Adatepe Taş Mektep Yaz Seminerleri 2013 Çanakkale

Adatepe Taşmektep'de yıllardır düzenlenen programlı seminerlerde,katılımcıların da içine dahil olduğu tartışmalar yapılıyor.

Adatepe Taş Mektep Yaz Seminerleri 2013 Çanakkale

Adatepe Köyü İlkokulu 1947-1985 yılları arasında aralıksız olarak hizmet verir, ancak 1985 yılında öğrenci azlığından dolayı kapatılır. Köyün öğrencileri ise Küçükkuyu'da eğitim almaya devam ederler. Bu sırada ise okulun binası kaderine terk edilir. 

Okul binasını 1997 yılında oldukça bakımsız halde iken Çanakkale Valiliği'nden kiraladık. Bölgeye özgü taş yapı özelliklerini taşıyan bu binayı, bütün özelliklerini koruyarak restore ettik. Uzun süren resmi izin çalışmaları ve restorasyon sonucunda hayalimiz gerçekleşti. Okul bugün felsefe, edebiyat, sanat ve sanat tarihi alanlarında seminerlerin yapıldığı, ayrıca değişik disiplinlerde çalışan sanatçıların serbest atölye çalışmaları yapacakları mekan, yani Adatepe Taşmektep'e dönüştü. 

Adatepe Taşmektep'de yıllardır düzenlenen programlı seminerlerde,katılımcıların da içine dahil olduğu tartışmalar yapılıyor, analiz ve kıyaslamalar yoluyla yeni düşünceler ve bilgiler üretiliyor.

Adatepe Taşmektep sürekli yeni bilginin üretildiği, üretilenin tüketildiği günümüzde, bilgi edinme geleneği oluşturmaya çalışan bir mekan olmanın temellerini atmıştır. 

Adatepe Taşmektep ileri düzeyde bilgi veren, eğitimin sürekliliğine inanan , bilgilerine ve sürekliliğine güven duyulan, uzmanlarının bilimselliğine ve araştırmacılığına inanılan, bilgi üretenlere saygı duyulan, elde edilen geliri kendi gelişimi için kullanan ve insan ilişkilerinin doğru kurulduğu yerlerden biridir. Adatepe Taşmektep'in hedefi, okulu uluslararası platforma oturtarak, bilgi zenginliğine ve düşünce çeşitliliğine ulaştırmaktır.

Yaz Seminer Programı
 • 22-24 Ağustos Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam
Erhan Öztepe
Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam 
 
Seminer ücreti: 350 TL (Cumartesi günü kazı yerine gezi yapılacaktır. Ulaşım ve öğle yemeği ücrete dahildir)
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, 
     Cuma: 09 00- 12 00
     Cumartesi: 09 00 Gezi için hareket
 
 • 5 - 8 Eylül  Hurûfî Metinlerinin Klasik Türk Edebiyatı Tarihine Katkısı
Fatih Usluer 
Hurufilik: Harf felsefeciliğinin temel dinamikleri, Hurufiliğin tarihi, Hurufilik nedir? Hurufilerin yaptıkları hesaplar, Hurufi şiirlerinin incelenmesi, Fazlullah-ı Hurufi'nin rüya tabirleri, Hurufi Metinleri ve şifreleri (Yazma eserler üzerinden tanıtım)

Kaynaklar: 
 1. Abdülkadir Gölpınarlı, Hurufi Metinleri Kataloğu, Ankara, TTK
 2. Fatih Usluer, Hurufilik, İstanbul, Kabalcı Yayınları 
 3. Fatih Usluer, Cavidanname, İstanbul, Kabalcı Yayınları
 4. Shahzad Bashir, Fazlullah Esterabadi ve Hurufilik, İstanbul, Kitap Yayınevi
 5. Mustafa Ünver, Hurufilik ve Nesimi Örneği, İstanbul, Fecr Yayınları
Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, 
      Cuma, Cumartesi, Pazar: 09 00- 12 00

 • 12-15 Eylül Başlangıcından Günümüze Sanatlarda "Barış” ve "Adalet” Alegorisi
Zerrin İren Boynudelik – Kamil Fırat
Ortaçağ ve Rönesans dönemi Avrupa resminde her resmin bir hikayesi vardır ve her hikayenin de anlaşılmasını sağlayacak ipuçları olarak semboller, bu resimlerin içinde kolaylıkla bulunabilir. Soyut kavramların, ahlaki söylemler olarak ve toplumsal ahlaki düzenin sağlanmasına katkı sağlayacakları umularak görselleştirilmeye başlanmasıyla birlikte bu imgelerde görünenin altındakini kavramak da belli bir entelektüel birikim gerektirdiği için zorlaşmaya başlar. Yunanca ve Latince’de "göründüğünden başka türlü konuşmak” ya da "öteki anlatıcısı olan” olarak tanımlanan alegori, insan yaşantısına dair doğruların ve genellemelerin, soyut kavramların ve prensiplerin simgesel karakterler ve eylemler aracılığı ile sözel ya da resimsel olarak anlatılmasıdır. Alegoriler önce sözel sonra görseldir. Alegori bir anlatım tarzıdır. Burada okuyucu, dinleyici ya da izleyici görünüşün ötesindeki gizli, örtülü, üstü kapalı anlamı aramaya yöneltilir. Nesneler, kişiler, olaylar ya da kurgular göründüklerinden başka şeyleri temsil ederler ve bu alegorik ögeler çoğunlukla da ahlaki, dini, sosyal ya da politik vurgulardır. 

Platon’a göre Kardinal erdemlerden olan Adalet erdemi diğer erdemlerin uyum içinde bulunabilmesi bakımından öncelikli bir öneme sahiptir. Adalet alegorisi, görsel alanda en çok örneği bulunan erdemdir. Ve çoğu zaman Barış alegorisi ile birlikte resmedilir.

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, 
     Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

 • 18 - 21 Eylül "Ekmek Atölyesi ve Kışa Hazırlık"
Organik buğday ile ekmek yapacağız, yerel taş fırınlarda pişireceğiz, kışlık erzakımızı hazırlayacağız. Köy keçilerinin sütünden taze peynir ve yoğurt, meşhur Çanakkale domatesinden domates salçası, biber salçası, tarhana, erişte yapacağız. Erzakımızı alıp eve gideceğiz. Atölye sırasında Buğday Derneği üyeleri ve Adatepeli kadınların bilgi ve deneyimlerinden yararlanacağız. Yiyecekler, besinlerin sağlıklı ortamlarda saklanması ve tüketilmesi gibi konularda sohbetler yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacağız.

Atölye Saatleri: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 09 00- 18 00. Çarşamba sabahı Taşmektep’de buluşma, sohbet ve işlerin planlanması yapılacak. 

Atölye ücreti: 50TL (Bu ücret atölyeye katkıda bulunan köy kadınları arasında paylaştırılacaktır). 

Diğer malzeme masrafları (un, domates, biber, süt ve mayalar, erişte ve tarhana için gereken malzemeler) Adatepe Zeytinyağları tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların üretimlerini saklamaları için gereken kavanoz, kutu gibi malzemeler için harcamaları kendilerinin yapmasını bekliyoruz. Dileyenler bu malzemeleri getirebilir, ya da Cuma günü Küçükkuyu pazarında gerekli şeyleri bulabilir. 
 

 • 26 - 29 Eylül "Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar: Kültürel ve Siyasi Etkileşimler"
Bülent Bilmez
Balkan coğrafyası ve halklarının kısaca tanıtılmasıyla başlayacak olan bu derste, Balkanlar’da modernleşme ve ulus inşa süreçleri anlatılacak.

Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar deyince akla, ‘Osmanlı döneminde Balkanlar’ gelebilir ve Balkanların adeta Osmanlı İmparatorluğu’ndan farklı bir şeymiş gibi ele alınacağı düşünülebilir. Ancak bu derste Balkanlar’daki her bir ulus-devletin sadece Osmanlı’dan kopuşuna kadarki tarihi anlatılmayacak, Balkanlar’ın Osmanlı’nın ta kendisi olduğu anlayışıyla modern Balkanların tarihi Osmanlı’dan resmi kopuştan sonraki süreçle birlikte anlatılacak. Aslında sosyal, siyasi ve kültürel olarak küçük Osmanlı devletçilikleri olarak devam eden bu bağımsız devletlerin tarihi, Balkanlar’ın tamamen Osmanlı’nın kontrolünden çıktığı 1913’e kadar (Osmanlı ile ilişki içinde) anlatılacak. 

Kaynaklar:
 1. Hupchick, Dennis P. & Cox, Harold E. 2001: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan.
 2. Jelavic, Barbara 2006: Balkan Tarihi, Cilt I (18. ve 19. Yüzyıllar), İstanbul: Küre Yay.
 3. Sowards, Steven W.: BALKAN HISTORY
Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, 
     Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

Tüm Seminerlere Katılım Koşulları
 • Ücrete sadece dersler dahildir.
 • Katılım için kayıt yaptırılması ve ücretin ½’sinin
 • Öğrencilere ve en az 3 kişilik gruplara %10 indirim uygulanır
 • Önceki yıllarda Taşmektep’e katılmış olanlara %10, bu dönem içinde ikinci bir seminere katılana %20, üçüncü bir seminere katılana %40, dördüncü bir seminere katılana %60 indirim yapılacaktır. Beşinci katılım ise ücretsizdir.
Kayıt ve Bilgi için
tel: 0286 752 59 99 (Adatepe)
  0542 488 33 07

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye