Spermatosel (Epididimal Kist) - Sebepleri

Epididim tüplerinde sperm dolu kistlerin görülmesi durumudur.

Spermatosel (Epididimal Kist)

Spermatosel (epididimal kist) her testisin arkasında ve yukarısında uzanan uzun halka tüpte (epididim) oluşan sperm dolu kisttir.

Her ne kadar spermatoselin nedeni çoğunlukla bilinmese de, testisten sperm taşıyan tüplerdeki (epididimal kanallar) tıkanıklıktan kaynaklanabilir. 
Spermatosel genellikle hiçbir belirti ortaya çıkarmaz. Skrotumun (testis torbası) bir tarafında, testisin yukarısında bir yumru veya kitle gibi görünen ya da hissedilen bir yapı fark edilebilir. Ya da skrotumda genel bir genişleme görülebilir. Belirtiler arasında penisin tabanında ağrı, şişlik ya da basınç hissi yer alabilir.

Teşhis
Spermatosel genellikle skrotumun muayenesi ile tanılanır. Muayenenin bir parçası olarak doktor, testis kanseri gibi diğer nedenlerden kaynaklanabilen katı kitleleri kontrol etmek için her bir testisi arkadan ışık vererek aydınlatır (transilüminasyon). Spermatoseller sıvı ile doludur, bu nedenle ışık bunların içinden geçecektir. Işık, testis kanseri gibi diğer sorunlardan kaynaklanabilen katı kitlelerin içinden geçemez. Ayrıca spermatosel teşhisinin onaylanması için ultrason kullanılabilir.
Spermatoseller genellikle tehlikeli değildir ve sadece ağrıya ya da utanca neden olduğunda veya penise olan kan desteğini azalttığında (nadiren) tedavi edilir. Spermatoselin boyutu değişmiyorsa ya da vücut sıvıyı yeniden emdiğinden küçülüyorsa genellikle tedavi gerekmez.

Eğer spermatosel büyüyorsa ya da rahatsızlığa neden oluyorsa, spermatoselin çıkarılması işlemi (spermatoselektomi) gerekli olabilir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye