Ayurveda ve Jyotish

Jyotish veya Vedik (Hint) Astroloji nedir?

Ayurveda ve Jyotish

Vedik astroloji - Jyotish Tanrı'nın bir armağanı olup Vedik kültürün bir parçasıdır. Jyotish, Jyoti 'ışık'; sh ise 'en yüce' demektir. Yani Jyotish "en yüce ışığın bilgisi" anlamına gelir. Vedaların Vedanga bölümünün en sonuncusu 'her şeyi bilen' kısmıdır.  Veda 'kutsal kitap', anga ise 'kol, bacak' anlamına gelir. Vedanga, vücudu çalıştıran kol, bacak gibi Vedaların yorumunu yapan bölümdür. 

Vedalar evreni aralıksız yöneten, onu mutlak bir düzen ve uyum içinde sürekli kılan evrenin zekasının bilgisidir. Dinler üstü, Mutlak'ın, Yaratılış'ın bilgisidir. Kendi içlerinde tamamen uyanık olan Rishi'ler, yani bilgeler bu varlık alanına tümüyle açıktırlar. Saf varlık yani mutlak ile tamamen özdeşleşmiş olan Rishi'ler, Veda'nın seslerinin kendiliğinden bilinçlerinin sınırsız okyanusunda yükseldiğini hissederler.İçe doğan bu sesleri, insanlığın tarihi boyunca Veda edebiyatı metinlerine kaydetmişler, aynı zamanda bütün dünyanın bunun keyfini çıkarması ve yararlanması için Veda bilgelerinin sözlerini, daha yazılmadan ağızdan ağıza kuşaklara aktarmışlardır. Bunlar, Mantralar halinde şiir, nesir ve şarkı formunda ifade edilmiş Samhitalar, yani derlemelerdir. 

Mahabharata, Bhagavad-Gita, Rig Veda (Aitereya-Brahman-evrenin bilgisi), Upanishadlar, Vedik kültürün ve Vedik Astroloji'nin başlıca kaynaklarıdır.  Vedik astroloji ruhun yolculuğunu anlatır. 
Bireyin kozmik hayatı nasıl teneffüs ettiğini, devamlı evrimleşen bireyin aslında devamlı genişleyen evrenin bire bir kopyası olduğunu,  mikro kozmosun nasıl makro kozmosla tamamen aynı olduğunu, sonsuzluğun nasıl sadece bir nokta içinde canlı olduğunu, ölümsüzlüğün nasıl gelişimin gerçeği olduğunu, 
tüm evrenin yapısını anlatır.

Vedik Astroloji, Karma felsefesine dayanır.  Karma felsefesi, basit bir etki tepki felsefesidir: "Ne ekersen onu biçersin". Enerjinin sakınımı ilkesi, karma kuramını desteklemektedir. Kişinin yaptığı her faaliyetin o kişiye geri dönen etkileri ya da sonuçları olur. Karma terimi, yani hareket, eylem ya da eylemin gücü, eylem veya deneyimin izlenimi gibi çeşitli anlamlara gelebilir. 

Batı'da ise genelde kötü hareket veya kötü hareketin sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Aslında Karma sözcüğü iyi veya kötü bir anlam taşımaz, eylem veya faaliyeti ile ilişkilidir. İyi karma, iyi hareket, kötü karma kötü hareket anlamına gelir, karma eylem anlamındadır. Örneğin, düşünme süreci, düşünme eyleminin icraatıdır. Aynı şekilde konuşmalarımız, hareketlerimiz, davranışlarımız hareketin farklı düzeyleridir.

Havuza bir taş attığınızda batar ama yüzeyde dalgalar bırakır. Dalgalar kıyıya ulaşıncaya kadar yayılır, kıyıdaki kum parçacıklarına çarparak onları öteye iter, onları geriye, havuza çeken bir etki bırakır. Etki her yerdedir. Havuzda ve kıyıda her tarafta görülür. Eylem, onu yapanı ya da çevresini işte bu şekilde etkiler. Bir eylemin sonuçları, nerede olursa olsun, binlerce yıl içinde bile olsa, onu yapana mutlaka geri ulaşır.
  • Tamamlanmamış eylemler bu hayata taşınır. 
  • Karma bir seçimdir, bir ceza değildir.
  • Bir kader ile doğuyoruz ve bunu deneyimlemek zorundayız. 
  • Bu karma hem iyi hem kötü olabilir. Sonuç olarak Vedik astroloji özel şahsi karmalar ve yüzleşeceğimiz olaylar ile ilgilenir. Kasten seçeceğimiz doğrular, sadece bu hayatı geliştirmekle kalmayıp ileri taşınacak olan kötü karmayı da önler, bilincimizi yükseltir.
Kendimizi tanımak, gelecek tehlikeleri önlemek, ruhun amacına yönelmek ancak Vedik astroloji yani Jyotish, en yüce ışığın bilgisi ile gerçekleşir. Vedik astroloji kutsal olanın dilidir. Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır, kutsal şifredir. Jyotish veya Vedik astroloji geçmişi, şimdiki zamanı bilmemize ve gelecekle ilgili eğilimleri saptamamıza yardımcı olur. Kesin hesaplara dayanan bu bilime 'Veda Matematiği' de denir. 

Jyotish'de geleceği öngörmek için yapılan matematiksel hesapların sonucunda, horoskop (doğum haritası) çizilir ve yorumlanır. Doğum haritası insan için çıkarılabileceği gibi, bir hayvan veya bir nesne için de çıkarılabilir. Örneğin, eğitim, evlilik, seyahat, inşaatın başlangıcı, işe başlamak, anlaşma yapmak, partilerin kurulması vs. gibi konularda da harita çizilir ve yorumlanır. Ayrıca dünyayla ilgili savaşlar, depremler, doğal afetler önceden görülebilir. Herhangi bir iş anlaşması, evlilik günü, ev satma veya satın alma gibi önemli adımlar için, doğru zaman bulunur. Evlenmeyi düşünenler, doğum haritalarını inceleterek, birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye