Ayurveda ve Vedik Astroloji

Bütün büyük medeniyetler yaşamlarını dünya'nın ve gezegenlerin birrbirleriyle etkileşimlerinden doğan Astroloji'nin kapsamlı sistemine göre düzenlemişlerdir.

Ayurveda ve Vedik Astroloji

Gerek Çin'de, Hindistan'da, Mısır'da, Babil'de gerekse Mayalar ve Inkalar Medeniyetinde ruhsal yaşamlarını Astroloji ile birleştirmişlerdir. Takvimlerini Astroloji'nin zaman ölçüsü üzerine oturtmuşlar ve yaşamlarını da kişisel arzu ve hesaplamalardan ziyade evrensel güçler üzerine kurmuşlardır. Avrupa'nın kadim kültürleri Eski Yunan, Roma, Keltik ve Alman Medeniyetlernin de detaylı Astroloji sistemleri vardı. Erenin kutsallığını kabul eden her medeniyet bu sistemi keşfetmiştir.

Aynı şekilde Doğu'nun ve Batı'nın Gelenkesel Tıbbında da benzer Astrolojik sistemler mevcuttur. örneğin TCM Tradisyonel Çin Tıbbında I Ching Metodu kullanılır. Hindistanın Ayurvedik Tıp sisteminde ise Jyotish. 

Astroloji ve şifanın birleşimi, diğer bir deyişle Medikal (Tıbbi) Astroloji,insanoğlunun en derin ve uzun süreçli yatırımlarından biridir. Insanın evrenle uyum içinde ve bilinçli olarak bağlantıda kalmasını sağlayan bu sistem en eski insanlık medeniyetlere kadar geriye gider.

Vedik Astroloji ve Ayurvedik Tıp
Vedik astroloji günümüzde Hindistan'da gezegenleri, yıldızları ve zamanı okumanın geleneksel yöntemidir. Orijinal olarak bu sisteme Vedanga Jyotish deniyordu. Dğer bir adı da Jyortiveda, yani "ışığın bilimi" dir. Ayurvedanın ise "Yaşam Bilimi" dir. Her iki Yaşam branşı da insanlığın evren ve içgüdüleri ile daha yakın bağlantı içinde oldukları dönemde keşfedilmişlerdir. Batı geleneklerinin aksine dış sarsıcı güçlere rağmen dayanıklı kalarak devamlılığını korumuşlardır.

Vedik Astroloji ise detaylı ve aydınlatıcı bir araçtır. Vedik Astrologlar yalnızca haritayı okumada değil aynı zamanda kişinin ruhsal tekâmülünde üzerinde durmasında faydalı olacak olan unsurları da ortaya çıkarmakta güçlü içgüdüye sahiptirler. 

Bu iki güçlü ve kapsamlı geliştirici sistemin işbirliği ve birleşimi Ayurvedik Astroloji olarak adlandırılabilir. Ayurvedik Astroloji, beden-zihin ve ruhsal tekâmül için, vereceğimiz karar ve atacağımız adımların ne yönde olabileceğini ve bunların herkesin hayrı ve iyiliği için de nasıl yapılacağına dair ipuçları ve tavsiyeler veren güvenilir bir metod veya kaynak oluşturur. Ayurvedik Astroloji, kişisel ve toplumsal şifa için, gezegenlerin ve evrenin frekansını hayatımıza çekerek bilinci genişletmeye yarayan bir araç olarak kullanır.

Ayurveda ve Vedik Astroloji
Ayurveda, kullandığı metodların ve uygulama alanının zenginliğinden dolayı "tüm tedavi yöntemlerinin anası" olarak kabul edilir. Doğa'da ki herşey doğru zaman ve doğru metodla kullanıldığı vakit, etkili ve sağlam bir tedavi aracı haline gelir.  

Bitkiler, Bedensel ve Zihinsel çalışma, ameliyat, psikoloji, yoga, beslenme gibi de metodları sağlığı ve mutluluğu geliştirmek üzere kullanır ve hem içi hem de dış yaşamı kapsar. Ayurveda aynı zamanda sadece gıdanın, ilaçların ve davranışların kalitesi ile değil iklim, mevsim ve gezegenlerin (Astroloji) de durumu ile ilgilenir. 

Ayurveda zihin-beden için hem teşhis hem tedavi yöntemidir. Ilk etapta vücut yapımızı (Dosha) ortaya çıkarır (Vata-Pitta-Kapha).Herkesin kişisel vücut yapısı, dosha'sına göre de bir tedavi yöntemi sunar. Bu yöntemlere, beslenme, bitkilerin kullanımı, Yoga, fiziksel ve zihinsel egzersiz, nefes egzersizleri gibi arınma ve yenilenme, bakım dahildir. Ayurveda sadece hastalığın tedavisi değil, hastalıkları önleme ve sağlığın korunup geliştirilmesi ile de ilgilgilenir. Ayurveda'nın ruhsal ayağı ise Yga'dır. Bu da bilincin ince düzeylerine açılarak ruha varma yöntemi ve yoludur. 

Vedik astroloji doğum haritası (natal), günlük haritalar (gezegenlerin toplum ve birey üzerinde ki etkileri), astrolojik zamanlama ve öngörü (muhurta) ve soruların yanıtlanması (prashna) bölümlerinden oluşur. 
Bu tanıdık astrolojik ölçümlerin yanısıra sezgisel bakış, avuç içi çizgilerini yorumlama ve nümeroloji yöntemlerini de kullanır. Ayrıyeten astronomi ve meteoroloji bilimlerini de kapsar. 

Doğum haritası ile Vedik Astroloji kişiye hayatının her alanında (sağlık, maddi manevi bereket, meslek, ilişkiler ve ruhsallık) ışık tutar.  Ayurveda gibi kapsamlı tedavi yöntemleri vardır. Bu Jyotish-Chikitsa denilen, yarı değerli taşlar, renkler ve mantraları kullanma yöntemidir. 

Ayurvedik Astroloji
Her ne kadar kendi uzmanlık alanları da olsa Vedik Astroloji ve Ayurveda 'nın birleştiği çok nokta vardır.  Vedik Astroloji'nin Ayurveda'dan aldığı tıbbi yönü vardır.  Ayurveda ise hastalıkların zamanlaması konusunu Vedik Astroloji'den alır. Bu sebeple de Ayurvedik Astroloji ismi yerinde olacaktır. 

Ayurvedik astroloji, Vedik Astroloji'nin tıbbi yönüdür. Vedik astroloji zaman ve eylemlerin etkisini, Ayurveda da bu etkilerin Yaşam enerjimiz (Prana) ve bilincimizle ilişkisini ortaya koyar. Bu iki sistemin birleşimi tedaviyi çok daha güçlendirir.

Vedik astroloji fiziksel ve zihinsel sağlığın astrolojik incelemelerin temeli olduğunu savunur. Haritada her ne kadar başka etkiler de görülse , kişinin beden-zihin sağlığı yerinde değilse geçersiz kalabilecektir. Geleneksel olarak bu sebeple astrolog önce kişinin sağlık durumuna bakar. Sağlıktan kasıt ise enerji seviyesinin yüksekliği, bilincin açıklığı ve işlevselliğidir.

Ancak Ayurvedik astroloji yalnızca fiziksel bazlı tıbbî astroloji sistemi değildir. Aynı zamanda ruhsal tekâmül sürecimizle de yakından ilgilidir. Ayurvedik astroloji beden-zihin ve ruh'u evrenin kâide ve etkileri ile bir arada ve bir bütün olarak değerlendirir. 

Vedik Astroloji'nin Mantıksallığı
Vedik Astroloji'nin amacı ve mantığını anlamak, bu Vedik Bilimi keşfetmek ve özümsemek için önemli bir aşamadır. Vedik sistemde felsefe ve ruhsallığa varmak için mantıksal bir yaklaşım Vardır. Bu sisteme göre mantığa uymayan birşey gerçek de değildir. Ancak bu yine de bazen bu kuralın aşılmayacağını göstermez. Zira maneviyatta mantık ötesi durumlar çokca mevcuttur.  Aşağıdaki veriler 

Astroloji'nin mantıksal temelidir:  
  • Zamanın temeli ışıktır. 
  • An'da oluşan herşey için Zaman/Mekan bir tohum görevi görür 
  • Zamanın döngüsel doğası.  
  • Zamana bağlı çalışan sebep sonuç yasası
  • Zihin ve zekânın fiziksel oluşuma oranla önemi ve ağır basması 
  • Öznelliği ile zihin ve nesnelliği ile fiziksel oluşumun dengeli ve eşit ilişkisi  

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye