Su ve Su Filtreleri

Musluk suları ve çoğu şişe suyu yeteri kadar temiz olmayabilir.

Su ve Su Filtreleri

Temiz su içmek sağlık için çok önemlidir. Yiyeceklerin temizlenmesi ve hazırlanmasında da temiz su kullanılması önem teşkil eder. Maalesef halka sunulan su her zaman gerektiği kadar temiz değildir. ABD’deki 30 milyon kişinin musluk suyu potansiyel olarak tehlikeli miktarlarda kurşun içermektedir. Buna ek olarak her 4 şehir suyu sisteminden biri, musluk suyu için gerekli federal standartları sağlamamaktadır.

Amerika’nın suyu çok sayıda kirletici bulundurabilir ve bunların arasında patojen bakteriler, radyoaktif partiküller, ağır metaller, sanayi atıkları ve kimyasal kalıntılar vardır. Şehir suyuna özellikle eklenen klor ve flor bile çoğu kişi tarafından sağlığa tehdit olarak görülür. Klor tipi bileşenler suya eklenerek halk, tifüse yol açanlar gibi çeşitli ölümcül olabilen bakterilerden korunurken, klorun içme suyunda kanser yapıcı bileşenler oluşturduğu kanıtlanmıştır. Flor ise diş çürüklerini engellemek için eklenirken, kemiklerde ve hatta dişlerde bile olumsuz etkileri olmaktadır. Çalışmalara göre flor dişlerde lekelenmeye sebep olmakta, kemikleri ise daha kırılgan yaparak kırılma ihtimalini yükseltmektedir. 

Kurşun içeren içme suyu hem çocuklarda hem yetişkinlerde yüksek tansiyon, akli yeteneklerde bozulma, iktidarsızlık, doğum kusurları ve öğrenme zorlukları gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Evin yeni su boruları yoksa, kurşun eski borulardan içme suyuna bulaşabilir. Evdeki su kalitesini öğrenmek amacıyla yerel otoritelere analiz için başvurabilirsiniz. 

Şişe suyu iyi bir alternatif olabilir fakat kaynağına dikkat edin. Çoğu şişe suyu, şişelenmiş şehir suyudur. Sadece istendiğinde tüm içeriğinin analizini temin edebilen ürünleri seçin. Ayrıca deiyonize edilme yoluyla saflaştırılmış suları tercih edin. Çoğu marka bunu "ters-osmozla saflaştırılmış” veya "damıtılmış” olarak belirtir. Şişe suları, genellikle içinde bulunduğu plastik şişenin moleküllerini içerir.

En iyi tercih bir su filtresi almaktır. Bunların çeşitleri direk lavabonun altına bağlanan 150 dolarlık modellerden, karbon filtresi ve ters osmoz yöntemini birleştirerek duştan gelen suya kadar evin bütün su sistemini filtreleyen 1500 dolarlık modellere kadar değişir. Filtrelemenin dört temel yöntemi şunlardır:

Çözücüler ve trihalometanlar gibi organik kimyasalların uzaklaştırılmasında blok karbon filtreler, tane veya toz karbon kullanan filtrelerden daha etkili gözükmektedir. Eğer çözünmüş minerallerin suyunuzda kalmasını isterseniz blok filtreler iyi bir tercihtir çünkü bu inorganik bileşenleri yok etmezler.

Ters osmoz sistemleri baskı altındaki suyu bir zardan geçirirler. Özellikle nitrat gibi kirleticilerde ve kurşun gibi metallerde en etkilidirler. Deiyonizasyon reçineleri de bu amaç için kullanılırlar.

Distilasyon (damıtma), suyu kaynatıp yoğunlaştırarak saflaştırır. Metaller ve inorganik bileşenler bu yöntemle efektif olarak yok edilir çünkü sudan daha ağırdırlar. Fakat bazı organik bileşenlerin kaynama noktası suya yakın olabilir ve bu yüzden uzaklaştırılamazlar.

Mor ötesi ışınlar da bakteriyi ve bulunan bazı başka mikroorganizmaları öldürerek suyu temizleyebilir. Fakat kimyasal kirleticileri uzaklaştıramaz.

En iyi sistemler, yeterli temizlik için birkaç metodu beraber kullanır. Blok karbon ve ters osmoz yöntemlerini birleştiren sistemler organik ve inorganik kirleticilere karşı etkilidir. Blok karbon ve damıtma kombinasyonları da benzer şekilde etkili olur.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye