Refleksoloji - Nedir

Ellerde ve ayaklardaki basınç noktalarını uyararak ağrıyı azaltan terapötik bir yöntemdir.

Refleksoloji

Refleksoloji, ellerde ve ayaklarda bulunan önceden tanımlanmış basınç noktalarını uyararak ağrıyı azaltan terapötik bir yöntemdir. Bu denetimli basınç rahatsızlığın kaynağını yatıştırır. Refleksoloji, belirli bir hastalık ya da anormallik olmadığında sağlığı desteklemek ve hastalıkları önlemek için etkili olabileceği gibi, stres, yaralanma ve hastalık belirtilerini hafifletmek için de faydalı olabilir. Refleksoloji uzmanları ellerde ve ayaklarda bulunan, önceden tanımlanmış basınç noktaları haritaları ile çalışırlar. Bu basınç noktalarının doğrudan sinir sistemine bağlı oldukları ve vücut organlarını ve bezlerini etkilediği varsayılır. Refleksoloji uzmanı basınç noktalarını refleksoloji terapisinin spesifik tekniklerine göre manipüle eder.  Bu dokunma terapisi vasıtasıyla, ağrının, hastalığın ya da olası halsizliğin kaynağı olan herhangi bir vücut bölümü, kişinin el ve ayağındaki belli yerlere basınç uygulanması yoluyla güçlendirilebilir. 

Tipik bir refleksoloji tedavisinde terapist ve hasta, terapiden önce, terapistin hastanın belirli şikâyetlerine kesin biçimde odaklanabilmesi için ve tedavi için uygun basınç noktalarını saptayabilmesi için ön karar almalıdır.

Refleksoloji seansı, daha çok 40-45 dakika süren ayak terapisi seanslarında uygulanan basınç tedavisini içerir. Ayak terapisinin ardından kısa bir 15 dakikalık el terapisi seansı uygulanabilir. Bu terapi ile ilişkili hiçbir yapay cihaz ya da özel donanım yoktur. Refleksolojide kullanılan başlıca alet insan elidir. Terapist baş ve işaret parmakları ile genellikle ayak topuğuna ya da avuç içinin dış yüzeyine doğru kontrollü basınç uygular. Çoğu refleksoloji uzmanı başparmaklarının kıvrımı ile basınç uygulasa da bazıları silgi ya da kalem gibi basit aletler kullanır. Refleksoloji terapisi bir masaj değildir ve tıbbi tedavinin yerini almaz.

Refleksoloji ayakta bulunan 7000 sinir ucu kümesini saptayan ve ele alan kompleks bir sistemdir. Refleksoloji, elde bulunan sinirleri de ele alır. Bu ilaç kullanmadan rahatlama sağlayan tamamlayıcı bir natürel terapidir. Refleksoloji Birliği elle uygulanan bu terapinin gerçekleştirilmesinde yağların veya diğer hazırlıkların kullanımını önermez.
Refleksoloji antik kökenli bir şifa sanatıdır. Her ne kadar kökeni iyi belgelenmemiş olsa da Mısır’ın Altıncı Hanedanı’nın mezarının duvarlarında, ellerine ve ayaklarına masaj yaptıran iki oturan adamın resmedildiği rölyef kabartmalar (M.Ö. 2450) bulunmuştur. Uygulama Mısır’dan Batı dünyasına Roma İmparatorluğu’nun fetihleri esnasında geçmiş olabilir. Refleksolojinin kavramlarının izleri de hanedanlık öncesi Çin (belki de M.Ö. 3000’e kadar geri götürülebilir) ve eski Kızılderili tıbbına kadar sürülmüştür. İnka medeniyeti refleksoloji teorilerini kabul etmiş ve bu tedavi uygulaması daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmış olan topraklardaki Amerikan Yerlilerine geçmiş olabilir.

Refleksolojinin altında yatan kavramları ilk olarak 1980’lerde İngiltere’de Sir Henry Head araştırmıştır. Hemen hemen aynı zamanda, Almanya ve Rusya’daki terapistler farklı bir odaktan benzer kavramları araştırıyordu. 20 yıldan kısa bir süre sonra William H. Fitzgerald adındaki bir hekim zon aneljezisi ya da zon terapisi olarak adlandırdığı benzer bir kavram sunmuştur. Fitzgerald’ın zon aneljezisi, bütün vücuttaki belli bölgelere basınç uygulanması yoluyla gerçekleştirilen bir ağrı azaltma yöntemiydi. Fitzgerald vücudu, her biri bir tarafta olacak şekilde baştan el ve ayak parmaklarına ve önden arkaya doğru uzanan 10 dikey bölgeye böldü. İnsan vücudunun her yönü, bu on bölgeden birine dahil görünüyordu ve her bölgenin eller ve ayaklarda bir refleks alanı vardı. Fitzgerald ve meslektaşı Dr. Edwin Bowers vücudun bir bölgesine basınç uygulanmasıyla, bağlantılı olan bir bölgedeki ağrıyı azaltabileceklerini ya da o bölgeyi uyuşturabileceklerini ispatladı. 1917’de Fitzgerald ve Bowers zon terapisinin bir izahı olan "Relieving Pain at Home" adlı yayını yayımladı. Daha sonra 1930’larda bir fizik tedavi uzmanı olan Eunice D. Ingham terapiyi dikkatle inceledi ve insan ayağındaki basınç noktalarının şaşırtıcı biçimde vücuttaki ilgili basınç noktalarının bulunduğu organlara karşılık gelen ayna görüntüsü biçiminde konumlanmış olduğu keşfetti. Ingham, refleksolojinin temelini oluşturan bulgularını 1938’de yayımladığı "Stories the Feet Can Tell"de belgeledi. Her ne kadar Ingham’ın refleksoloji üzerine çalışması kimileri tarafından yanlış biçimde zon terapisi olarak tarif edilse de, iki basınç analjezisi arasında farklılıklar vardır. Belirgin farklılıklardan biri, refleksolojinin basınç noktaları ile vücutta ağrılı alanlar arasında kesin ilişki olduğunu belirtmesidir.

Dahası, Fitzgerald’ın zon terapisinin tüm vücudu 10 dikey bölüme ayırmasından farklı olarak Ingham her ayağı ve eli 12 ayrı basınç noktasına bölmüştür. 1968’de iki kardeş Dwight Byers ve Eusebia Messenger, Ulusal Refleksoloji Enstitüsü’nü kurmuştur. 1970’lerin başlarında enstitü büyüdü ve Uluslar Arası Refleksoloji Enstitüsü ismini aldı.
Refleksoloji vücuttaki sinirleri uyararak ve kan akışını artırarak iyileşmeyi teşvik eder. Süreç içinde refleksoloji sadece ağrı hissini bastırmaz aynı zamanda ağrının kaynağını da yatıştırır. Refleksoloji uzmanları, refleksolojinin çeşitli hastalıklar ve yaralanmaların tedavisinde de başarılı olduğunu iddia ederler. Bunlardan biri fibromiyaljidir. Bu hastalığı olan kişiler, bu durumla ilişkili olan birkaç kronik bağırsak sendromunu hafifletmek için refleksoloji terapisi almaya teşvik edilir. Fibromiyalji ile ilişkili kas ağrısını ve hastaların boynundaki ve gırtlağındaki kas geriliminden kaynaklanan solunum güçlüğünü kontrol altına almak için ilaç tedavisi yerine sık ve kısa refleksoloji seansları da önerilir. Refleksoloji doğru uygulandığında alerji belirtilerinin yanı sıra stres, bel ağrısı ve kronik yorgunluğu da hafifletebilir.

Ayak üzerinde tedavinin mümkün olmadığı durumlarda bu refleksoloji teknikleri el üzerinde de uygulanabilse de el terapisinin etkinliği ayak basınç terapisinden daha azdır.
Refleksoloji seansından maksimum faydayı sağlamak için terapist ve hasta, her ikisinin de rahatı için en uygun olan pozisyonda olmalıdır. Hastalar genellikle yaslanır pozisyonda tedavi alırlar, terapist ise çıplak ayak ya da çıplak el üzerinde çalışmak için gerekli pozisyonu alır. Refleksoloji hastasının tedavi almak için hem ayakkabılarını hem de çoraplarını çıkarması gerekir. Başka bir hazırlık gerekmez. Cilt için hiçbir reçeteli ilaç, krem, yağ ya da losyon kullanılmaz.
Refleksoloji oldukça güvenlidir. Kısıtlı biçimde de olsa istenildiğinde kendi kendine de uygulanabilir. Nitelikli refleksoloji uzmanı refleksolojinin herhangi bir tıbbi tedavi olmadığını ve refleksolojinin herhangi bir tıbbi tedavi ya da tavsiyenin yerini almadığını belirten açık bir sorumluluk reddi sunar. Terapinin nihai amacı sağlığı desteklemektir ve temelde bir koruyucu terapi biçimidir.

Ciddi ve uzun süreli tıbbi sorunları olan kişiler doktor tavsiyesi almaya teşvik edilmelidir. Özellikle diyabet hastalarının bu terapiye ihtiyatla yaklaşmaları önerilir. Aynı şekilde gebe kadınlar da gebeliğin erken evrelerinde refleksolojiden tümüyle kaçınmaları konusunda kesin biçimde uyarılmalıdır, çünkü refleksoloji tedavisi erken doğum sancısını ve ardından erken doğumu uyarabilir. Belli bir sağlık sorunu için refleksolojinin uygunluğu ve güvenliğini değerlendirmek için bir refleksoloji uzmanına danışmak önerilir.
Refleksoloji vücut fonksiyonlarını normalleştirmek için tasarlandığından terapi bir durumu kötüleştirebilir. Çoğu hasta ağrının terapi sürecinde azaldığını keşfetmiştir. Ancak bazı hastaların ikinci seansta, birinci seanstakinden daha fazla rahatsızlık hissettiği de belirtilmelidir çünkü ağrı ve gerilimin büyük oranda azalması genellikle ilk terapi seansıyla ilişkilidir. Bunun sonucunda ikinci seans esnasında hassas noktalara yeniden basınç uygulandığında duyarlılık yükselmiş olur. Bu artış hasta için fazladan küçük rahatsızlıklara neden olabilir.
Her ne kadar 1993’te yapılan kontrollü bir refleksoloji terapisi denemesi tıbbi yayınlarda belgelenmiş olsa da, bu terapi dünya çapında farklı tıbbi bakım seviyelerinde gerçekleştirilir. Örneğin Rusya’da refleksoloji tedavisini yasal olarak sadece lisanslı hekimler uygulayabilir. Aksine Hollanda’da evde tedavi uygulaması yaygındır. Internet "Evde Refleksoloji” listesinde Yeni Zelanda ve Malezya da dahil dünya çağında en az 66 profesyonel organizasyon yer alır. Bu kurumlar arasında şunlar yer alır:
 • Avusturya'da, Refleksoloji Enstitüsü
 • Finlandiya’da, Fin Refleksolojistler Birliği
 • Çin’de, Çin Refleksolojistler Topluluğu
 • Yunanistan’da, Eski Yunan Refleksolojistler Birliği
 • Hindistan’da, Hint Refleksolojiyi Geliştirme Derneği
 • Uluslar Arası Refleksolojistler Topluluğu (Merkez: San Diego, ABD)
 • İsrail’de, İsrail Refleksoloji Birliği
 • Yeni Zelanda’da, Yeni Zelanda Refleksoloji Birliği
 • Polonya’da, Leh Refleksoloji Enstitüsü
 • ABD’de, Amerika Refleksoloji Birliği
 • Avustralya’da, Avustralya Refleksoloji Birliği
 • Malezya'da, Uluslararası Rwo-Shr Sağlık Enstitüsü
 • Güney Afrika’da, Güney Afrika Refleksoloji Birliği
Düzenleyici Yasalar
1990'lar boyunca refleksolojinin yasal durumu ile ilgili pek çok tartışma birbirini takip etti. Refleksoloji topluluğu, meclis üyeleri ve diğer beden çalışması uygulayıcıları ile birlikte refleksoloji mesleğini ve onun masaj terapisi ve masaj salonları ile ilişkisini yeniden değerlendirdi. Organizasyonlar ve bireyler, refleksoloji uzmanlarının alternatif tıp uygulayıcısı gibi yasal ruhsat almalarını tehdit eden bazı mahkeme davalarına adli temyiz getirdi. Amerika Refleksoloji Birliği gibi profesyonel refleksoloji grupları, masaj ile ilişkili topikal kas ve eklem rahatlamasının aksine iç organların (bezlerin ve organların) işlevlerini uyarmak olan refleksolojinin amaçlarını da belirterek refleksoloji ile masaj arasındaki detaylı farkları belgelendirdi. 1998’deki bir yasal güncellemeyle dernek, Amerika’da 19 eyaletin masaj/refleksoloji terapistlerine ruhsat verilmesini gerektiren yasaları olduğunu bildirdi. Ruhsat için eğitimsel gereksinimler belirlendi ve adayların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı değerlendirmeleri geçmesi gerekli hale getirildi. 

Üzerinde tartışılan bir konu da, belediyelerin masaj salonlarına (ve refleksolojistlere), yetişkin eğlence sektörü kapsamındaki meslek kodları ile ruhsat verme eğilimiydi. B. ve K. Kunz, Tennessee and New Mexico eyaletlerindeki adli kararların, refleksoloji uygulamasını, masaj salonları ile ilgili yasalardan çıkardığını bildirdi. Bu mahkemeler refleksolojinin masaj salonları uygulamalarından farklı bir iş olduğunu ve kendi ruhsat standartlarını hak ettiklerini kabul etmişti. Kaliforniya Sacramento’da refleksolojistler, yetişkin eğlence hizmeti sağlayıcıları yerine somatik terapi uygulayıcıları olarak ruhsat almak için toplu dilekçe verdiler ve bunu başardılar. Aynı şekilde Kanada eyaleti Ontario’da, refleksoloji terapistlerini daha önce dahil edildikleri erotik masaj uygulayıcılarından ayırmak için belirgin bir sınıflandırmanın tanımlanması amacıyla kar amacı gütmeyen bir organizasyon kuruldu. Refleksolojinin yasallaştırılması için mahkeme kararlarının ya da yasal girişimlerin olduğu diğer eyaletler arasında Pennsylvania, Florida, New Jersey ve New York yer alır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye