Çakra Dengeleme - Nedir

Vücutta bulunan yedi çakrayı ve bunlar yoluyla bağlı oldukları organları dengeleme yöntemidir.

Çakra Dengeleme

Çakra dengeleme, yedi çakra veya enerji merkezinden oluşan eski Hint inancını temel alır. Çakra Sanskritçede tekerlek anlamına gelen bir kelimedir. Bu enerji merkezlerinin omurganın altında ve kafatasının üstünde olduğuna inanılmaktadır. Özel sistemler, fiziksel vücuttan insan aurasına uzanan ilave çakralar da içermektedir. Her çakranın vücudun belirli organlarıyla, rahatsızlıklar, renkler, elementler ve duygularla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Ancak çakra inancını kullanan farklı sistem veya kaynaklar, detayları konusunda fikir ayrılığı yaşayabilir. Çakra kavramı, günümüzde popüler olan iki eski Hintli tedavi sisteminde (Ayurveda tıbbı ve yoga) anahtar rolü oynamaktadır.

Geçmiş yüzyıllarda çoğu modern terapi (örneğin kutup terapisi,terapötik dokunuş, parmakla akupunktur işlemi, öz enerjetik ve renk terapisi) kendi yöntemiyle çakranın kavramlarını birleştirmiştir. Çakraları dengelemek için çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Çakranın, tıpkı motor ayarının bir arabanın etkililiğini en üst seviyeye çıkarması gibi vücuttaki enerji akımını maksimuma çıkararak sağlığı iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Yoga
Yoganın çeşitli yöntemlerinin fiziksel ve ruhsal alanlar arasında aracı olması gibi; çakraların da enerji dönüştürücüler olarak faaliyet gösterdiğine inanılmaktadır. Genellikle omurga arasındaki boşluklarda daireler olarak veya bazen enerji bacaları gibi gösterilirler. Farklı çakralarla ilişkilendirilmiş bilimsel ilahi veya sesler, bazı yoga meditasyon uygulamalarında, iyileştirme ve ruhsal gelişim için araç olarak kullanılmaktadır.

Yedi çakranın her birinin, sebep oldukları engellerin ve fiziksel problemlerin doğasına ilişkin belirli psikolojik ve metafiziksel fonksiyonlarının olduğu söylenmektedir.
  1. Temel/kök çakra (muladhara): Omurganın en altında bulunan ilk çakra, temel hayatta kalma ve böbrek üstü bezleri ile bağlantılıdır. Kırmızı rengiyle ve toprak elementiyle ilişkilendirilmektedir.
  2. İkinci çakra (svadisthana): Genital bölgenin tamamında yer aldığı düşünülen bu çakra cinsellikle ve üreme sistemiyle bağlantılıdır. Turuncu renkle ve su elementiyle ilişkilendirilir.
  3. Üçüncü çakra (manipura): Göbek kısmında bulunan bu çakra pankreas ve karın boşluğu ile bağlantılıdır. Sarı renkle, ateş elementiyle ve dünyadaki güçle ilişkilendirilir.
  4. Kalp çakrası (cnahata): Kalple ve bağışıklık sistemiyle bağlantılı olan dördüncü çakranın, sevgi merkeziyle ve tutkuyla ilişkili olduğu söylenmektedir. Yeşil renkle ve hava elementiyle ilişkilendirilir.
  5. Boğaz çakrası (visuddha): Boğaz bölgesinde yer alan beşinci çakra, tiroit bezi, mavi renk ve iletişimle ilişkilendirilir.
  6. Kaş/alın çakrası (ajna): Aynı zamanda "Üçüncü Göz” olarak da bilinen altıncı çakranın alın kısmında yer aldığı söylenmektedir. Hormonal üretim, çivit mavisi rengi ve sezgi ile ilişkilendirilmektedir.
  7. Taç çakra (saha srara): Kafatasının en üstünde bulunan yedinci çakra, yüksek ruhsal bilinçlilik, kozalaksı bez ve mor rengiyle ilişkilendirilir.
Yoga
Çakralar yoga ile ilişkili eski inanç sisteminin parçasıdır. Bu gelenekler, İsa’dan birkaç yüzyıl önce Yoga Sutras kitabında Patanjali tarafından binlerce yıl boyunca dilden dile miras bırakılmıştır.

Ayurveda
Eski bir iyileştirme bilimi olan Ayurveda, vedas (bilgi veya akıl anlamına gelen Sanskritçe bir söz) adı verilen bir yazı derlemesini temel alır. Ayurveda kelime anlamı olarak "yaşam bilgisi” anlamına gelir. Hindistan’da, 19. yüzyılda İngiliz sömürge hükümeti bunu yok etmeye çalışana kadar en etkili sağlık bakım yöntemi olarak kalmıştır. Ancak son 50 yılda ayurvedanın modernize edilmiş bir şekli Hindistan’da büyük bir ün kazanmıştır. Daha yakın tarihte ise, geleneksel ayurveda batıda Deepak Chopra gibi tanınan savunucular kazanmıştır.
Çakraları dengelemenin, yaşam enerjisi (aynı zamanda pranaveya qi olarak bilinir) akışını sağlayarak tüm vücutta genel sağlığı ve zindeliği iyileştirdiğine inanılmaktadır. Bu yaşam enerjisinin akışında oluşan tıkanıklıkların, nihayetinde ruhsal, duygusal ve/veya fiziksel hastalıklara sebep olacağına inanılmaktadır. Bu engelleri kaldırarak ve enerji akışını maksimuma çıkararak, uygulayıcıların, vücudun, zihnin ve ruhun bir bütün olarak fonksiyon göstermesini sağladıkları söylenmektedir. Bazı alternatif doktorlar, örneğin sezgisel şifacılar, dengesizlikleri tespit etmek ve problemleri teşhis etmek için hastanın çakralarını "okuyabildiklerini” söylemektedir. Bu durum bazen bir sarkaç kullanılarak da yapılabilir.
Son yüzyıllarda yoga, Batı’da, gevşeme, stres azaltma, esneklik ve enerji arttırmak için bir araç olarak büyük anlamda kabul görmüştür. Ancak çakraların veya prananın varlığını kanıtlayan genel anlamda fark edilen bilimsel bir kanıt yoktur. Yoga ve meditasyonun olumlu etkilerini belgeleyen büyük bir araştırma grubu olsa da, çakralar bilimsel belgelerle değerlendirilmemiştir. Bu kavram için destek, bilimselden öte anektodsalı temel almaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye