Şelasyon Terapisi - Kökeni

Ağır metal zehirlenmesinde vücuttaki ağır metalleri bağlamak için tasarlanmış damar içi bir tedavidir.

Şelasyon Terapisi

Şelasyon terapisi ağır metal zehirlenmesinde vücuttaki ağır metalleri bağlamak için tasarlanmış intravenöz (damar içi) bir tedavi yöntemidir. Savunucuları, bunun koroner arter hastalığı ve serbest radikallerden (reaktif moleküller) gelen zararla bağlantılı olabilecek diğer hastalıkları da tedavi edebildiğini iddia eder. Hazırlık muayenesi şelasyon terapisi ile iyileştirilebilir bir durum olduğuna işaret ediyorsa, kullanılmaması için hiçbir sağlık nedeni yoktur demektir, böylece tedaviye başlanabilir. Hasta rahat bir tedavi alanına alınır ve intravenöz uygulama başlatılır. Hasta için uygun vitaminler ve mineraller ile birlikte EDTA solüsyonu verilir. Güvenli olması için infüzyonun yavaş uygulanması gerektiğinden çoğu tedavi 3 ila 4 saat sürer. Önerilen tedavi sayısı, genellikle 20 ile 40 arasındadır. Bunlar haftada bir ila üç defa verilir. Daha sonra verilebilecek olan ikame tedavileri ayda bir veya iki kez verilmelidir. Maksimum yarara bir tedavi dizisinden yaklaşık üç ay sonra ulaşılacağı söylenir. Tedavi maliyeti oldukça yüksek olabilir ancak yine de kalp bypass ameliyatı gibi pahalı bir tıbbi prosedürün maliyetinin altında kalır. Şelasyon tedavileri ile birlikte intravenöz C vitamini ve cıva verilmesi tavsiye edilir.

Şelasyon terimi Grekçede pençe anlamına gelen "chele” sözcüğünden türemiştir. Şelat ajanları aslında 1900'lerin başlarında endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştı. Muhtemelen şelat ajanları arasında en iyi bilinen, etilendiamin tetraasetik asittir (EDTA). Şelat ajanlarının tedavi potansiyeli 2. Dünya Savaşı sırasında fark edilmiştir. İlk maksat zehirli gaz ve radyoaktif kirleticiler için panzehir geliştirmek iken şelasyonun daha pratik kullanımları bulunmuştur. 1950'li yıllarda, EDTA şelasyon terapisi kurşun zehirlenmesinden muzdarip insanlar için standart tedavi haline geldi. Bu tedaviyi alan hastalar, kurşunun vücuttan atılmasının yanı sıra sağlık açısından başka faydaları da olduğunu iddia ettiler. Özellikle önceden aralıklı topallama (bacaklarda ağrıya eşlik eden aksama) ve anjin şikayeti olan kişilerin yorumları dikkat çekiciydi. Bu kişiler şelasyon tedavisi sonrasında, daha az bacak ağrısı ve yorgunluk yaşadıklarını, ayrıca daha dayanıklı hale geldiklerini bildirdi. Bu raporlar, ateroskleroz ve koroner arter hastalığı olan insanlar için şelasyon tedavisinin potansiyel faydalarına olan ilginin artmasına neden oldu.
Kurşun zehirlenmesinin ve yüksek kalsiyum seviyelerinin tedavisinde EDTA şelasyon terapisinin faydaları tartışılmaz. Ancak ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıkların tedavisindeki faydalarına dair iddiaları kanıtlamak daha zordur. Şelasyon terapisinin bildirilmiş kullanımları arasında anjin, kangren, artrit, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, sedef hastalığı ve Alzheimer hastalığı tedavileri yer alır. Bazı uygulayıcılar ise görme, işitme, koklama duyuları zayıflamış, koordinasyonu ve cinsel gücü azalmış kişiler için iyileşme sağladığını iddia eder.
Şelasyon tedavisi adayı öncelikle tam bir tıbbi öykü sunmalı, klinik problemlerinin türünün ve boyutunun saptanması için bir fiziksel muayeneden geçirilmelidir. Şelasyon kullanımını engelleyebilecek herhangi bir koşulun mevcut olup olmadığını belirlemek için laboratuvar testleri yapılmalıdır. Daha önceden hipokalsemi, karaciğer veya böbrek fonksiyon yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, hipoglisemi, tüberküloz, pıhtılaşma bozuklukları ya da potansiyel olarak alerjik durumları olan hastalar şelasyon tedavisi komplikasyonları bakımından yüksek risk altındadır. Vücudun farklı bölgelerindeki kan akımının yeterliliğini belirlemek için Doppler ultrason yapılabilir.
Şelasyon tedavisi alacak kişilerin, terapinin uygulanmasında deneyimli bir sağlık uzmanı bulmaları çok önemlidir. Tam bir fiziksel ve yaşam tarzı değerlendirmesi yapılmadan, hastalık öyküsü alınmadan ve gerekli laboratuvar testleri gerçekleştirilmeden tedaviye başlanmamalıdır. Personelin test sonuçları hakkında açık sözlü olması ve hastanın olası tüm sorularını yanıtlaması gerekir. EDTA ile bağlanan metaller böbrekler yoluyla atılacağından, kişiye göre değerlendirilme ve tedavi gerçekleştirilmeli, şelasyon tedavisinden önce bireylerin böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. EDTA cıva, kurşun ve kadmiyum gibi toksik ve zararlı metallere bağlansa da, aynı zamanda demir, kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu bazı esansiyel besinlere de bağlanır. Şelasyon sırasında bunlar büyük miktarlarda kayba uğrar. Çinko eksikliği bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ve diğer zararlı etkilere neden olabilir. Şelasyon uygulanan hastalara bu nedenle genellikle çinko takviyeleri verilir, ancak bunun eksikliği önlemeye yeterli olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca, şelasyon tedavisi doğru beslenme, egzersiz ve uygun ilaçların veya belirli hastalıklar veya durumlar için ameliyatın yerini almaz.
Şelasyon tedavisi nadiren yan etkiye yok açar ancak bunlar zaman zaman ciddi olabilir. Hafif reaksiyonlar arasında infüzyon yerinde iritasyon, deri reaksiyonları, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, hipoglisemi, ateş, bacak krampları veya ishal yer alabilir. Daha ciddi komplikasyonlar olarak hipokalsemi, böbrek hasarı, pıhtılaşma yeteneğinde azalma, anemi, kemik iliği hasarı, insülin şoku, emboli, tromboflebit ve hatta nadir durumlarda ölüm bildirilmiştir. Ancak, bazı doktorlar son sayılan komplikasyonların, şelasyon tedavisi için güvenli bir yöntem geliştirilmeden önce gerçekleştiğine inanır.
EDTA şelasyon son derece tartışmalı bir tedavi yöntemidir. Tedavi Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kurşun zehirlenmesi ve ciddi oranda yüksek kalsiyum seviyeleri için onaylanmıştır. Ancak, aterosklerotik kalp hastalığı tedavisinde EDTA şelasyon terapi kullanımı, Amerikan Kalp Derneği (AHA), FDA, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ya da Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından desteklenmemektedir. AHA koroner arter hastalığının tedavisinde bu tedavinin kullanımını desteklemeye yetecek nitelikte, onaylanmış bilimsel yöntemlerin kullanıldığı yayınlanmış bir kontrollü bilimsel çalışma olmadığını bildirmiştir. Ancak, 70'den fazla çalışmanın bulguları toplanarak analiz edildiğinde, biri dışında tümü pozitif sonuçlar vermiştir. 2002 yılında, American College of Advancement in Medicine, kalp hastalığı olan hastalarda şelasyon tedavisinin güvenliğini ve etkinliğini saptamaya yönelik 30 milyon dolarlık bir federal çalışmaya tam destek vereceğini taahhüt etmiştir. 

Eğitim ve Sertifikasyon
The American Board of Chelation Therapy (ABCT) şelasyon uygulanmasında üyeleri için asgari standartlar sağlar. Diploma aldıktan sonra ruhsat ve sertifika için yazılı ve sözlü sınavları geçmek gerekir. American College for Advancement in Medicine (ACAM) da tedavi yöntemleri için tavsiyeler sunan bir meslek grubudur. Temasa geçilmesi durumunda kurul, üyeleri olan ve yöntemlerini takip eden doktorların bir listesini gönderir. ACAM ayrıca şelasyon tedavisi üzerine atölye çalışmaları da verir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye