Feng Shui - Nedir

Çevredeki bina, obje ve boş alanların enerji, uyum ve dengeyi sağlamak amacıyla düzenlenmesini içeren Çin sanatıdır.

Feng Shui

Foong swee (Kanton lehçesi) veya fong shway (Mandarin lehçesi) olarak okunan Feng shui, çevredeki bina, obje ve boş alanların enerji, uyum ve dengeyi sağlamak amacıyla düzenlenmesini içeren Çin sanatıdır. Feng shui, Türkçe'de rüzgar (feng) ve su (shui) yolu veya evrenin doğal güçleri anlamına gelir. Tasarım ve yerleşme planı ile ilgili bir Antik Taoist Çin teorisi olan feng shui, kişinin çevresinde bulunan her şeyin pozitif ve negatif etkileri olduğuna dair gözlemlerden gelişmiştir. Taoizm’e göre var olan her şey, qi (chi) yani yaşam gücü enerjisi içerir. Qi’nin iki özelliği vardır; bunlar yin (alıcı) ve yang (aktif)‘dır. Bu özellikler birbirlerinin tersidir ve birbirleri olmadan var olamazlar. Qi içerisindeki bileşenler evreni oluşturur (Göl, Dağ, Ateş, Su, Cennet, Şimşek, Rüzgar ve Toprak). Her bir trigram (üç yin/yang elementinin birleşimi) belirli bir enerji niteliğini veya düzenini yansıtır. Bu enerji niteliklerinin uygun bir şekilde düzenlenmesi hem çevredeki qi’yi hem de kişinin kendi qi’sini etkiler. Feng shui ile amaçlanan, çevredeki qi ile kişinin kendi qi’sinin uyum içerisinde olmasıdır. Böylece Rüzgar’ın (feng) qi’yi ve Su’yu (shui) evrene dağıtması ile zenginlik, sağlık ve refah gelir.

Ba gua veya "Sonraki Cennet Dizisi” enerji trigramlarının birbirleri ile uyumlu ve dengeli bir şekilde ayarlanmasıdır. Her bir trigram evrensel uyuma katkıda bulunan dengeleyici bir eşe sahiptir. Örneğin, Toprak Cennet ile ve Şimşek de Göl ile dengelenir. Ba gau dairesel bir düzen içerisindedir. En üstte Ateş bulunur ve daha sonra sıra ile Toprak, Göl, Cennet, Su, Dağ, Şimşek ve Rüzgar (saat yönünde) gelir. Taiji (ve yin-yang sembolleri) trigramların merkezinde bulunur ve evrenin birleştirici gücünü temsil eder.

Feng shui pratisyenleri evdeki ve diğer yaşam alanlarındaki enerji akışını belirlemek için ba gua’yı kullanır. Pratisyenler, trigram düzenlerini odanın farklı bölgeleri ile örtüştürerek odanın evren ile uyum içerisinde olup olmadığına karar verirler. Örneğin bir yazarın veya artistin evdeki ofisi veya iş yeri analiz edilirken feng shui uzmanı odanın ba gua’daki Göl’e denk gelen bölümüne özellikle dikkat eder; çünkü Göl yaratıcı enerjiyi temsil eder.

Eğer odanın Göl’e denk gelen bölümünde bir dağınıklık veya düzensizlik varsa veya odadaki Göl alanı kitaplık veya gardırop ile kapatılacak şekilde bölünmüşse bu çevresel düzen yaratıcığı engeller. Bir feng shui uzmanı ofisin evdeki daha misafirperver bir odaya taşınmasını veya depolama alanının Göl’deki yaratıcı enerjiyi açığa çıkartacak bir şekilde tekrar düzenlenmesini önerebilir İyi sağlığın ba gua’nın Rüzgar trigramında yer aldığı söylenir. Bu nedenle bu alanın muhafaza edilmesi ve etkili bir şekilde kullanılması feng shui pratisyenleri için oldukça önemlidir.

Feng shui’de daha birçok tasarım ilkesi bulunmaktadır; buna karşın en yaygın olarak kullanılan ve temel feng shui kavramlarından bazıları şunlardır:
  • Enerji veya qi odalara kapı boşluklarından girer ve bu boşluklardan çıkar. Birbirlerine bakan kapılar qi’nin odaya çabuk girmesini ve odadan çabuk çıkmasını sağlar. Birbirine bitişik duvarlarda bulunan kapılar qi’nin dairesel bir hareket içerisinde olmasını sağlar. Qi’nin bu dairesel hareketi rahatlatıcı ve iyi feng shui’dir.
  • Sandalye, yatak, şezlong, koltuk veya diğer oturma gruplarını arkaları kapıya ve/veya pencereye gelecek şekilde ayarlamak feng shui’de önerilmez. Arkayı kapıdan gelecek muhtemel saldırılara karşı açık bırakmak kötü feng shui olarak değerlendirilir.
  • Çıkmaz bir sokağın sonunda, bir kilise veya spiritüel merkez karşısında, köprünün ucunda veya çevre yoluna yakın bir yerde konumlanan evler feng shui pratisyenleri tarafından tercih edilmez çünkü bu alanlardaki enerji akışı ya çok hızlıdır ya da yeterli değildir.
  • Ev sahası seçilirken, feng shui’ye göre ideal alan bir tepedeki dikdörtgen bir alandır. Ayrıca evin önü açık olmalıdır.
  • Evin ön kapısı evin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır. Girişin çok büyük veya küçük olması evdeki uygun qi akışını zorlaştırır.
  • Evde kullanılan aynalar, sandalyelere veya yataklara doğru bakmamalıdır.
  • Eğer mümkünse pencereler sadece hoş görünümlü doğal manzaralara bakmalıdır. Eğer manzara iç karartıcıysa odanın feng shui’si içeride pencere aksesuarları ve/veya dışarıda pencere çiçeklikleri ile geliştirilebilir.
Çin’e ait yin ve yang kavramlarından gelen Feng shui binlerce yıldır uygulanmaktadır. Bu uygulamanın var olduğuna dair kanıtlar, M.Ö. 6000'li yıllardan beri var olan Yangshao köyündeki mezar dizilimleri ve düzenlemelerinde bulunabilir. Aslında feng shui’nin tamamen Asya’ya ait olmadığını gösteren ikna edici kanıtlar bulunmaktadır. Tarih öncesi Avrupa’da, obje ve yapıları evren ile uyumlu hale getirecek şekilde yerleştirmek oldukça yaygın bir uygulamaydı. Feng shui’nin kökenine ait popüler bir teori ise, uygulamanın köyleri stratejik bir şekilde düzenlemenin hayati öneminin bilincinde olan Antik Şaman’dan geldiğini iddia eder. Hafif rüzgâr alan alanlar bereketli hasat getirirken, kuvvetli rüzgârın bulunduğu alanlar ekinlerin gelişimini engeller veya hasadı tamamen yok eder. Ayrıca köylerin su veya taze su kaynaklarına yakın yerlerde kurulması gelişimi sağlar ve sağlığı korur. Bununla birlikte durgun su, topluluk içerisinde hastalıklara ve uyumsuzluğa neden olur. Yüzyıllar geçtikçe şamanlar rüzgâr ve suya ilişkin düşüncelerini Taocu öğreti ile bağdaştırdı ve böylece feng shui uygulaması ortaya çıktı.
Tasarım felsefesi olarak "iyi” feng shui’nin sağlık, zenginlik, yaratıcılık, olumlu sosyal ilişkiler, özgüven, niyet ve başkalarına karşı saygıyı teşvik ettiğine inanılır.
Kişiler evlerini feng shui prensiplerine göre tekrar tasarlarken temel bina kurallarını ve yangın güvenlik kurallarını göz önünde bulundurmalıdır.

Yaşam alanlarına uygulanan feng shui ayarlamaları kişinin sağlık problemleri için tek tedavi kaynağı olarak görülmemelidir. Feng shui prensipleri yan veya tamamlayıcı tedavi yöntemleri olarak uygulanabilse de, kronik veya akut fiziksel sağlık sorunlarının tedavisinde uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılacak uygun bir teşhis ve tedavi gerekir.
Feng shui Asya’da binlerce yıldır uygulanmaktadır ve Amerika’da da ev tasarım yöntemi olarak gitgide popülerlik kazanmaktadır. Asya’da geleneksel Çin tıbbının bir parçası olarak düşünülen feng shui genellikle Batı’da önleyici veya diğer tıp türlerinde bir sağlık aracı olarak kabul edilmemektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye