Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi 23 - 24 Mayıs 2013 Ankara

Akıllı Binalar ve Yeşil Binalar oluşturmak amaçları doğrultusunda geliştirilen sistemleri tanımak ve tanıtmak, bilgi birikimini paylaşmak amaçlıdır.

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi 23 - 24 Mayıs 2013 Ankara

Günümüz yaşam ve çalışma koşullarını etkileyen teknolojik gelişimler sonucu ihtiyaç duyduğumuz her türlü gereksinimi sağlayan yapılar Akıllı binalar olarak adlandırılmaktadırlar. Akıllı binalar için tek bir tanım bulmak oldukça zordur. Bazı özelliklerini sıralayarak açıklamak daha akılcı olmaktadır. Örneğin, akıllı bir binanın birçok teknolojiyi bir arada kullanıyor olması gerekmektedir. Aslında binalar halen kullanılan birçok ileri teknolojiye sahiptirler, burada önemli unsur, teknolojilerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanmasıdır. Bu kongrede bir binayı, akıllı bir binaya dönüştüren sistemler birinci grup konu olarak ele alınmıştır. 
 
Akıllı binalar oluşturup, kullanıcıların yaşam kalitesini arttıran özelliklerle donatılan binalar tasarlarken, bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına almamız gereken tedbirlerin sorumluluğunu taşımamız gerekmektedir. Yeşil Binalar; bu anlamda, enerji kullanımını azaltan, yeni ve enerji kaynaklarına yönelen, doğaya en az müdahaleyi amaçlayan yöntemleri ilke edinmiş sistemler ile kongremizin ikinci başlığını oluşturmaktadır.

Günümüzde, Akıllı Binalar ve Yeşil Binalar oluşturmak amaçları doğrultusunda geliştirilen sistemleri tanımak ve tanıtmak, bilgi birikimini paylaşmak ve bundan sonra yapılabilecekleri tartışmak önem kazanmıştır. Bu konferansın amacı bu konularda çalışan akademisyenleri, tasarımcıları, yapımcıları, tesisatçıları, mekanik-elektromekanik, elektrik-elektronik ekipmanları üretenleri, satanları bir araya getirmek, buluşturmak, son yenilikleri ve gelişmeleri tanımak, tartışmak ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ve uygulamalara yol göstermektir.

KONU BAŞLIKLARI

AKILLI BİNALAR
 • İklimlendirme
 • Havalandırma Sistemleri 
 • Yangın algılama Sistemleri 
 • Alarm sistemleri 
 • Güvenlik sistemleri 
 • Aydınlatma Sistemleri 
 • Asansörler
 • Kartlı geçiş sistemleri
 • Değerlendirme programları
YEŞİL BİNALAR
 • Dönüşebilen ve Geri Kazanılabilen Malzemeler  
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımları
 • Gün Işığından Yararlanan Sistemler 
 • Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Aydınlatma Sistemleri  
 • Gri Su ve Katı Atık Yönetimi Sistemleri 
 • Bina Kabuğu Yalıtımları ve Enerji Performans Sistemleri
 • Sertifika Program ve Değerlendirmeleri
DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Gazi Üniversitesi Rektörü
 • Mimar Bülent ERCAN  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür V.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Dilşad BAYRAM T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre ve İstihdam Daire Başkan V.
 • Turan PAZARLI Türk Mühendisler Birliği Derneği (TMBD) Genel Başkanı
 • Yeşim HATIRLI Türk Serbest Mimarlar Derneği(TÜRKSMD) Başkanı
YÜRÜTME KURULU
 • Doç. Dr. Cüneyt KURTAY  Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Mehmet ÖZKAN T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yard. V.
 • Şükrü GÜNER Türk Mühendisler Birliği Derneği (TMBD) Genel Sekreteri
 • Yük. Mim. Tülin ÇETİN Türk Serbest Mimarlar Derneği Genel Sekreteri
 • Dr. İdil AYÇAM Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Kemal Mükremin BARUT Türk Mühendisler Birliği Derneği (TMBD) Yönetim Kurulu Üyesi
BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Abdi GÜZER  ODTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Aslıhan TAVİL İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Ayşin SEV  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Başar CİVELEK Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr.Birol KILKIŞ  Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Cengiz TAPLAMACIOĞLU  THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Doç. Dr. Cüneyt KURTAY Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Esin BOYACIOĞLU Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Hasan TOSUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Leyla Dokuzer ÖZTÜRK Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Özlem Eşsiz EREN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Tayyibe Nur ÇAĞLAR TOBB Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
*Sıralama İsimlerin Baş Harflerine göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Yer
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Tarih
23 - 24 Mayıs 2013

Kayıt ve Bilgi için
Telefon Santrali 0(312) 582 30 00
Faks : 0(312) 582 36 61

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye