Yoga Nedir? Ne Değildir?

Yoga kelimesi Sanskritçe bir kök olan ‘yuj’ dan türetilmiştir ve bir kaç anlamı vardır.

Yoga Nedir?  Ne Değildir?

Yoga kelimesi Sanskritçe bir kök olan ‘yuj’ dan türetilmiştir ve bir kaç anlamı vardır.Kontrol etmek, boyunduruk altına almak (zihni ve duyguları), birleşmek, bir olmak anlamına gelmektedir.Bu birlik hali, uygulamayı yapan kişinin kendi enerjisini yükselterek evrensel enerji ile birleşmesi sonucunda deneyimlenir.

Yoga, bir taraftan gevşeme, farkındalık ve sükunet potansiyelinizi geliştirirken, diğer taraftan da devamlı bir şekilde, disiplin, güç, dayanıklılık kazanmanıza ve kendi kendinizi control edebilmenize izin veren bir uygulamalar dizisidir.

Geleneksel fiziksel, zihinsel ve ruhsal disiplinlerle, bedeni iyileştiren, zihni anlaşılır kılan ve ruhu özgürleştiren sistematik bir teknolojidir.

Yogiler, yoga yapmayan kişilere kıyasla daha esnek, daha güçlü, daha enerjik, daha zayıf ve daha genç görünümlü olma eğilimi taşırlar.Uygulama ile, sinir sistemini sakinleştirip güçlendirmekte, iç organlara doğru kan akımını arttırmakta,hücrelere daha fazla oksijen getirmekte ve sonunda ruhsal kaslarınızı, sizi daha mutlu, daha az endişeli ve daha huzurlu kılabilen bir şekilde geliştirmektesiniz.

Gerçekte, yoga tamamen denge ile ilgilidir.Çoğu kişi, yoganın fiziksel uygulamasının tamamen esnek olmayla ilgili olduğuna dair bir kanıya sahiptir. Fakat fiziksel esneklik yoganın esas hedefi değildir; esas hedef dengedir. Yogaya gelen bazı kişiler, çok esnektirler; onların ihtiyacı olan şey güçtür, diğer bazı kişiler ise oldukça güçlüdürler fakat esneklikten yoksundurlar.Bazıları, korku doludur, bazıları enerjik kalmakta zorlanır, bazıları ise gevşeyemezler. Yoga uygulamalarının yaptığı şey, ihtiyacınız olan şeye doğru sizi cesaretle yönlendirmek, sorumlulukları güce dönüştürmek ve sizi daha dengeli bir kişi yapmaktır. 

Yoga %99 uygulamadır, 
%1 teoridir
- PATTABHİ JOIS - 

Yoga Ne Değildir?
Yoga sadece esnek ve fit olmak için değildir. Bazı kişiler, yoganın sadece çok esnek olabilen kişiler için olduğunu düşünerek ondan uzak dururlar. Genç, güçlü ve atletik kişiler için olduğunu düşünürler – magazinlerdeki fotoğraflara veya bazı canlı, hareketli yoga sınıfları örneklerine bakarsanız bu intibayı kolaylıkla edinebilirsiniz.

Yeterince ilginç olan şey şudur ki, eğer siz yoga ya uygun olmadığınızı hissediyorsanız, büyük bir olasılıkla ve de özellikle, yoga size yardımcı olabilir. Yoga terapistleri arasında çok iyi bilinir ki, çoğunlukla, yoga da deneyimi olmayan kişiler, yıllarca deneyimi olan öğrencilere kıyasla, sağlık problemleri ile ilgili daha hızlı gelişim kaydederler.

Yoga sadece sağlıklı olan kişiler için değildir. Yoga, bütün fiziksel, zihinsel ve duygusal problemli kişileri tedavi edebilir: yaşlı kişiler, esnek olmayan kişiler, yıllarca kronik hastalıkları olan kişiler, ağrıları olan kişiler, ağır depresyonu olan kişiler.

Yoga bir din değildir. Her ne kadar eski Hindistandan kaynak almış olsada Hinduizmin bir şekli değildir. Gerçekte, her dinden olan kişiler tarafından keyifli bir şekilde yapılmaktadır. Yoganın, kesinlikle ruhsal bir yanı vardır, fakat ondan yararlanmak için, herhangi bir inancı kabul etmeniz ve kaydolmanız gerekmemektedir. Evet, sizin için neyin en yararlı olduğuna bağlı olarak odaklanabileceğiniz ya da yok sayacağınız bir ruhsal boyutu vardır yoganın. Herhangi bir dine benzeyebilir ya da benzemez. Bu tamamen size bağlıdır. Yoganın güzelliklerinden birisidir bu. Gerçekten kişinin ihtiyacını karşılayabilecek olan uygulamaları modifiye etmenin birçok yolu ve uygulaması vardır onda.

Yazan: Dr. Nilay ALACALI
Dr. Nilay ALACALI
6 Mayıs 1958 yılında ‘’Dünya Planeti’’nde gözlerimi açtığımdan bu güne yaşamımı kronolojik olarak şöyle özetleyebilirim;
1976 ya kadar, Yıllarım, çekirdek ailem (öğretmen bir anne ve ziraatçı bir baba, ben ve sonrasında ailemize katılan iki küçük kardeşim) ile birlikte, babamın, Anadolu ve Trakya’nın farklı Şeker Fabrikalarında ki görevi sırasında, her dört ila beş yılda bir gerçekleşen seyahatlerle geçti. Büyük annelerin, amca ve teyzenin, bağ ve bahçe, deniz ve ırmaklarında geçen yaz tatilleri ve yaşadığımız yerlerin doğası ile zenginleşen, deneyimlerle dolu bir çocukluk sunmuştu bize o yıllar.Hareketli bir sosyallik içerisinde iken bile sessizlik ve sükunet doluydu ve sonrasında yoğun iç gözleme dönüşecek meraklı, araştırmacı ve cesaretli doğamın, yapı taşlarını döşemişti.
1972 – 1975. Edirne Lisesi Yıllarım. Eğitimin yanısıra, müzik ve sporla dopdolu geçen yıllar.
1976 – 1982. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yıllarım.Gene eğitimin yanısıra müzik, sanat ve sonraki yıllarda daha bir anlam kazanacak, yoğun kendini tanıma deneyimleri sağlayan arkadaş ilişkileriyle geçen yıllar
1983 – 1987. Mecburi Hizmet (İzmir) Yıllarım.Pratisyen Doktor olarak görev aldığım her anlamda deneyim dolu güzel yıllar.
1987 – 1991. İ.Ü.İ.Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında geçen İhtisas Yıllarım.Eğitimin yanısıra, ‘’Yoga ve Meditasyon’’ ile inisiye olduğum yıllar. Hem arkadaş, hoca ve hasta ilişkilerimdeki kendimi deneyimleme, hem de doğayı ve onun değişmez yaslarını ve onlarla uyumlanmayı farketme yolunda ki içsel yolculuğumun başlangıç yılları. Gerçek anlamda zihin-beden-ruh bütünlüğünün keyfini çıkardığım yıllar.‘
1991 – 1993. Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nde bulunduğum Yıllar. Önce, Iowa eyaleti, Fairfield kasabasında kurulmuş MUM(Maharishi University of Management)’da hem Yoga, Meditasyon ve Ayurveda, hem de ESL programı(English as a Second Language)’nda geçen bir 10 ay. 
Sonrasında OSU(Ohio State University) Göz Hastalıkları Depatmanında yaklaşık 15 ay süren mesleki çalışmalar.
1993 – 2009. Türk Diyabet ve Obezite Vakfı(TÜDOV)’na ait Özel Diyabet Hastanesinde ki Çalışma Yıllarım. Çoğunlukla Diyabetli olan hastaların göz problemlerine medikal ve cerrahi tedaviler uyguladığımız, yoğun çalışma yılları. Mesleki olarak çok doyurucu geçen bu dönemin, son üç yılında, hem Göz Hastalıkları Uzmanı kimliği ile konuşmacı olarak, hem de Yoga ve Meditasyon uygulayıcısı sıfatıyla, pratisyen hekimler, aile hekimleri, diyetisyenler ve halk için düzenlenmiş Diyabet Eğitim Kurslarına ve Tip I ve Tip 2 Diyabetli hastalar için düzenlenmiş Diyabet Kamplarına, katıldığım yıllar.
2008.Yoga ve Meditasyon deneyim ve bilgilerimi paylaşmaya karar verdiğimde Fransa Alplerinde ki ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nda eğitime başladığım yıl.
2009. TÜDOV Özel Diyabet Hastanesinde ki görevimden ayrıldığım ve mesleki anlamda önemli bir dönüşüm yapmaya karar verdiğim yıl.
2008 – 2010. Kundalini Yoga (KY) I. ve II. Seviye Eğitim Yıllarım
2010 – 2012. ‘’Sağlık ve Yaşam Danışmanlığı’’ Eğitim Yıllarım.ABD’nde, New York’ta toplumu, Sağlık konusunda doğru bilinçlendiren, Sağlık ve Yaşamla ilişkili önemli farkındalıklar sunan, Özgün ve Bütünsel Sağlık Programları ile Doğal, Özgün Yaşam Tarzı değişimleri yaratan ve herkese açık bir okul olan, ‘’The Institute for Integrative Nutrition’’ da eğitim aldım.
Aynı yıllar ‘’Amritnam Sarovar Kundalini Yoga Okulu’’nun ‘’Eğitmen Yetiştirme Programı’’ içerisindeydim.
2012. ‘’Functional and İntegrative Medicine’’ de eğitime başladığım Yıl.Günümüzde, hızlı bir şekilde artmakta olan Obezite, Diyabet, Kronik Kalp Hastalıkları, Kanser v.s gibi Kronik Hastalıklarından hem korunmak hem de onları, doğal, doğru ve özgün yöntemlerle tedavi etmek amacıyla, ABD’de, Sağlık Profesyonelleri için düzenlenmiş ‘’Functional and Integrative Medicine’’ de eğitime başladım.
2013. Uluslararası Kundalini Yoga Eğitmen Akademisi(IKYTA)’ne başvurduğum Yıl

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye