Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 20 Kasım 2013 İstanbul

Yaşanabilir şehir nedir, nasıl olmalıdır? Yaşadığınız şehir ne kadar yaşanabilir? Yaşadığınız şehirlerde neleri değiştirmek isterdiniz? İyi uygulama örnekleri hangileridir? Şehirlerde yaşam kalitesi nasıl yükseltilir? ve daha bir çok soruya cevap

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 20 Kasım 2013 İstanbul

EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak, yukarıdaki soruların cevap bulabileceği, kentsel gelişimin ulaşım ve hareketlilik ayağı ile toplu taşıma odaklı gelişim, yol güvenliği, erişilebilirlik, kamusal alan kullanımı, kamu sağlığı ve güvenliği konularının tartışılacağı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nu düzenliyor. 

Sempozyumda, sürdürülebilir kentleşme alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirilerek, Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin uygulama alanındaki katılımcı sürecinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sempozyuma, 5 farklı kıtadan katılan  15 uzman konuşmacı, 4 oturumda sürdürülebilir kentleşmenin ulaşım ve hareketlilik konularını kapsayan iyi uygulama örneklerini sunacaklar.

Sempozyum, EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu başkanı Sn. Canan Ediboğlu ve EMBARQ Türkiye Direktörü Arzu Tekir'in açılış konuşmaları ile başlayacak. EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tayfun Bayazıt'ın moderatörlüğünde gerçeklecek "Yaşanabilir Şehirlerin Yönetimi" oturumunda, Belediyecilik adına Türkiye'de son senelerde yapılan kentsel değişim uygulamaları ve planları anlatılacak. Devam eden oturumlarda ise Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Sektörü Lideri, Gehl Architects Şehirler Direktörü, EMBARQ Hindistan Şehir Planlama Bölümü Başkanı, EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı ve EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü ile Sağlık ve Yol Güvenliği Programı uzmanı, İETT Genel Müdür Yardımcısı, İTÜ Rektörlüğü Genel Sekreteri, Yard 9 kurucu ortağı, SITI Şehir ve Bölge Departmanı Innovasyon Proje Yöneticisi ve Mobicar kurcu ortağı ile toplu taşıma odaklı gelişim, kamusal alanların tasarımı, yol güvenliği, güvenli erişim, sürdürülebilir gelişim, motorsuz taşıtlar, akıllı şehirler ve paylaşım sistemleri konularında Türkiye'nin ve dünyanın iyi uygulama örneklerini paylaşacaklar.

Kalkınma ajansları uzmanları, yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarından temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehir plancıları, mimarlar, ulaştırma mühendisleri, inşaat mühendisleri, makina mühendisleri, endüstri mühendisleri, çevre mühendisleri ve sürdürülebilir kentleşme, ulaşım ve kalkıma konuları ile ilgilenen bütün paydaşların katılımcı olarak beklenmektedir.

Sempozyum dili: İngilizce'dir. Türkçe'ye simültane çeviri yapılacaktır.

Bilgi için
Hande Küçükcoşkun
EMBARQ Türkiye Etkinlik Sorumlusu
Tel: 0212-243-5305

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye