Kova Çağı Doğmakta

Kasım 1991, çağ dönüşümünün son adımını işaret etmektedir. İnsanlığın uzun tarihinde, daha önce birçok çağlar ve çağ dönüşümleri olmuştur.

Kova Çağı Doğmakta

Kasım 1991, çağ dönüşümünün son adımını işaret etmektedir. İnsanlığın uzun tarihinde, daha önce birçok çağlar ve çağ dönüşümleri olmuştur. Fakat bu çağ dönüşümü farklı. Eski olan balık çağında, makineler ve hiyerarşi ön plandaydı.Yeni Kova Çağı farkındalık, bilgi ve enerji tarafından yönetiliyor. Bu çağda en büyük güç, bilinçli olarak kullandığın, yansıttığın kelimeler olacaktır. Bu dönüşüm radikal bir dönüşümdür, giderek artan bir şekilde değildir.Hem iç hem de dış dünyanın her ikisinde de eş zamanlı bir değişim mevcuttur. Zihin, duyarlılığını, fonksiyonunu, dolayısıyla yaşam şekliniz, anlamını değiştirmektedir.    

Kova Çağında gizli hiç bir şey kalmıyor. Bilgi her yerde mevcut. Çağın logosu "olmak için olmak”. Yaratıcının lütfu ile siz,zaten halihazırda bir şey siniz. Bütünlüğünüzü ve sizden daha büyük olan yaratıcı varoluş ile iletişim içerisinde olduğunuzu kabul edin. Ve bunu,her hareketinizle adanmış ve kararlı bir şekilde gösterin. Hareketlerinizin  dolayısıyla düşüncelerinizin bilgeliği ifade etmesine izin verin. Yalnız çalışmak ve gerçeği yalnız başınıza bilmek önemli olmayacaktır artık. Gerçek değer, pratik uygulamalar ve içsel kalibrasyonlar ve kalbinizin ve zihninizin kalitesinde gömülü yoğrulmuş bir gerçekten gelecektir. Bu, doyumlu bir insan profilidir. 

Bu çağda, değişimin nasıl algılandığına bağlı olmaksızın, değişim her kişiye erişecek. Her kişi, kendi farkındalık seviyesini yükseltmek ve onu yönetmek sorumluluğunu kabul etmek ve bu geniş ve devamlı oluşan stresle baş edebilmek, sürekli değişen problemler alanında harekete geçmek ve kararlar vermek zorunda kalacaktır. 

Bu çağın niteliklerini söyle özetleyebiliriz:
 • Değişim ve öğrenme devamlıdır  ve yaşam boyu sürer. Zihinsel, duygusal ve fiziksel esnekliği korumamız gerekmektedir. 
 • İntellekt yeterli değildir. Önsezi, duygu ve içgüdüler içeren yeni bir iletişime ihtiyaç vardır. 
 • Bilgi yeterli değildir. Nasıl öğreneceğimizi öğrenmemiz gerekmektedir. 
 • Onunla nasıl baş edebileceğimizin ihtiyacı arttıkça karmaşa artmaktadır.
 • Bireysel kimliğin temeli ve anlamı değişmektedir.
 • Bu bir paradoks çağıdır. Yani daha global ve aynı zamanda daha bireysel. Sınırlarımız ve politik olarak farklı olma isteğimiz daha azdır. Her şey çok hızlıdır, bizim zamanımız ise daha azdır. Korkumuz ve güvensizliğimiz daha fazla olduğu için daha fazla sevgiye ve birliğe ihtiyacımız vardır. 
 • Dayanıklılık ve devamlı yüksek performans, tüm kişileri ve onların çalışmalarını değerlendirmek için sabit niteliklerdir ve  bunun için temel olan ihtiyaç ise, içe dönmek ve sürekli yenilenmektir.
 • Yaşamın ruhsal yanının teknolojik ve materyal yanı ile birleşmesine ve barışmasına ihtiyaç duymaktayız- Değer ve anlam bakımından ruhsal olarak bir fit olma, mükemmel olma hali gerekir.
 • Artık izolasyon yok. Aldığımız her kararın ve ona bağlı gelişen hareketin, ekolojik ve global niteliklere sahip olması gerekir.  Çünkü her kişi geniş insan ağını, diğer yaşayan varlıkları ve yerleri direkt ya da dolaylı olarak etkileyecektir.
Beş Sutra
Kova Çağının Beş Sutrası
 • Şevkat yoluyla anla; yoksa zamanları yanlış anlayacaksın. 
 • Karşındakinin sen olduğunun farkına var.
 • Zaman senin için geldiğinde, başla ve basınç azalacaktır.
 • Her engel için bir yol vardır.
 • Kozmozu titreştir; kozmoz yolu temizleyecektir.
Yazan: Dr. Nilay ALACALI
Dr. Nilay ALACALI
6 Mayıs 1958 yılında ‘’Dünya Planeti’’nde gözlerimi açtığımdan bu güne yaşamımı kronolojik olarak şöyle özetleyebilirim;
1976 ya kadar, Yıllarım, çekirdek ailem (öğretmen bir anne ve ziraatçı bir baba, ben ve sonrasında ailemize katılan iki küçük kardeşim) ile birlikte, babamın, Anadolu ve Trakya’nın farklı Şeker Fabrikalarında ki görevi sırasında, her dört ila beş yılda bir gerçekleşen seyahatlerle geçti. Büyük annelerin, amca ve teyzenin, bağ ve bahçe, deniz ve ırmaklarında geçen yaz tatilleri ve yaşadığımız yerlerin doğası ile zenginleşen, deneyimlerle dolu bir çocukluk sunmuştu bize o yıllar.Hareketli bir sosyallik içerisinde iken bile sessizlik ve sükunet doluydu ve sonrasında yoğun iç gözleme dönüşecek meraklı, araştırmacı ve cesaretli doğamın, yapı taşlarını döşemişti.
1972 – 1975. Edirne Lisesi Yıllarım. Eğitimin yanısıra, müzik ve sporla dopdolu geçen yıllar.
1976 – 1982. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yıllarım.Gene eğitimin yanısıra müzik, sanat ve sonraki yıllarda daha bir anlam kazanacak, yoğun kendini tanıma deneyimleri sağlayan arkadaş ilişkileriyle geçen yıllar
1983 – 1987. Mecburi Hizmet (İzmir) Yıllarım.Pratisyen Doktor olarak görev aldığım her anlamda deneyim dolu güzel yıllar.
1987 – 1991. İ.Ü.İ.Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında geçen İhtisas Yıllarım.Eğitimin yanısıra, ‘’Yoga ve Meditasyon’’ ile inisiye olduğum yıllar. Hem arkadaş, hoca ve hasta ilişkilerimdeki kendimi deneyimleme, hem de doğayı ve onun değişmez yaslarını ve onlarla uyumlanmayı farketme yolunda ki içsel yolculuğumun başlangıç yılları. Gerçek anlamda zihin-beden-ruh bütünlüğünün keyfini çıkardığım yıllar.‘
1991 – 1993. Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nde bulunduğum Yıllar. Önce, Iowa eyaleti, Fairfield kasabasında kurulmuş MUM(Maharishi University of Management)’da hem Yoga, Meditasyon ve Ayurveda, hem de ESL programı(English as a Second Language)’nda geçen bir 10 ay. 
Sonrasında OSU(Ohio State University) Göz Hastalıkları Depatmanında yaklaşık 15 ay süren mesleki çalışmalar.
1993 – 2009. Türk Diyabet ve Obezite Vakfı(TÜDOV)’na ait Özel Diyabet Hastanesinde ki Çalışma Yıllarım. Çoğunlukla Diyabetli olan hastaların göz problemlerine medikal ve cerrahi tedaviler uyguladığımız, yoğun çalışma yılları. Mesleki olarak çok doyurucu geçen bu dönemin, son üç yılında, hem Göz Hastalıkları Uzmanı kimliği ile konuşmacı olarak, hem de Yoga ve Meditasyon uygulayıcısı sıfatıyla, pratisyen hekimler, aile hekimleri, diyetisyenler ve halk için düzenlenmiş Diyabet Eğitim Kurslarına ve Tip I ve Tip 2 Diyabetli hastalar için düzenlenmiş Diyabet Kamplarına, katıldığım yıllar.
2008.Yoga ve Meditasyon deneyim ve bilgilerimi paylaşmaya karar verdiğimde Fransa Alplerinde ki ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nda eğitime başladığım yıl.
2009. TÜDOV Özel Diyabet Hastanesinde ki görevimden ayrıldığım ve mesleki anlamda önemli bir dönüşüm yapmaya karar verdiğim yıl.
2008 – 2010. Kundalini Yoga (KY) I. ve II. Seviye Eğitim Yıllarım
2010 – 2012. ‘’Sağlık ve Yaşam Danışmanlığı’’ Eğitim Yıllarım.ABD’nde, New York’ta toplumu, Sağlık konusunda doğru bilinçlendiren, Sağlık ve Yaşamla ilişkili önemli farkındalıklar sunan, Özgün ve Bütünsel Sağlık Programları ile Doğal, Özgün Yaşam Tarzı değişimleri yaratan ve herkese açık bir okul olan, ‘’The Institute for Integrative Nutrition’’ da eğitim aldım.
Aynı yıllar ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nun ‘’Eğitmen Yetiştirme Programı’’ içerisindeydim.
2012. ‘’Functional and İntegrative Medicine’’ de eğitime başladığım Yıl.Günümüzde, hızlı bir şekilde artmakta olan Obezite, Diyabet, Kronik Kalp Hastalıkları, Kanser v.s gibi Kronik Hastalıklarından hem korunmak hem de onları, doğal, doğru ve özgün yöntemlerle tedavi etmek amacıyla, ABD’de, Sağlık Profesyonelleri için düzenlenmiş ‘’Functional and Integrative Medicine’’ de eğitime başladım.
2013. Uluslararası Kundalini Yoga Eğitmen Akademisi(IKYTA)’ne başvurduğum Yıl

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye