Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları Amerika'daki ölümlerin yarısına sebep olan ancak en önlenebilir kronik dejeneratif hastalıklardan biridir.

Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları Amerika'daki ölümlerin yarısına sebep olan ancak en önlenebilir kronik dejeneratif hastalıklardan biridir. Günümüzde kalp hastalığının birincil suçlusu kolesterol düzeylerinin yüksek olması veya ateroskleroz değildir. Kalp krizi ve felç vakalarının %85' ine neden olduğu tahmin edilen hassas plaklardır. Kan dolaşımında oksitlenmiş kolesterol varlığı da bir başka önemli risk faktörüdür. Kalp krizi ve felç riski diğer alternatif tedavilerin yanı sıra beslenme değişiklikleri, egzersiz, stres azaltma ve besin takviyesi ile büyük ölçüde azaltılabilir.

ABD bu hastalıktan ölen kişi oranlarında dünyaya öncülük etmekte olup 60 milyon üzerindeki Amerikalı bu hastalıktan muzdariptir. Kalp (veya kardiyovasküler) hastalıkları kategorisindeki durumlar arasında koroner kalp hastalığı, (genellikle ateroskleroz nedeniyle kalbe kan akışı azalır), konjestif kalp yetmezliği (kardiyomiyopati), felç, mikrovasküler demans, göğüs ağrısı (anjina pektoris), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), aritmi, romatizmal kalp hastalığı ve damar sertliği bulunur.

Amerikan Kalp Derneği ( AHA) 'ne göre, kalp hastalığının bazı çeşitlerinden her 33 saniyede bir Amerikalı hayatını kaybeder. Bu da yaklaşık olarak yılda 954,000 ölüme ya da tüm ölümlerin %42’sine denk gelir. Her 20 saniyede 1 Amerikalı kalp krizi geçirir ve her 60 saniyede biri kalp krizinden ölür. Kalp hastalıklarına bağlı ölümler arasında % 52.3'ü kadın ve % 47.7'si erkektir.

Dr. W. Lee Cowden’e göre ortalama bir Amerikalının yaşam tarzında çok az egzersiz, çok fazla stres, temel besinlerde yetersizlik olması ve beslenmenin genellikle çok işlenmiş gıdalardan oluşması bu ülke nüfusunu bu hale getirmiştir ve özellikle kalp hastalıklarının yarattığı yıkımlara karşı savunmasız bırakmıştır.

Konvansiyonel tıp, kalp hastalığı ile mücadelenin ilaçla kolesterolü veya tansiyonu düşürmek gibi belirli semptomların tedavisine bağlı olduğuna inanıyor. Sonuç olarak, ABD'deki kardiyovasküler hastalığın medikal maliyeti yıllık 56 milyar doları aşıyor. Kolesterol düşürücü ilaçlar kalp hastalıklarıyla ilişkili maliyetleri kamçılarken, pahalı koroner bypass ameliyatları ve anjiyoplasti (kan damarlarına ameliyatla, lazerle ya da balon dilatasyonu ile müdahale edilmesi) giderek daha sık yapılmaktadır. Koroner arter bypass ameliyatı çoğu öncü yetkili tarafından '' gereğinden fazla yapılan ve gereksiz cerrahi'' olarak tanımlanır.

Bazı doktorlar stres azaltma, egzersiz, beslenme düzenini iyileştirme, kilo kontrolü ve sigarayı bırakma gibi önleyici tedbirleri alarak kalp hastalığı için hastanın risk faktörlerini azaltmayı tercih etmektedir. Dr. Garry F. Gordon, "Bu yöntemlerin kalp hastalığı oranını iyileştirdiği görülmesine salgın devam ediyor ve konvansiyonel tıp kalp hastalığı için birincil tedavi olarak cerrahi yöntem ve ilaç kullanmaya devam ediyor.'' demektedir. Konvansiyonel tıp kalp hastalığının en ciddi olan ve yaşamı tehdit eden evrelerini tedavi etmek üzere donatılmıştır ve salgına karşı başarısız olmaktadır. Ayrıca anjiyografi gibi tanı yöntemlerinin genellikle algılamadığı, kalp krizi ve felcin birincil nedeni olan hassas plakları ele alma konusunda da başarısızdır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye