Eskatorik Tedavi - Nedir

Bitkisel preparatlar ile kanserli bölgelerin tedavisini amaçlayan bir yöntemdir.

Eskatorik Tedavi

Eskarotik tedavi, çeşitli kanser lezyonlarını tedavi etmek amacıyla topikal bitkisel karışımların kullanılmasıdır. Eskarotik tedaviler yüksek oranda aşındırıcı ve yakıcıdır (korozif). Ayrıca geniş kapsamlı skarlaşmaya (yara izi dokusu oluşumu) yol açan kalın bir kabuklanma (eskar) üretirler. Eskarotik tedaviler yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında, bu tedaviler bazal hücre, skuamöz hücre ve melanom cilt kanserleri, servikal kanser ve diğer birçok kanser türü için birer kendi-kendine-tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. Eskarotik tedavilerin birçok bileşeninde antioksidan, antimitotik (hücre bölünmesini önleyici) ve diğer antikarsinojenik özelliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak eskarotik ajanların, kronik bacak ülserlerinde ölü dokunun alınması ve kemik kanserlerinin kemo-cerrahi debridmanı da dahil olmak üzere, özel uygulamalar üzerine eğitimli ve lisanslı tıp uzmanları tarafından kullanıldığında yararlı özellikleri olabilir.

Frederic Mohs, kendi adıyla adıyla anılan mikrografik doku aşamalı eksizyonunu geliştirmiştir. Mohs bu prosedür için, sonradan "Mohs macunu” olarak anılan eskarotik çinko klorür ajanını kullanmıştır. 2000'li yıllarda Mohs prosedüründe çinko klorür kullanımından vazgeçilmiştir çünkü bu prosedürde iyileşme oranı ve dokuların korunması, eskarotik ajanın kullanılması ile değil cerrahi teknik ile ilişkilidir. Mohs prosedüründe doku cerrahi olarak çıkarılır ve daha sonra çıkarılan bu dokunun mikroskobik incelemesi yapılır. Marjin (sınır) dokularda kanser görülürse, bu defa şüpheli doku alanı ile birlikte ince bir marjin doku tabakası da alınır. Tüm kanserin tespit edildiği ve çıkarıldığı görülene kadar, bu işlem tekrarlanır. Bu prosedürün çok yüksek bir iyileşme oranı vardır ve skarlaşma ihtimali düşüktür, ayrıca yalnızca minimal düzeyde sağlıklı doku çıkarılmış olur.

Diğer uygulamaları için, bilhassa da tüketicilerin geleneksel tedaviler yerine bir kendi-kendine-tedavi yöntemi olarak kullanımının faydalarını destekleyici nitelikte, kanıta dayalı klinik çalışmalar çok azdır. Bu ürünlerin kullanımı ile ortaya çıkan olumsuz etkilere dair birçok rapor bulunmaktadır. Birkaç vaka çalışması da tümörlerin eskarotik tedavilerinin güvenilir olmadığını, genellikle hoş görünmeyen geniş alanda skarlaşma ile sonuçlandığını ve bu tedavilerde skar doku içinde nüksetme görüldüğünü bildirmiştir.

Pek çok kanser türünü tedavi ettiği iddialarıyla pazarlanan ya da etiketinde benzer iddialar içeren eskarotik ürünlerin satışı ABD'de yasal değildir. Ancak 1998 ve 2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eskarotik maddelerin internet üzerinden, doğrudan tüketiciye satışı yoluyla dağıtımı önemli ölçüde artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak da, geleneksel tedaviler yerine alternatif tedavilere yönelmiş olan pek çok hasta ciddi yan etkiler yaşamıştır.

1999'da ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Kanada Sağlık Bakanlığı (Kanada Federal Sağlık Departmanı), tüketicilere sağlık dolandırıcılıklarını nasıl tespit edeceklerini öğretmek ve sağlık ürünlerinin doğru pazarlama uygulamaları hakkında işletmelere bilgi sağlamak amacıyla "Operation Cure All" adında bir kanun hükmü ve eğitim kampanyası başlatmıştır.

Eskarotik tedavilerin bazı hastalıkları nasıl değiştirdiğini ya da hastalık riskini azalttığını, ayrıca yan etkileri en aza indirerek en etkin biçimde nasıl kullanılabileceklerini tespit etmek amacıyla birtakım araştırmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, ürünün öne sürdüğü sağlıkla ilgili iddialar da dahil olmak üzere, eskarotik ajanları tanımlayacak olan terminoloji hala tespit aşamasındadır.
Eskarotik tedavilerin merhem, macun, lapa veya yakı/plaster preparatları mevcuttur. Önerilen kullanım, bir preparatı lezyon veya etkilenen alan üzerine bol miktarda uygulamak ve bunun uzun bir süre (24 saat) cilt yüzeyinde kalmasını sağlamaktır. Sıklıkla "siyah merhem" olarak da adlandırılan, en yakıcı eskarotik tedaviler şunlardır:
  • Kan otu (Sanguinaria canadendis)
  • Çinko klorür
  • Altın mühür (Hydrastis canadensis)
Eskarotik tedavi olarak kullanılan diğer bitkisel preparatlar şunlardır:
  • Kırmızı yonca (Trifolium bahane)
  • Kırmızı yonca, kan otu, kulunç otu, kuzu kulağı (Rumex acetosella) içeren bileşik preparatlar
  • Karbamid (üre)
  • Graviola yaprağı (Annona muricata)
Belgelerle kanıtlanmış ciddi yan etkilerin oluşması riski taşıdığı için, eskarotik ajanların kişisel olarak uygulamaları tavsiye edilmez. Eskarotik tedaviler tümörleri bütünüyle çıkarmaz; sağlıklı çevre dokulara zarar verebilir ve önemli oranlarda olumsuz kozmetik sonuçlar doğurarak skarlaşmaya neden olabilir. FDA da, zararlı etkileri nedeniyle, Cansema içeren tüm ürünlerin yanı sıra kan otu macunu (Sanguinaria canadensis) da dahil olmak üzere, bütün siyah merhem ürünlerini yasaklamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bitkisel takviyelerin standart olması gerekli değildir. 1994 yılı Beslenme Takviyesi Sağlık ve Eğitim Kanunu (DSHEA) çerçevesinde yapılan düzenlemelere rağmen, eskarotik tedaviler için FDA tarafından onaylanan hiçbir terapötik kullanım ya da güvenlik değerlendirmesi yoktur. FDA'nın bir ürünü piyasadan toplatabilmesi için, piyasaya girdikten sonra ürünün güvensiz olduğunu kanıtlaması gerekir. Hâlâ piyasada birçok zararlı ürün bulunsa da, birtakım eskarotik tedavilerin güvensizliği kanıtlanarak piyasadan kaldırılmıştır. 

Bitkisel ilaçlar için üretim kuralları standart değildir, bu nedenle preparatlar markadan markaya büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve bileşenlerin yoğunluklarındaki tutarsızlıklar potansiyel risk teşkil etmektedir.

Birçok kişi "doğal" teriminin "güvenli''  anlamına geldiğini düşünür, ancak bu her zaman doğru değildir. Türü ne olursa olsun, herhangi bir bitkisel ürün ya da takviye kullanan kişiler öncelikle etiketleri dikkatlice okumalı ve bu ürünlerin diğer sağlık durumları ve/veya kullandıkları ilaçlar ile olası etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla, ürünleri hakkında bilgi almak üzere bir hekime danışmalıdır.
Mohs kemo-cerrahi doku tekniğinin bir parçası olarak kan otu macunu (Sanguinaria canadendis) ve çinko klorür kombinasyonunun kullanımı ile ilişkili ciddi yan etkiler bildirilmiştir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye