Kuranderismo - Nedir

Latin Amerika kökenli, dini ritüelleri bitkiler ve masajla birleştirerek kullanan bir iyileştirme sistemdir.

Kuranderismo

Kuranderismo (Curanderismo), Latin Amerika halk hekimliğinin bütünsel bir sistemidir. Bu geleneksel tıp çeşidinin, uygulandığı bölgeye göre farklı özellikleri bulunmaktadır (Guatemala, Nikaragua, Honduras, Arjantin, Meksika, Amerika’nın güneybatı bölgeleri vs). Kuranderismo, dini inançları, imanı ve bitkilerin, masajın ve diğer geleneksel iyileştirme tekniklerinin kullanımıyla duayı harmanlar. Kuranderismo, bu tekniği kullanan insanların, fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini işaret eden geleneksel inançların, adetlerin ve uygulamaların bir bütünü olarak tanımlanabilir.

İspanyolca bir kelime olan curar, iyileştirmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle kuranderismo, bir iyileştirme sistemi olarak tercüme edilmiştir. Kuranderismonun amacı, hasta ile çevresi arasında bir denge oluşturarak sağlığı güçlendirmektir. Kuranderismoyu uygulayan şifacıya curandero (erkek şifacı) veya curandera (kadın şifacı) adı verilmektedir. İyileştirme terimleri, sistemin uygulandığı bölgenin diline ve kültürüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Arjantin’deki kadın şifacıya remedieras adı verilmektedir.

Dua kuranderismonun temelidir. Curanderaların güçlü dini inancı vardır ve Tanrı tarafından kendilerine iyileştirme gücünün verildiğine inanırlar. Curanderalar ruhlara ve/veya özellikle bazı hastalıklar için belirli Katolik azizlerine hastalarına yardımcı olmaları için dua ederler. 

Geleneksel bir iyileştirme seansı şunlardan bir veya daha fazlasını içerebilir: ruhsal temizlenme (limpia), dini tören, masaj ve/veya bitkisel terapi. Curanderalar seanslarında çeşitli objeler kullanırlar. Bunların içinde; bitkiler, baharatlar, yumurta, limon, çiçekler, meyveler, kutsal su, azizlerin fotoğrafları, haçlar, mumlar, tütsü ve yağlar bulunmaktadır. Her objenin bulundurulmasında belirli bir amaç vardır. Kutsal su olumsuzluktan veya şeytani ruhlardan korunmak amaçlıdır. Negatif enerjiyi almak için yumurta ve limonla hastanın vücudu ovuşturulur. Biberiye, reyhan ve sedef otu sapları ile de vücut ovularak negatif enerji alınır. Mumlar negatif enerjiyi almak ve çevreyi ısıtmak için yakılır. Farklı renklerdeki mumlar farkı amaçlar için kullanılır: kırmızı güç için, mavi uyum için ve pembe iyi dilekler için. Tütsü odayı arındırmak için kullanılırken, sarımsak ve yağlar da negatiflikten ve kötü ruhlardan korunmak için kullanılır. 
Meksika’da uygulanan kuranderismonun temelleri, Aztek, Maya ve İspanyol etkilerine dayanmaktadır. Antik yerel kültürler, sağlık, doğa ve din arasında hassas bir dengenin kurulduğuna inanmışlardır. Bu inanca göre hastalık, bu alanlardan biri dengenin dışına çıktığında oluşur.

Doğa kaynaklarının kullanımı, yerel kültürler için oldukça önemliydi. 15. yüzyılda, Huaxtepec bahçesi, Aztek lideri I. Montezuma tarafından geliştirilmiştir. Bu bahçe, binlerce tıbbi bitkinin toplandığı bir bahçeydi. Aztek keşişleri, bu bahçeyi, bitkilerin tıbbi oranlarını araştırmak için kullandılar. İspanyol istilacıları 16. yüzyılda Meksika’ya geldiklerinde tüm bahçeyi ve keşişlerin araştırmalarını yok ettiler çünkü Katolik Kilisesi bu bilimi kafirlik olarak değerlendirmişti. Yazılı bilgiler yok edilmiş olsa da, bitkilerle ilgili akılda kalanlar vardı. Bu bilgiler yerel halk tarafından nesilden nesile geçirilerek kuranderismonun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yeni Dünya’ya gönderilen İspanyol misyonerler, yerel halkı Katolik diniyle ve Avrupalı şifa felsefesiyle tanıştırdı. Katolik azizlerine dualar kısa zamanda şifa geleneklerine katıldı. Avrupalılar tarafından yerel halka geçen bir başka öğreti de, büyücülüğe, efsunculuğa ve diğer batıl görüşlere ve hastalığın doğaüstü güçlerden kaynaklandığı görüşüne olan inanıştı. Yerel halk ve İspanyol halkı yüzyıllar içinde birbirine karıştıkça, kuranderismonun ait olduğu yeni bir kültür oluştu.
Kuranderismo, fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal durumlardan kaynaklanan rahatsızlıkların tedavisi için uygulanmaktadır. Hastalığın hem doğal hem de doğaüstü güçler tarafından kaynaklandığına inanılmaktadır.

Doğal sebeplerden kaynaklanan hastalıklar, bitkisel ilaçlar, masaj ve duayla tedavi edilmektedir. Bu hastalıkların büyük kısmına, travma veya belirli bir olaydan kaynaklanan yoğun duyguların sebep olduğu düşünülmektedir. Örneğin susto, korkunun sebep olduğu bir hastalıktır. Yangın, deprem, köpek saldırısı, araba kazası veya ölüm gibi ürkütücü bir olay hastanın rahatsızlanmasına neden olabilir. Sustonun semptomları arasında uykusuzluk, ishal, aşırı sinirlilik, üzüntü, depresyon, iştah kaybı, gözlerin parlaklığında azalma ve rüya görememe sayılabilir. Bu olayların, bir insanın ruhunu vücudundan ayırdığı düşünülmektedir.

Bilis ise, aşırı duygusal stresin sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Bilis, uzun süreli sinir ve korkudan dolayı olmaktadır. Rahatsızlığın, aşırı öfke, sistem içerisinde sıkıştığında oluştuğuna ve tansiyona, asabiyete ve iştah kaybına neden olduğuna inanılmaktadır. Empacho ve colic, masaj ve bitkilerle tedavi edilen rahatsızlıklardır. Empacho, bağırsaklar, sakız veya çiğ hamur gibi hazmedilemeyen şeylerle tıkandığında oluşan bağırsak tıkanması rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığı tedavi etmek için curandera, kuyruk kemiğinin hemen üzerindeki bölgeye masaj uygular. Ciltten çıtırdama sesi geldiğinde, sıkışmış olan yiyecek gevşer. Masajı bütünlemek için bitki çayı da verilmektedir. Colic, karnın aşırı derecede üşümesi sonucu oluşur ve bu gibi sindirim problemlerinde nane kullanılmaktadır. Doğaüstü olarak oluşan hastalıklar veya durumlar büyücülük, efsunculuk veya nazardan kaynaklanmaktadır.

Fiziksel semptomlar, sinir krizleri, paranoya, şizofreni, depresyon veya aşırı endişe şeklinde ortaya çıkabilir. Doğaüstü güçler aynı zamanda sosyal problemlere de neden olabilir. Çeşitli talihsizlikler geçirmiş veya evliliğiyle ilgili problemler yaşamış, işini kaybetmiş veya araba kazası geçirmiş bir kişi, bütün bunların doğaüstü güçler nedeniyle meydana geldiği düşüncesine yönelir. Bu uğursuzluklardan kurtulmak, nazarı veya problemi atlatmak için kurandera, dini törenleri, ruhsal temizlenmeleri, bitkileri ve duaları kullanır. 
İspanyol halkının büyük çoğunluğu kuranderismo yöntemine sadık kalırken, çoğu insan bu yönteme karşı, daha genç nesillerde, başlıca tıbbi yöntemlere olan güvenden dolayı ilginin kaybolacağından korkmaktadır. İnsanbilim alanında, kuranderismo üzerinde ciddi araştırmalar yapılmaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye