Özgün ve Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi Nedir?

Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi, tıp uygulamasında, 21. yüzyılın sağlığa yönelik ihtiyaçlarını daha iyi vurgulayan bir gelişmedir.

Özgün ve Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi Nedir?
Özgün ve Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi Nedir?

Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi, tıp uygulamasında, 21. yüzyılın sağlığa yönelik ihtiyaçlarını daha iyi vurgulayan bir gelişmedir. Bu Sistem, geleneksel tıp uygulamasının, hastalığı, merkez alan odaklanmasından ,daha fazla hasta merkezli yaklaşıma dönüşüm yaparak, kişiyi, sadece bütünselliğinden ayrıştırılmış bir semptomlar seti olarak değil ,bir bütün olarak ele almaktadır.Herbir kişi için, sağlığın, canlılığın, hayat dolu olmanın özgün ifadesini desteklemektedir. Bu yeni sistemin uzmanları, hastaların hikayelerini dinlemekte, onlarla zaman geçirmekte, sağlık durumlarını etkileyebilecek ve kompleks, kronik hastalıklara yol açabilecek genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerini ve aralarındaki etkileşimleri incelemektedir.

Özgün ve Fonksiyonel Olan Tıp Sistemine Neden İhtiyacımız var?
  • Günümüzde, diyabet, kalphastalıkları, kanser, zihinsel hastalıklar ve romatoidartrit gibi otoimmun hastalıklardan oluşan kompleks ve kronik problemlerden muzdarip kişilerin sayısında ciddi bir artış vardır. 
  • Doktorların çoğu tarafından uygulanan bugünkü Tıp Sistemi, ‘’apandisit veya kırık bir ayak’’gibi acil bakım ve onarım ihtiyacına ve kısa süreli hastalıkların ve travma tedavisi ve tanısı gibid urumların, akut müdahalesine yönlenmiştir.
  • Ne yazık ki bugün uygulanan tıp sisteminin akut durumları tedavi etme yaklaşımı, kompleks, kronik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için gerekli metod ve araçlardan yoksundur.
  • Günümüzde ,yapılan araştırmalar ile doktorların uygulama şekilleri arasında çok büyük farklılıklar vardır.  Temel bilimlerde ortaya çıkan bu araştırmalar ile bunların tıp uygulamasına integer edilmeleri arasındaki fark, öylesine büyüktür ki, özellikle kompleks, kronik hastalıklar alanında 50 yıl gibi çok uzun bir süreyi kapsayabilir.
  • Günümüz doktorları, kompleks kronik hastalıkların altında yatan nedeni değerlendirmek ve bu hastalıkları,  besin,  diyet ve egzersiz gibi stratejiler uygulayarak hem önlemek ve hem de tedavi etmek için yeteri kadar eğitilmiyorlar.
Özgün ve Fonksiyonel Olan Tıp Sisteminin Farkı Nerede?
Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi, kompleks kronik hastalıkların kaynaklarını araştırır, onlardan korunmayı ve tedaviyi gerçekleştirir.Bu yeni sağlık yaklaşımının özelliklerini şöyle özetleyebiliriz;
  • Hasta Odaklı Bakım ve Koruma. Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi, hasta odaklı bir bakım temeline dayanmaktadır ve sağlığı, sadece, hastalığın semptom ve bulgularının olmamasının ötesinde, pozitif bir canlılık hali olarak kabul edip, desteklemektedir. 
  • İntegre Eden, Bilime Dayalı Bir Sağlığı Koruma Yaklaşımı. Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi Uzmanları, hastanın hikayesinde, fizyolojisinde ve yaşam tarzında hastalığa yolaçabilecek kompleks etkileşim ağını,akıntıya karşı bakan bir tutumla değerlendirmektedirler. Her bir hastanın, özgün genetik yapısını ve bir bütün olarak tüm fonksiyonunu etkileyen hem içsel (zihin, beden ve ruh) vehem de dışsal (fiziksel ve sosyal çevre) faktörlerini göz önünde bulundurmaktadırlar.
  • Tıp uygulamalarının en iyi yanlarını bir araya getirme. Fonksiyonel Olan Tıp Sistemi, Geleneksel Batı Tıbbı uygulamalarını, bazen ‘’Alternatif’’ ya da ‘’Bütünsel’’ Tıp olarak ta bilinenlerle bir araya getirmektedir. Böylece, beslenme, diyet ve egzersiz aracılığı ile korunmaya odaklanmakta; en yeni laboratuar testlerini ve diğer tanı yöntemlerini kullanmakta; ve ilaçve /veya bitkisel ilaçlar, besin takviyeleri, tedavi edici diyetler, detoks programları ve stresi yönetme tekniklerinin kombinasyonlarını reçete etmektedir.
Yazan: Dr. Nilay ALACALI
Dr. Nilay ALACALI
6 Mayıs 1958 yılında ‘’Dünya Planeti’’nde gözlerimi açtığımdan bu güne yaşamımı kronolojik olarak şöyle özetleyebilirim;
1976 ya kadar, Yıllarım, çekirdek ailem (öğretmen bir anne ve ziraatçı bir baba, ben ve sonrasında ailemize katılan iki küçük kardeşim) ile birlikte, babamın, Anadolu ve Trakya’nın farklı Şeker Fabrikalarında ki görevi sırasında, her dört ila beş yılda bir gerçekleşen seyahatlerle geçti. Büyük annelerin, amca ve teyzenin, bağ ve bahçe, deniz ve ırmaklarında geçen yaz tatilleri ve yaşadığımız yerlerin doğası ile zenginleşen, deneyimlerle dolu bir çocukluk sunmuştu bize o yıllar.Hareketli bir sosyallik içerisinde iken bile sessizlik ve sükunet doluydu ve sonrasında yoğun iç gözleme dönüşecek meraklı, araştırmacı ve cesaretli doğamın, yapı taşlarını döşemişti.
1972 – 1975. Edirne Lisesi Yıllarım. Eğitimin yanısıra, müzik ve sporla dopdolu geçen yıllar.
1976 – 1982. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yıllarım.Gene eğitimin yanısıra müzik, sanat ve sonraki yıllarda daha bir anlam kazanacak, yoğun kendini tanıma deneyimleri sağlayan arkadaş ilişkileriyle geçen yıllar
1983 – 1987. Mecburi Hizmet (İzmir) Yıllarım.Pratisyen Doktor olarak görev aldığım her anlamda deneyim dolu güzel yıllar.
1987 – 1991. İ.Ü.İ.Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında geçen İhtisas Yıllarım.Eğitimin yanısıra, ‘’Yoga ve Meditasyon’’ ile inisiye olduğum yıllar. Hem arkadaş, hoca ve hasta ilişkilerimdeki kendimi deneyimleme, hem de doğayı ve onun değişmez yaslarını ve onlarla uyumlanmayı farketme yolunda ki içsel yolculuğumun başlangıç yılları. Gerçek anlamda zihin-beden-ruh bütünlüğünün keyfini çıkardığım yıllar.‘
1991 – 1993. Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nde bulunduğum Yıllar. Önce, Iowa eyaleti, Fairfield kasabasında kurulmuş MUM(Maharishi University of Management)’da hem Yoga, Meditasyon ve Ayurveda, hem de ESL programı(English as a Second Language)’nda geçen bir 10 ay. 
Sonrasında OSU(Ohio State University) Göz Hastalıkları Depatmanında yaklaşık 15 ay süren mesleki çalışmalar.
1993 – 2009. Türk Diyabet ve Obezite Vakfı(TÜDOV)’na ait Özel Diyabet Hastanesinde ki Çalışma Yıllarım. Çoğunlukla Diyabetli olan hastaların göz problemlerine medikal ve cerrahi tedaviler uyguladığımız, yoğun çalışma yılları. Mesleki olarak çok doyurucu geçen bu dönemin, son üç yılında, hem Göz Hastalıkları Uzmanı kimliği ile konuşmacı olarak, hem de Yoga ve Meditasyon uygulayıcısı sıfatıyla, pratisyen hekimler, aile hekimleri, diyetisyenler ve halk için düzenlenmiş Diyabet Eğitim Kurslarına ve Tip I ve Tip 2 Diyabetli hastalar için düzenlenmiş Diyabet Kamplarına, katıldığım yıllar.
2008.Yoga ve Meditasyon deneyim ve bilgilerimi paylaşmaya karar verdiğimde Fransa Alplerinde ki ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nda eğitime başladığım yıl.
2009. TÜDOV Özel Diyabet Hastanesinde ki görevimden ayrıldığım ve mesleki anlamda önemli bir dönüşüm yapmaya karar verdiğim yıl.
2008 – 2010. Kundalini Yoga (KY) I. ve II. Seviye Eğitim Yıllarım
2010 – 2012. ‘’Sağlık ve Yaşam Danışmanlığı’’ Eğitim Yıllarım.ABD’nde, New York’ta toplumu, Sağlık konusunda doğru bilinçlendiren, Sağlık ve Yaşamla ilişkili önemli farkındalıklar sunan, Özgün ve Bütünsel Sağlık Programları ile Doğal, Özgün Yaşam Tarzı değişimleri yaratan ve herkese açık bir okul olan, ‘’The Institute for Integrative Nutrition’’ da eğitim aldım.
Aynı yıllar ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nun ‘’Eğitmen Yetiştirme Programı’’ içerisindeydim.
2012. ‘’Functional and İntegrative Medicine’’ de eğitime başladığım Yıl.Günümüzde, hızlı bir şekilde artmakta olan Obezite, Diyabet, Kronik Kalp Hastalıkları, Kanser v.s gibi Kronik Hastalıklarından hem korunmak hem de onları, doğal, doğru ve özgün yöntemlerle tedavi etmek amacıyla, ABD’de, Sağlık Profesyonelleri için düzenlenmiş ‘’Functional and Integrative Medicine’’ de eğitime başladım.
2013. Uluslararası Kundalini Yoga Eğitmen Akademisi(IKYTA)’ne başvurduğum Yıl

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye