanmasıyla doğduğu fikrine dayanan şifa yöntemleridir.

Pranik Şifa

Pranik şifa, bedensel veya ruhsal hastalıkların, hayati olan yaşam enerjisi akışında bir dengesizlik ve/veya tıkanma ile ilişkili olduğu görüşüne dayanan, çok çeşitli kadim ve modern tedavi yaklaşımlarını kapsar. Çağdaş yoga ve Ayurvedik tıp uygulamalarında da olduğu gibi, bu enerji, kadim Hindistan’da prana olarak bilinirdi. Geleneksel Çin tıbbı ise bu yaşam enerjisini açıklamak için Qi terimini kullanır. Pranik şifa, prana akışını, çok çeşitli yollarla güçlendirmeye ve dengelemeye çalışır. Alternatif tedaviler son birkaç on yılda daha da yayıldığı için, prana/Qi kavramları diğer bakımlardan çok farklı görünebilen yaklaşımlar arasında neredeyse bir ortak payda haline gelmiştir. Pranik şifa olarak tanımlanan pek çok farklı terapi, kökenleri ve kullandıkları şifa tekniklerinin doğasına göre birkaç başlık altında gruplanabilir.

Hem Ayurveda hem de geleneksel Çin tıbbı, sağlığı ve hastalığı yaşam enerjisinin akışı ve tıkanması olarak gören kadim zamanlardan kalma tıp sistemleridir. Her ikisi de enerji akışını dengelemek ve uyarmak için çeşitli tanı teknikleri, şifalı bitkiler/diyet ve diğer tedavileri (geleneksel Çin tıbbında özellikle akupunktur, terapötik egzersiz ve masaj) kullanır.

Pranayama
Pranayama ya da yoga nefesi uygulayıcıları, evrensel prananın bir tezahürü olan nefes esnasında prananın hareket ettiğine ve serbestçe aktığına inanır. Vücudun enerjisi tıkandığında, bu durgunluk hastalıklara yol açabilir. Ayurvedik tıp pranayı nefes ile alınan bir tür besin olarak gördüğü için, Ayurveda’da sağlığın iyileştirilmesinde nefes egzersizleri önemli bir rol oynar. Pranayama sinir sistemini rahatlatır, gevşemeyi sağlar, solunumu düzenler ve beyin yarı kürelerini dengeler. Pranayamanın en önemli tekniği değişimli burun nefesidir.

Beden Çalışması
Son yüzyılda, özellikle de son yıllarda, sıhhat, şifa sağlamak ve yaşam gücünü kuvvetlendirmek için vücudu manipüle eden ve/veya belirli noktaları invazif olmayan tekniklerle uyaran pek çok alternatif tedavi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler arasında, refleksoloji, polarite tedavisi, breema ve reiki yer alır.

Fiziksel Olmayan Yaklaşımlar
Pek çok farklı meditasyon ekolü varoluş halini değiştirmek ve genişletmek için genellikle nefes, okuma, özel duruşlar ve zihinsel egzersizler içerir. Farklı meditasyon tekniklerinin odağı, basit gevşemeden, ezoterik spiritüel evrime ve dinsel bağlılık görüşüne kadar değişiklik gösterebilir.

Egzersiz Sistemleri
Yoga, qigong ve t’ai chi gibi çeşitli kadim sistemler egzersiz, terapötik fayda ve spiritüel yolun bir bileşimini simgeler. Şifa verici yöntemler olarak görüldükleri ölçüde bu disiplinlerin pranik şifa türleri de olduğu söylenebilir. Örneğin qigong’un tam kelime anlamı "enerji tarımıdır”. Günlük olarak, çoğunlukla nefes egzersizleri ile birlikte uygulanan özel duruş ve/veya hareketlerin optimal enerji akışını teşvik ettiği söylenir. 
İnsan vücudunda (ve bunun yanı sıra tüm canlılarda) akan temel bir yaşam gücünün olduğu, dünyadaki pek çok şifa sisteminde ortak olan kadim bir inanıştır. Daha yakın dönemde benzer bir kavramı, pek çok Batılı terapiler de dahil etmiştir.

Prana
Prana kavramı, Hindistan'da binlerce yıl önce, görünüşe göre ezoterik dini uygulamalar ile ilgili olarak gelişmiştir. Hem yoga hem de Ayurveda’daki (kadim bir şifa sistemi) temel kavramdır; bu disiplinlerin en eski yazılı kaynakları olan Patanjali’nin Yoga Sutra’ları ve vedalar olarak bilinen kadim Hindu kutsal metinlerinde geçer.

Qi
Prana gibi, qi kavramının kökenleri de uzak bir geçmişe dayanır. Qi akışını uyarmak için belirli noktalara batırılan iğneler kullanan akupunktur, binlerce yıldır Çin'de yaygın olarak uygulanmaktadır. Bazı arkeoloji kazılarında, yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yılına tarihlenen taştan akupunktur iğneleri çıkarılmıştır. Geleneksel Çin tıbbının kuramsal temellerinin tartışıldığı en eski metin olan Nei Jing’in Dahili Tıbba İlişkin Temel Bilgiler kitabını, yaklaşık 2000 yıl önce yazdığı sanılmaktadır. Akupunkturun yanı sıra, bir tür Çin masajı da "dışsal Qi ile şifa” ya da "qi şifa” olarak bilinir.
Belirli bir iyileşme yönteminden daha ziyade, kavramsal bir genel yaklaşım olduğu için pranik şifanın faydalarının bir listesinin sunulamayacağı, ancak pranayama denilen yoga nefesinin solunum sistemine doğrudan faydası olduğu söylenir. Bazı uygulayıcılar dengesizliklerle böylesi temel düzeyde baş etmenin, yüzeysel olarak semptomları tedaviden çok, sorunun kökenine inerek ve sadece semptomları tedavi yoluyla onu maskeleme riskinden kaçınarak hastaya fayda sağladığını ileri sürmektedir. 
Çeşitli pranik şifa yöntemleri için hazırlıklar, beden çalışması için rahat, sıkı olmayan giysiler giymekten, çeşitli meditasyon biçimlerine spiritüel hazırlıklar ile oruç tutmaya kadar değişiklik gösterir.  Bazı duruşlar tok karnına rahatsız edici olacağından yoga öğrencilerine yoga dersinden önceki iki ila üç saat süresince tam bir öğün yememeleri tavsiye edilir. 
Prana kavramı, çağdaş alternatif terapiler tarafından yaygın biçimde benimsense de, Batı bilim çevrelerinde kabul edilmez. Pranik şifa görüşüne dayanan yoga ve akupunkturun spesifik terapötik faydaları kontrollü çalışmalarda onaylanmış olsa da, henüz bu sistemlerin temelindeki teorileri ispatlayan ve genel kabul gören bilimsel kanıtlar yoktur. Pek çok farklı teknik ve uygulayıcı, pranik şifa tekniklerini kullandığı için, kendi terminolojilerinde bunun tam olarak ne anlama geldiğini saptamak da zor olabilir. Ayrıca prana akışını maksimize etmeye odaklanmanın, somut fizyolojik sorunları ele alan daha genel yaklaşımlara engel olması riski de her zaman vardır.

Belirli bir yaklaşım ile ilgilenen kişiler (eğer varsa) hangi seviyede fiziksel egzersizin uygulandığını ve (eğer varsa) uygulamanın arkasında hangi inanç sisteminin yattığını önceden öğrenmelidir. Beden çalışmasının bazı türleri kalp hastalığı, kırılgan kemikleri ya da diğer önemli sağlık sorunları olan insanlar için çok yorucu olabilir. Buna ek olarak, pranik şifanın bazı türleri kişilerin beklemedikleri ve onları ürkütebilecek fiziksel ya da psikolojik olgulara yol açabilir. Örneğin kundalini yoga olarak bilinen bir yoga türü, egzersiz ile çalıştırılan, omurganın altında birikmiş olan enerjiyi harekete geçirir. Kundalini enerjisinin hareketini hisseden bazı insanlar, bunun için hazır olmadıkları için bunu rahatsız edici bulabilir. Olası reaksiyonlardan haberdar olmak için pranik şifanın belirli bir türü konusunda deneyimli bir rehber veya danışman bulmak yararlı olabilir.
Pranik şifanın yan etkileri, beden çalışmasının ardından baş ağrısı, kas hassasiyeti veya kas sertliğinden, meditasyon yoluyla serbest kalan enerji sonucu ortaya çıkan sinirlilik ve gerginliğe kadar değişiklik gösterebilir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve daha ileri uygulamaların ardından yok olur. 
Yoga, Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbı gibi bazı pranik şifa türleri üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health, NIH) Alternatif Tıp Ofisi, zihin/beden etkileşimleri dahil çeşitli pranik şifa türleri araştırmalarını finanse eder. Enstitüye bağlı Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (National Center for Complementary and Alternative Medicine, NCCAM), alternatif terapiler ve klinik denemelerin etkinlikleri konusunda karşılıklı bilgi aktarımını sağlar.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye