Osteopati - Nedir

Kasların ve kemiklerin fiziksel manipülasyonunu kullanan bir terapi yöntemidir.

Osteopati

Osteopati, osteopatik tıp doktorlarının belli bir şikayeti değil de bütünsel olarak insanı tedavi ettiği bir "bütün insan” felsefesi tıbbıdır. Korunmaya, sağlığa ve vücudun kendisini iyileştirmesine yardımcı olmaya özen gösterilir. Vücut tek bir organizma ya da birim olarak görüldüğünden, vücut mekaniklerini, vücudun organ ve sistemlerinin iç ilişkilerini anlamak için özel olarak dikkat gösterilir. Kas-iskelet sistemine bilhassa önem verilir. Osteopati doktorları bütün sağlığı korumak için geleneksel tedaviler, ilaç terapileri veya ameliyat ile birlikte ya da bunlara alternatif olarak kasların ve kemiklerin fiziksel manipülasyonunu kullanmışlardır. 

Osteopatik tıp insan vücudunu birbirleri ile ilişkili bölümlerden oluşan kompleks bir birim, birleşik bir organizma olarak kabul eder. Organlar ve sistemler birbirinden bağımsız olarak çalışmaz ve bağımsız biçimde tedavi edilmemelidir. Vücudun bir bölümündeki rahatsızlık bütün vücudu etkiler. Hastalık aynı zamanda duygular, stres, hayat tarzı ve çevre gibi değişkenlerden önemli oranda etkilenir. Bu nedenle hastalığı tedavi yaklaşımında insan bütün olarak ele alınmalıdır. Vücut kendi kendini düzenleyici ve iyileştirici olarak görüldüğünden, osteopatlar hastalıktan korunmaya, vücudun kendi sıhhatini sürdürmesine ya da yeniden kurmasına yardım etmeye özel dikkat gösterirler.

Sinir ve dolaşım sistemi vücut organlarının ve sistemlerinin fonksiyonlarını sürdürmesinde çok önemli rol oynar; bu iki önemli sistem uygun biçimde çalışmadığında vücutta geniş bir alanı etkileyen olumsuz etkiler gerçekleşebilir. Kan akışındaki ya da sinir impulslarındaki tıkanmayı rahatlatmak, vücudun etkilenen dokulara kan akışı sağlayarak kendi kendisini iyileştirmesine yardımcı olur. Kan desteği hayati besinleri daha iyi ulaştırabilir ve bağışıklık sistemini iyileştirir, bölgeye sinir desteği iyileşir ve sistemik denge yeniden sağlanabilir. Kas iskelet sistemi sistemik dengenin ve sağlığın sağlanması ve sürdürülmesi çabasında kilit noktadır. Kas iskelet sistemi kemiklerden, tendonlardan, kaslardan, dokulardan, sinirlerden ve omurgadan oluşur. Vücudun en büyük sistemi olarak, vücut kütlesinin %60'ını kaplar ve mekanik bozukluklara uğrayabilir ya da vücudun herhangi bir yerindeki hastalığın seyrinin şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle kas-iskelet sisteminin yapısal olarak değerlendirilmesi ve bakımı osteopatinin temelidir.

İlaç terapileri ve cerrahi gibi geleneksel tedavilerin yanı sıra, osteopatlar vücut sistemlerinin en üst düzeyde çalışmasına yardımcı olmak için çeşitli manipülatif işlemler kullanabilir. Bu teknikler genellikle Osteopatik Manipülatif Tedavi (OMT) olarak adlandırılır. OMT, ağrıyı azaltmak, yeniden hareket sağlamak ve vücudun kendisini iyileştirmesine yardımcı olmak için korunma, teşhis ve tedavi için invazif olmayan, bir "elle” tedavi türüdür. OMT vücut sıvılarının hareketini, normal doku fonksiyonlarını kolaylaştırmak ve ağrılı eklemleri ya da çalışma bozukluğu olan alanların rahatlatılması için kullanılabilir. Bu terapiler hastanın ihtiyacına göre farklı biçimler alır.

Ağrının ya da fiziksel bozuklukların hafifletilmesinin yanı sıra OMT bazı psikiyatrik durumlarda da yardımcı olabilir. Yakın bir zamanda Downers Grove, Illinois’teki Osteopatik Tıp Fakültesi’nde standart bir tanı aracı olan Zung depresyon ölçeği kullanılarak gerçekleştirilen bir araştırmada, psikoterapi ile birlikte uygulandığında OMT'nin, kadınlarda depresyon belirtilerini hafiflettiği bulunmuştur. Manipülatif işlemler çeşitli biçimlerde sınıflandırılarak değerlendirilebilir. Amerikan Osteopatik Tıp Fakülteleri Birliği’ne göre, aşağıdaki sınıflandırmalar en yaygın kullanılan işlemlerin bazılarını kapsamaktadır. Açıklamalar, Amerikan Osteopati Akademisi’nden Natüropati (N.D) ve Osteopati doktoru (DO) Leon Chaitow ve diğer hekimlerden derlenmiştir.

Artiküler (Eklemleme) Teknikler: Normal fonksiyonun yeniden sağlanması için eklemleri kendi hareket aralıkları boyunca hareket ettiren işlemler.

Counterstrain (Germe) Yöntemi: Bu işlem öncelikle hastanın ağrısının hafiflediği bir vücut duruşu bulunmasını gerektirir. Hastanın ve pratisyenin tekrar tekrar ve eşgüdümlü olarak itme (ya da sıkıştırma), gevşeme ve pozisyon değiştirme tekniklerini kullanması ile tetik noktalar rahatlar.

Kraniyal Tedavi: Kraniyal tedaviler, beyin, omurilik, serebrospinal sıvı, dura (beyni ve omuriliği saran zar), kafatası kemikleri ve sakrumdan (beş kaynamış omurdan oluşan ve pelvisin arkasındaki bölümü oluşturan üçgen biçimindeki kemik) oluşan kraniosakral sisteme odaklanır. Kraniosakral gevşetme yöntemi, bu sistemin doğal ritmindeki dengesizlikleri normal hale getirmeye odaklanan hassas bir tekniktir. Bu sistemdeki sınırlamaları tespit edip gevşetmek ve vücudun kendi iyileşme sürecini teşvik etmek için hafif dokunuşlar uygulanır. Kraniosakral terapiler, bir osteopati hekimi olan ve kafatası kemiklerinin harekete olanak verdiğini ve sistemin ritmik hareketlerinin iyileştirilmesi için bu yapının manipüle edilebileceğini keşfederek bu görüşü geliştiren Dr. William Sutherland’ın çalışmalarından ortaya çıkmıştır. Bazı osteopati doktorları kraniyal osteopati konusunda uzmanlaşmayı tercih eder. Kraniosakral terapi, çok çeşitli sağlık uzmanları tarafından da uygulanır. Upledger Enstitüsü’nün listesine göre bu uygulayıcılar arasında tıp doktorları, kiropraktörler, geleneksel Doğu tıp hekimleri, natüropatlar, hemşireler, psikiyatri uzmanları, psikologlar, diş hekimleri, fizik tedavi uzmanları, mesleki terapistler, akupunktur uzmanları, masaj terapistleri ve diğer bazı uzmanlar yer alır.

Miyofasiyal Gevşetme Tedavisi: Fasya dokuları gevşetmek için birçok doğrudan ya da dolaylı tedaviler uygulanır.

Lenfatik Teknikler: Bu teknikler lenf dolaşımını ve lenf sisteminin atık atma görevini yapabilme kabiliyetini iyileştirmeye odaklanır.

Yumuşak Doku Teknikleri: Kemikten ziyade dokuya uygulanır. Bu tekniklerde değişken basınç kullanılır ve germe, yuvarlama veya yoğurma yöntemleri, dokuların serbest kalması ve gevşemesi ile sonuçlanabilir.

Baskı Teknikleri: Normal eklem fonksiyonunu ve hareketini yeniden sağlayan bir düzelmeye zorlamak için, tedavi gereken alana hızlı ve keskin biçimde baskı uygulanması (genellikle yüksek hız/az genişlik olarak tarif edilir) tekniği kullanılır. Bu kiropraktik düzeltmeye benzer.
Osteopatik tedavi yaklaşımını Dr. Andrew Still geliştirmiştir. Babası bir Metodist Kilisesi papazı ve hekim olan Still, İç Savaş yıllarında cerrahlık yapmış bir tıp doktorudur. Savaşın ardından, üç çocuğunun birden spinal menenjit nedeniyle ölmesiyle Still kişisel bir trajedi yaşamıştı. Bu olay onu öfkelendirmiş ve gerçeği görmesini sağlamıştı. Tıp bilgisinden ve mevcut tedavilerden artık tatmin olamıyordu.

Sonuç olarak insan vücudu üzerinde, hastalıkların tedavilerini ve altında yatan nedenleri keşfetmek için yoğun bir araştırma yapmaya koyuldu. Still anatomiyle çok ilgiliydi. Kas-iskelet sisteminin, vücudun kendi kendisini iyileştirme kabiliyetinin önemini anladı ve "sıhhatli olma” ile korunma üzerine odaklandı. İlaç tedavisinin genellikle tehlikeli ya da aşırı kullanıldığı ve cerrahinin çoğunlukla ölümcül olduğu bir çağda, Still alternatif tedaviler geliştirebilmişti. Örneğin zatürreyi omurga ve kaburgaların manipülasyonu ile tedavi etti. Lenf sistemine (vücuttaki yabancı maddeleri süzen, dokulardaki fazla sıvıyı, proteini ve atık ürünleri ayıran ve bunları dolaşımları ve yok edilmeleri için kana taşıyan sistem) ve fasyanın (sert ancak ince ve esnek olan bir bağ doku; tepeden tırnağa kadar kesintisiz bir üç boyutlu ağ oluşturur ve her kası, kemiği, siniri, bezi, organı ve kan damarlarını sarar) manipülasyonuna özel olarak dikkat göstermesi geniş aralıktaki diğer hastalıkları ele almasını sağladı. Still’in oğulları onun felsefelerini ve tekniklerini öğrendi. 1892’de Still, Missouri, Kirksville’de Amerikan Osteopati Okulu’nu yani ilk osteopatik tıp fakültesini kurdu. 1917’de öldüğünde, ABD’de 5000’den fazla pratisyen osteopat vardı. Bugün Amerika’da toplam hekim ve cerrah nüfusu içinde osteopatların sayısı hızla artmaktadır. 2002’de 49.000'den fazla osteopat doktoru vardı. Osteopati ABD’nin dışına da yayılmıştır ve şu an pek çok ülkede uygulanmaktadır.
Osteopati, korunma ve sıhhatli olma üzerine, osteopatik sağlık odaklı davranışları öğreterek ve sağlıklı hayat tarzı değişikliklerini teşvik ederek kişilerin hastalıklardan korunmasına yardımcı olabilir. Geleneksel tedavilerin, ilaçların ve ameliyatların yanı sıra osteopati doktorları alopatik hekimlerin vermediği manipülatif tedaviler önerebilir. Çoğu kişi bel, boyun ve eklem ağrıları veya yaralanmaları için osteopatlardan tedavi almaktadır. Ancak osteopati doktorları artrit, alerjiler, astım, baş dönmesi, karpal tünel sendromu, menstrüel ağrı, migren baş ağrıları, siyatik, sinüzit, tinitus (kulak çınlaması) ve çene eklemindeki problemler dahil çeşitli hastalıklar ve durumlar için manipülatif terapileri kullanabilirler. Manipülatif terapiler, kalp krizi ya da disk ameliyatı gibi çeşitli durumlardan iyileşmeyi hızlandırmak ve otitis medya (kulak enfeksiyonu) ve doğum travmaları gibi pediatrik sorunları ele almak için tedavi planı ile birleştirilebilir. Gebelik ile ilişkili bel ağrısı ya da sindirim problemleri gibi çeşitli rahatsızlıkları hafifletmek için de çeşitli manipülatif terapiler uygulanabilir.

Bazı osteopatlar düzenli osteopatik tedavilerin omurgadaki ve eklemlerdeki yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olabildiğini düşünmektedir. Amerikan Osteopatik Birliği’nin (AOA) de belirttiği üzere, osteopatinin kas-iskelet sistemi, manipülasyon, diyet, egzersiz ve zindeliğe verdiği önem nedeniyle spor hekimliği alanında da osteopatik pratisyenliği faydalı bulunmaktadır.  Profesyonel spor takımı hekimlerinin, Olimpiyat hekimlerinin ve kişisel spor hekimliği doktorlarının çoğu osteopati doktorlarıdır.
Osteopati doktorları tıp hekimlerinin uygulayabildiği geleneksel tanı tekniklerini, ilaç terapilerini, tedavileri ve cerrahi müdahaleleri kullanabilirler. Eğer osteopati doktoru tarafından uygun görülürse, bu geleneksel tanı ve tedavilerin yanı sıra ya da ilaç terapilerine alternatif olarak OMT kullanılabilir. Tedavi sürecinde, kan basıncında artış gibi herhangi bir şikayet gelişirse, manipülatif terapiler kesilmeli ya da durdurulmalıdır. Bazı durumlarda osteopat manipülatif tedavilere devam edilerek daha fazla fayda sağlanamayacağına karar verebilir. Manipülasyon ciddi sağlık durumlarında uygulanmamalıdır. Chris Belshaw tarafından listelendiği üzere, bu rahatsızlıklar arasında akut enfeksiyonlar, kırıklar, kemik hastalığı, kanser, yüksek kan basıncı ya da kalp krizi gibi şiddetli sağlık sorunları, tromboz gibi vasküler hastalıklar, sinir hasarının olduğu nörolojik sorunlar, omurilik hasarı ve omurlar arası disklerden birinde şiddetli prolaps yer alır. Bunun yanı sıra, tıbbın herhangi bir alanında olabileceği gibi, yanlış tanı olasılığı da vardır. Hastalar her zaman bütün sağlık durumlarını, aldıkları tedavileri, soru ve endişelerini doktorlarıyla konuşmalıdır.
Belshaw’ın belirttiği üzere bazı hastalar boyun tedavilerinin ardından hafif baş ağrısı ya da sırt manipülasyonunun ardından rahatsızlık yaşayabilirler. Bazen hassas ciltleri olan kişilerde kızarma veya berelenme gelişebilir. Bu reaksiyonlar birkaç saat sürebilir. Benzer belirtiler tedavi süresince tekrarlayabilir. Eğer tedavi çok erken bitirilirse belirtiler yeniden tekrarlayabilir.
Araştırmalar osteopatik bakımın pek çok hastalık için fayda ve iyileşme zamanlarında artış sağladığını göstermiştir. Yukarıda belirtilen hastalıkların yanı sıra Amerikan Osteopati Birliği; hastaların iyileşme zamanları, hastanede yatış süreleri, kronik ağrılar, kadınlarda klamidya enfeksiyonu, derin ven trombozu ve yaşlılarda düşmelerin önlenmesi üzerine devam eden araştırmaları yayınlamaktadır. Osteopati fakülteleri öğrenciler ve araştırma kariyerlerini sürdürmek isteyenler için biyomedikal araştırma olanaklarına giderek daha fazla önem vermektedir. AOA Araştırma Kurulu osteopatik tıp uzmanlığı alanındaki bilimsel araştırmaların gelişimini desteklemekte ve teşvik etmektedir. AOA halkın osteopati konusunda eğitilmesi için de pek çok kampanya yürütmektedir. 2000’de ABD’de AOA, osteopati hekimleri ve halk arasında kadınların sağlık hizmetini iyileştirmek için üç yıllık bir kampanya olan Kadın Sağlığı Girişimi’ni başlatmıştır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye