Kadmiyum Zehirlenmesi - Tıbbi Tedavi

Bir ağır metal olan kadmiyuma maruz kalma sonucunda görülen zehirlenmedir

Kadmiyum Zehirlenmesi

Bir ağır metal olan kadmiyuma maruz kalma sonucunda görülen zehirlenmedir.

Kadmiyum zehirlenmesi ile mücadele etmek için semptomatik tedaviler dışında iyi bir seçenek yoktur. Her ne kadar konuyla ilgili literatür sınırlı olsa da, hemodiyaliz, kan dolaşımında dolaşan kadmiyumun atılması için kullanılabilir. Bir şelatlama ajanının, özellikle de etilendiamin tetraasetik asidin (EDTA) eklenmesi, diyalizat (diyalizde maddeleri taşıması veya hemodiyalizde bunları böbrekten atması için kullanılan sıvı) ile atılan kadmiyumun miktarını artıracaktır.
 
Bu tedaviler sadece oral zehirlenmeler için etkilidir ve kadmiyum dumanı solunması durumunda fayda göstermezler.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye