Loknath Yoga

Mahayogi Şri Loknat Brahmaçari 1730 yılında Bengal’de doğdu. Bu büyük yogi on yaşındayken kutsal iplik seremonisinin ardından öğretmeni Guru Şri Bahagaban’ın peşinden baba evinden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra Kalküta’da Ganga nehrinin kenarında o zamanlar sık bir orman olan Kalighat’a geldi. Gurusu Şri Bhagaban Ganguly’nin ruhani rehberliğinde “Sadhana”sına başladı.

Loknath Yoga

Oldukça yoğun bir eğitim dönemiydi bu. Birkaç yıl Hatha Yoga çalıştıktan sonra başarısını kanıtlamak için ateşi bacaklarına koyarak gurusu için yemek pişirme sınavını başarıyla atlattı.

 

Daha derin tefekkür çalışmaları için gurusuyla birlikte Himalayalara gitti. Himalaya’nın karlarla kaplı mağaralarında Yoga Sadhana’nın (Aştanga yoga) bütün aşamalarını uygulamak için neredeyse yüz yıl çalıştı ve bir insan vücudunda erişebilecek en yüksek makama çıktı. Bundan sonra Afganistan, İran, Arabistan, Filistin, Avrupa, Çin ve Sibirya’yı yalın ayak dolaştı. Büyük yogi Tailanga Swami ve Yogi Benimadhab ile birlikte Mekke ve Medine’yi ziyaret etti. Burada büyük bir Müslüman âlim olan AbdülGaffur ile karşılaşıp birlikte seyahate devam ettiler. Şri Loknath Brahmaçari nihayet 1863 yılında Sonargaon’a geldi ve bugün Bangladeş’te kalan Dhaka yakınlarındaki Baradi kasabasında aşramını kurdu.

 

Halkın çeşitli sınıflarından ve tüm inançlardan insanlar çeşitli hastalıklara ve sorunlara çare aramak için bu aşrama geldiler. Buradayken şifa için gelenleri kendi vücudundan Prana göndererek iyileştirdi. 26 yıl Barodi’de kaldı ve ilahi lütfüyle binlerce kişiyi kutsadı.

 

1 Haziran 1890 tarihinde bütün öğrencilerine aşrama çağırarak sabahleyin onlara şunları söyledi: "Bugün saat 11.40’ta fiziksel vücudumu terk edeceğim. Fakat bu sizin düşündüğünüz gibi bir ölüm değildir. Sadece bir vasıta değiştirmektir. Siz nasıl eski elbiselerinizi değiştirip yenilerini giyiyorsanız, bu da benim için sonsuzluğa yapılan bir yolculuktur. Fakat burada sizinle birlikte olmaya devam edeceğim. Kim beni kalbinde yardım için zikrederse onun için geleceğim.” Büyük yogi Gomukhasana oturuş pozisyonunda 11.40’ta vücudunu terk etti.

Şri Loknath Brahmaçari onun izleyicilerine göre her yerde hazır ve nazırdır. Bu büyük yoginin ruhani öğretileri milyonlarca taraftarına rehberlik yapmaya devam etmektedir. Çalışmaları bugün Hindistan’da Şri Thakur Janakinath Brahmaçari tarafından sürdürülmektedir. Janakinath Brahmaçari zor durumda olan insanlara yardım etme, bireylerin kişisel gelişimleri için klasik yoga eğitimini kullanma, Sanskrit eğitimi, yoksul çocukların yiyecek, giyecek ve barınak ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ilköğretimlerini üstlenme gibi çalışmalarına devam etmektedir.

 

Guruji Thakur Janakinath Brahmaçari, taraftarlarına göre, Mahayogi Şri Loknath Brahmaçari’nin reenkarnasyonudur. 14 Şubat 1965 yılında Hindistan’ın doğusunda Batı Bengal’in bir köyünde doğdu. Hindistan’ın bütün büyük ruhani liderleri onu ziyaret ettiler.

Loknath Yoga geleneksel bir yoga sistemidir ve Şri Şiri Baba Loknath Brahmaçari’nin neredeyse bir asır süren çalışmalarının sonucunda geliştirilmiştir. Bu geleneksel yoga sistemi bu yüzden onun adını alır Loknath Yoga Sistemi veya Loknath yoga diye anılır.

 

Loknath Yoga Nedir?

 

Kişinin en yüksek seviyeye erişini başarmayı amaç edinen geleneksel bir yogi yoludur. Loknath yoga sistemi Maharşi Patanjali’nin yoga sutralarına dayanır. Bu bütünsel sistem süreklilik arz eden sekiz aşamadan oluşur ve bu yüzden Aştanga yoga diye anılır.

Loknath yoga sistemi doğru yogik nefese (pranayama), yoga duruşlarına nazik bir yaklaşıma, Mudralara, Badhalara, Kriyalalara, konsantrasyona, günlük hayatta takip edilen yogik diyete dayanır. Bu sistemde her duruşun ardından yoga uygulamasından en yüksek faydayı sağlamak için düzgün bir şekilde gevşenir. Başlangıç aşamasında duruşlar aralıksız olarak yapılır ve her duruşta yirmi otuz saniye durulur. Daha sonraki seviyelerde duruşlarda bir dakika ve daha sonra daha fazla kalınır (birinci adım). Bundan sonra konsantrasyonu ve içsel uyanıklık arttırılır (ikinci adım). Son olarak da tefekkür yoluyla Tanrı’ya teslim olunur. Bu sistemin çeşitli hastalıklara iyileştirici bir yaklaşımı vardır. Çeşitli kronik hastalıklarda uzun zamandan beri başarıyla tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

 

 

Beş temel elementi çeşitli hasta mudralar ve çakralar (çarka meditasyonlarıyla) kullanarak farklı yogik yollarla hastalık sistem dışına atılır.

 

Büyük Hindu aziz Patanjali’ye göre "Yogah Cihtta Vritti Nirodhah”, yani yoga zihne hâkim olma sürecidir. O zihnin hâkimiyetini ele geçirmedir. Yani eğer yogi yolunu takip edersek herhangi bir zor durum içinde bir stres ve gerilim olmaz. Eğer herhangi bir stres ve gerilim yoksa herhangi bir psikomatik hastalık da yaşamayız.

Bununla birlikte huzursuz bir zihne hâkim olmak o kadar kolay olmayabilir. Fakat Loknath yoganın püf noktası da burasıdır. Şri Loknath Brahmaçari şunları söylemiştir: "gönlünüzü bana verin, bütün sorunlarınızı çözmek benim sorumluluğumdadır.” Demek ki bu sistemde guruya adanmaya çok büyük bir ağırlık verilmektedir. Guruji zihni konsantre hale getirmek için çok etkili mantralar önermiştir.  "Jay Baba Mangalkari Loknath Brahmaçari” Bu Mantra’yı adım adım zikreden herkesin zihninde huzur bulması beklenir. Mantra ilk başta sesli olarak 10 kez, fısıltıyla 10 kez ve sessiz olarak 10 kez söylenir ve 1 aylık uygulamadan sonra daha fazla faydalanmak üzere mantra sayısı arttırılır.

 

Kendini Gerçekleştirmek

 

Yoganın ikinci aşamasıdır ve Sanskritçede Swadhyaya kelimesiyle karşılanır. Bu kelime kendini incelemek anlamına gelir. Loknath Yoga uygulamaların her gün yapılmasına çok önem verir. Bu kendini inceleme uygulaması akşamları yatağa girmeden önce ve sabahları kalktıktan sonra 5 ila 10 dakika kadar yapılmalıdır. Guruji Şri Janakinath Brahmaçari "Aştanga Yoga’nın en önemli parçasından biri kendini incelemedir. Yoga her gün yapılmalıdır, çünkü bu şekilde küçük Ben ile büyük Ben arasında köprü kurulur. Kendini inceleme veya kendinin farkına varma her insanın günlük olarak yerine getirmesi gereken bir vazifedir.”

 

Loknath yogada illa da Sanskrit mantraları tekrarlamak şart değildir. Kişi kendi inancına uygun bir mantra da zikredebilir. Guruji’ye göre, "Yoga dinden bağımsızdır. Kadim zamanlarda tüm ruhani liderler inançları ne olursa olsun Yoga tekniklerini kullanmıştır. Yoga insanların mülküdür ve hangi dinde olduğumuzun bir önemi yoktur.” Tek ihtiyacımız olan şey bize doğru yolu gösterebilecek, güvenebileceğiz, takip edebileceğimiz biridir. Bu kişi gurumuz, şeyhimiz, tanrımız, Muhammed’imiz, İsa’mız, Buda’mız veya Loknath’ımız olabilir. Hepsi aynıdır, birbirlerine çok yakındır ve onların rehberliği ve lütufları olmadan yüksek ruhani uygulamalarda başarılı olamayız.”

 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye