Hücre Tuzu Terapisi - Nedir

Sağlık sorunlarına karşı 12 doku tuzu olarak da bilinen belirli mineralleri kullanan tedavidir.

Hücre Tuzu Terapisi

Hücre tuzu terapileri, metabolik kusurlardan kaynaklanan semptomları düzeltmek için, aynı zamanda 12 doku tuzu olarak da bilinen belirli minerallerin bir kısmını kullanırlar. Homeopati ile oldukça benzerlik göstermektedir ve bir homeopati doktoru tarafından reçete edilebilir. 

12 hücre tuzu şunlardır:
 • Calcarea fluor (Kalsiyum florid)
 • Calcarea phos (Kalsiyum fosfat)
 • Calcarea sulph (Kalsiyum sülfat)
 • Ferrum phos (Demir fosfat)
 • Kali mur (Potasyum klorid)
 • Kali phos (Potasyum fosfat)
 • Kali sulph (Potasyum sülfat)
 • Magnesia phos (Magnezyum fosfat)
 • Natrum mur (Sodyum klorid)
 • Natrum phos (Sodyum fosfat)
 • Natrum sulph (Sodyum sülfat)
 • Silicea (Silika)
Hücre tuzu Alman bir doktor olan W. H. Schussler tarafından 1870’lerde geliştirilmiştir. Schlusser yakılan insan bedenleri üzerinde çalışmıştır ve bu 12 maddenin artıklardaki birikimi oluşturduğunu belirtmiştir. Bu buluştan sonra, 12 doku tuzunun insan organizmasının uyumlu fonksiyonundan sorumlu olduğunu öne sürmüştür. Hastalık, insanda bu 12 tuzdan herhangi birinde eksilme olursa başlamaktadır. Shussler, pek çok hastalığın tedavisi için insanlara bu tuzların haplarını kullanmalarını önermiştir. Tuzların hücrelere yeterli besini sağladığını düşünmüştür. Hücre beslenmesi yeterli ise, hücre metabolizmasının normal olacağına ve vücudun sağlıklı olacağına inanmıştır. Ancak Shussler’in tabletleri, bugün bilinen şekilde besin takviyeleri değildi. Modern tıbbın tam tersi yönünde ilkeleri olan homeopati prensiplerini takip ederek, "ne kadar az o kadar etkili" anlayışını benimsemiştir. Hücre tuzları homeopati ilaçları gibi sürekli seyreltme ve çalkalama veya vurma (suküzyon) işlemiyle hazırlanmaktadır.
Hücre tuzu terapisi uygulayıcıları, minerallerin pek çok rahatsızlığa karşı etkili olduğuna inanmaktadır. Örneğin Calcarea fluor’un damar sağlığı için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle varisli damar, hemoroit ve damar sertliği gibi dolaşımla ilgili hastalıkları olan hastalara verilmektedir.

Ferrum phos, soğuk algınlığı, nezle ve iltihaplanmanın tedavisi için kullanılmaktadır. Kali phos, vücut kokusu ve ruhsal problemlerin tedavisi için kullanılmaktadır. Diğer tuzlar, kramplardan gut hastalığına ve cilt problemlerine kadar diğer rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Bazıları genel sağlık için yazılmakta; yani belirli bir hastalığın üzerine gitmeden genel olarak sağlığı düzenlemek amacıyla verilmektedir. 
Hücre tuzları, bitkilerden alınabilecekleri gibi inorganik kaynaklardan da alınabilirler. Tuzlar, iyi parçacıklar halinde parçalanır, bu partiküller homeopati ilkeleri takip edilerek hafifletilme aşamasına sokulur ve tabletlere dönüştürülürler. Hasta tableti yutmaz, dilinde eriterek kullanır.
Tuz tabletleri oldukça hafifletilmiş olsa da, doktorlar oldukça etkili olduklarına inanmaktadır. Doktorlar hastalara, yalnızca homeopati doktoru tavsiyesiyle hücre tuzu kullanmalarını tavsiye etmektedir. Hücre tuzları başlı başına yeterli bir tedavi değildir; ancak bilinçli bir doktor tarafından uygulamanın bir parçası olarak verilebilir.

Hücre tuzu tabletlerinin aşırı derecede hafif doğasından dolayı yan etkilerin oluşması muhtemel değildir. Geleneksel olarak eğitim almış tıp uzmanları bu tabletleri plasebo olarak değerlendirebilir. 
Hücre tuzu terapisi, homeopati gibi bilimsel araştırmalara değil; kanıtlamalara dayanmaktadır. Kanıtlar genellikle gönüllülerden toplanan anektodsal bilgilerdir. Bu test metodu, Alman bir doktor olan ve homeopatiden esinlenen Samuel Hahnemann tarafından düşünülmüştür.

Homeopati alanı içerisinde hücre tuzu terapisi bir kardeş terapi veya homeopatinin bir alt kümesi olarak düşünülmektedir. Homeopati uzmanları hücre tuzlarını bazen diğer tedavilerle birlikte vermektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye