Bach Çiçek Özleri - Kökeni

Seyreltilmiş çiçek özleriyle tedaviyi amaçlayan yöntemdir.

Bach Çiçek Özleri

Bach çiçek özleri, çiçeklerin şifa verici enerjisini içeren çiçek özleri kullanılarak hazırlanır. Hastanın, doktor ya da bizzat kendisi tarafından tespit edilen duygusal eğilimlerine göre yazılırlar. Bach çiçek özleri işlevleri açısından, insan ve hayvan vücudundaki kimyasal dengelerden çok enerji seviyelerini etkiledikleri için bitkisel tedaviden ziyade homeopatiktir. Teoriye göre, bu özler çiçeğin şifalı enerjisini barındırır ve özlerin negatif duyguların üstesinden geldikleri ve böylelikle enerji akışındaki hastalığa neden olan tıkanıklıkları giderdikleri söylenir. Bu teori aynı zamanda ev hayvanlarına da uygulanmaktadır. 

Bach çiçek özlerinin ardında yatan teori 1920’lere, İngiliz hekim ve bakteriyolog Edward Bach’a (1886–1936) dayanır. Bach, fiziksel şikâyetleri olan hastaların genellikle anksiyete ya da bu tür negatif bir duygu nedeniyle sıkıntı çektiğini fark etmişti. Bir hastanın duygusal eğilimlerini tespit etmenin ve sonrasında uygun çiçek özünü vermenin fiziksel hastalığı da iyileştirebileceği sonucuna vardı. Bach, diplomalı bir tıp doktoruydu, ancak aynı zamanda homeopati uygulamaları da yapıyordu.

1917 yıllında, geçirdiği ciddi hastalığını takip ederken Bach kişiyi bir bütün olarak iyileştirecek yeni ve basit bir ilaç sistemi üzerinde araştırma yapmaya başladı. 1930’da Londra’daki tıp uygulamalarından vazgeçerek hayatını araştırmasına adamak üzere Galler’e ve İngiltere’nin kırsal bölgelerine gitti. Bu noktada, kullanmış olduğu homeopati karışımlarını ve allopatik tıbbı uygulamayı bıraktı. Bunlar yerine, bitki özlerinin şifa özelliklerini araştırmaya koyuldu ve her bir çiçeğin özelliklerini değerlendirme konusunda bir önseziye sahip olduğunu keşfetti. Her çiçek özünü kendisi üzerinde deneyimlemeyi içeren bu araştırma sayesinde, kendi adını taşıyan ve aynı zamanda diğer çiçek şifa sistemleri için temel oluşturan sistemini geliştirdi. 1932’de çiçek özlerinden ilkini keşfetti. 1936’daki ölümünden önceki yıllarda tedavi sistemini oluşturan 37 öz daha keşfetti.

Sistem, her biri farklı duygusal eğilimler için kullanılan 38 çiçek özünden oluşur. Temel teoriye göre, eğer doğru duygu için doğru öz seçilirse, duygusal durumun bir sonucu olan fiziksel hastalık da tedavi edilebilir. Bach aynı zamanda Acil Durum Kürü adı ile bilinen, beş özden (Cam Güzeli, Beytüllahim Yıldızı, Kiraz Eriği, Kaya Gülü, Akasma) oluşan bir karışım formülü de geliştirmiştir. Bu karışım herhangi bir fiziksel ya da duygusal şok için önerilmektedir. Bach çiçek özlerinin 20 mililitrelik küçük şişeleri aşağı yukarı 15 dolar civarındadır. Tedavi için belli bir zaman sınırlaması yoktur. Günler, haftalar hatta bazı durumlarda aylar sürebilir. Çiçek özleri genellikle ülkemizde sigorta kapsamında değildir.
38 Bach çiçek özü, yedi duygusal gruba bölünmektedir: korku, belirsizlik, var olan koşullara ilgisizlik, umutsuzluk ve çaresizlik, başkalarının etkisine ve fikirlerine karşı aşırı duyarlılık, başkalarının mutluluğuna aşırı özen gösterme ve yalnızlık. Her bir grubun ilgili bulunduğu çiçek özleri ve tedavi ettikleri duygular aşağıdaki gibidir:

Korku
 • Kaya gülü: Dehşet ya da korku duygularını ve kişinin donakalma ve hareket edememe ya da doğru düşünememe durumlarını iyileştirmek için kullanılır.
 • Mimulus: Örümcek ya da yılan korkusu, yalnızlık korkusu, işini kaybetme ya da hastalanma korkusu gibi teşhis edilebilir korku ve fobilerin iyileştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda başkalarına bir korkularından bahsetmenin verdiği kaygıyı da hafifletir ve utangaçlığı gidermeyi de sağlar.
 • Kiraz eriği: Düşünce ve eylemlerinin kontrolünü kaybetmekten ve kendileri için kötü ya da yanlış olduklarına inandıkları seçimleri sergilemekten korkan kişilerin tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda kişinin kendine güvenmesine ve kendileri için en iyi olan eylemleri gerçekleştirmelerine de yardımcı olur.
 • Titrek kavak: Belirsiz, müphem ya da açıklanamayan korkuların yatıştırılmasını sağlar.
 • Kızıl kestane: Kişinin başkaları, özellikle de sevdikleri için tedirgin olmamasını sağlar.
Belirsizlik
 • Cerato: Kişinin karar verirken kendi yargılarına güvenmesini sağlar.
 • Scleranthus: Farklı pek çok seçenekle karşılaştığında kişinin tercih yapmasına yardım eder.
 • Yılan Otu (Gentiyan): İşler yanlış gittiğinde ya da kişi gecikme ya da güçlüklerle karşılaştığında cesaret kırılması ve depresyon duygularını hafifletir.
 • Karaçalı: Umutsuzluk duygularını ve bir durum hakkında elden hiçbir şey gelmeyeceği hissini hafifletir.
 • Gürgen: Kişinin günlük hayatın sorunlarının üstesinden gelebilecek zihinsel ve fiziksel gücü olduğuna inanmasını sağlar.
 • Yaban Yulafı: Kişi hayatında bir dönüm noktasına geldiğinde onun bir yön seçmesine yardımcı olur.
Varolan Koşullara İlgisizlik
 • Akasma: Kendini dalgın, beceriksiz, kayıtsız ya da hayallere gömülmüş hisseden kişilere yardımcı olur ve zihinde berraklığın ve yaratıcılığın artmasını sağlar.
 • Hanımeli: Evini ya da yurdunu özleyen, geçmişte yaşayan ya da nostaljik kişilere yardım sunar.
 • Yaban Gülü: Kayıtsızlık ve vazgeçmişliği hafifletir ve kişilerin kendi hayatına dair daha aktif bir ilgiye sahip olmasını sağlar.
 • Zeytin: Aynı zamanda kullananın enerjisini, yaşama gücünü ve hayata ilgisini yeniden kazanmasını sağlayan, tükenmişliğe karşı bir tedavidir.
 • Ak kestane: Kaygılı, endişeli ya da istenmeyen düşüncelerden kurtulmak isteyen kişilere yardımcı olur.
 • Hardal: Bilinmeyen nedenlerle oluşan keder ve depresyon durumlarının giderilmesini sağlar.
 • Kestane Filizi: Sürekli aynı hataları yapan kişilere yardımcı olur.
Yalnızlık
 • Su Menekşesi: Kişinin başkalarıyla daha sıcak ilişkilere girmesine yardımcı olur ve uzaklık hissini dindirir.
 • Cam Güzeli: Sabırsızlık, asabiyet ve düşüncesizlik için tedavi sağlar, stresi azaltır ve kişinin empati ve anlayış edinmesine yardım eder. 
 • Süpürge Otu: Benmerkezci, bencil ya da kendini çok düşünen kişilere arkadaş edinmelerine ve başkalarıyla kendi sorunlarını konuşabilmelerine yardımcı olarak fayda sağlar.
Başkalarının Etki ve Fikirlerine Karşı Aşırı Duyarlılık
 • Kasık Otu: Kişilerin gerçek hislerini iletmelerini sağlar ve normalde neşeli olduğu halde bir tartışma yüzünden üzüntü yaşayan kişilere yardımcı olur.
 • Kantaron: İtaatkar ve iradesi zayıf kişilere yardımcı olur ve diğerlerine "hayır” demeyi daha kolay hale getirir.
 • Ceviz: Hayatında büyük değişikler olduğu sırada kişinin eski bağlarından kurtulmasını sağlar ve değişimi kabullenmekte zorluk çeken insanlara yardımcı olur.
 • Çobanpüskülü: Öfke, kıskançlık, nefret ve şüphe hisseden kişilerin bu duygularını yatıştırır.
Umutsuzluk ve Çaresizlik
 • Karaçam: Kişilerin özsaygı ve güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olur.
 • Çam: Suçluluk hislerini azaltır. Aynı zamanda kendi gayretleri ve aldığı sonuçlardan bir türlü tatmin olmayan kişilere yardımcı olur.
 • Karaağaç: Kendini ezik ya da yetersiz hissedenlere, bunalımlı ve tükenmiş kişilere yardım sağlar.
 • Tatlı Kestane: Istırap, çaresizlik ya da umutsuzluk hisseden kişilere yardımcı olur.
 • Beytüllahim Yıldızı: Kötü bir haber almak, sevilen kişiyi yitirmek ya da ciddi bir kaza ile baş etmeye çalışmak gibi keder ve endişe yaratan durumlarda tedavi sağlar.
 • Söğüt: Kendine acıyan ve keder hisseden kişilere yardımcı olur.
 • Meşe Ağacı: Dik başlı, katı ve fazla arşivci kişilerde rahatlama sağlar.
 • Yaban Elması: Aynı zamanda temizleme özü olarak da bilinir. Kendilerini mahcup hisseden ve nedensiz yere kendilerinden hoşlanmayan kişilere yardım eder.
Başkalarının Mutluluğuna Aşırı Özen Gösterme
 • Hindiba: Kişilerin daha az eleştirici, sabit fikirli, kontrolcü ya da iddiacı olmalarını sağlar.
 • Mine Çiçeği: Zorba, fanatik ve aşırı aktif bir zihni olan kişiler için tedavi sağlar.
 • Asma: Küstah, acımasız ve katı insanlara yardım sağlar.
 • Kayın Ağacı: Eleştirici, anlayışsız ve negatif insanlara yardımcı olur.
 • Kaya Suyu: Takıntılı, baskıcı ve mükemmeliyetçi kişilere yardım eder.
Bach Çiçek Özleri, yabani çiçekler ile demlenmiş kaynak suyundan elde edilir. Demleme ya iki ila dört saat güneşte bekletme ya da kaynatma yöntemi ile sağlanır. İngiltere’deki bir tesiste elde üretilmektedir ve koruyucu olarak yüzde 27 oranında üzüm konyağı içerirler. 38 Bach Çiçek Özü tek başına alınabileceği gibi herhangi bir karışımla da alınabilir. Her ne kadar özlerin en yaygın biçimi sıvı konsantreler de olsa Rescue Remedy adı verilen krem formunda bir karışımı da mevcuttur.

Sıvı özler 20 mililitrelik damlalıklı şişelerde gelmektedir. Önerilen doz, hastalıkta iyileşme görülene kadar günde dört kez dört damladır. Damlalar doğrudan ağza damlatılabileceği gibi, bir bardak suya da konabilir ya da kulağın arkasındaki veya bileklerin içi kısmındaki deriye de tatbik edilebilir. Özleri bir karışım halinde kullanmak için genellikle 30 mililitre olan tedavi şişelerinden biri alınıp, yeterli sayıda damla için boşluk bırakılacak şekilde taze kaynak suyu ile doldurulur. Dr. Bach istenen her özden iki damla konulacak şekilde, tek bir tedavi şişesinde en fazla altı ya da yedi damla gelecek şekilde konulmasını tavsiye etmiştir. Arzu edildiği takdirde, bu karışıma koruyucu olarak bir çay kaşığı konyak, elma suyu sirkesi ya da sebze gliserini eklenebilir.
Bach Çiçek Özleri yoğun miktarda seyreltilmiştir ve içlerinde herhangi bir katkı maddesi, toksik olmadığı kanıtlanmıştır. Ayrıca normal dozlarda alındığında herhangi bir yan etkiye neden olmazlar. Alkol tedavisi görenler ve alkolden uzak duran kişiler, içlerinde konyak bulunduğu için Bach Çiçek Özlerinden almamalıdır. Amerikan Kanser Derneği (ACS) çiçek özlerinin kanser tedavisinde etkili olduğuna dair iddiaları destekleyecek bilimsel kanıtların mevcut olmadığını savunan pek çok kuruluştan biridir. ACS, 2005 yılında İsrail’de yapılan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda çiçek özlerinin etkisiz olduğunu rapor eden bir çalışmayı örnek gösterir. ACS aynı zamanda 2001 yılında Almanya’da yapılan, hem çiçek özleri ve hem de placebonun çocuklarda stres anksiyetesini düşürmekte etkili olduğunu açıklayan bir çalışmayı da işaret eder.
Bach Çiçek Özlerinin varsa bile çok az yan etkisi olduğu rapor edilmiştir. Antibiyotik metronidazole (Flagyl) ya da disulfiram (Antabuse) gibi alkol bağımlılığına karşı kullanılan ilaçları alan kişiler Bach Çiçek Özlerinden uzak durmalıdır çünkü ilaçlar konyak içerir ve bulantı ve kusmaya neden olabilirler. Bach Çiçek Özleri’nin ilaç, gıda, bitki, baharat ve diyetsel takviyeler ile etkileşime geçip geçmedikleri test edilmemiştir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye