Stres Tedavisinde Biofeedback, Yoga ve Qigong

Biofeedback eğitimi, fiziksel ve psikolojik stresi azaltmak için vücut fonksiyonlarının nasıl düzenleneceğini öğrenmenin başka metodudur.

Stres Tedavisinde Biofeedback, Yoga ve Qigong

Biofeedback Eğitimi
Biofeedback eğitimi, fiziksel ve psikolojik stresi azaltmak için vücut fonksiyonlarının nasıl düzenleneceğini öğrenmenin bir metodudur. Genellikle diğer rahatlama ve stres azaltma teknikleri ile birlikte kullanılır. Psikolojik tepkileri kaydeden bir makineden gelen görsel veya işitsel sinyallerin kullanımı ile belirli kasları rahatlatmayı, beynin elektriksel faaliyetini değiştirmeyi, nabzı ve vücut sıcaklığını arttıran kan basıncını azaltmayı ve gastrointestinal fonksiyonu geliştirmeyi öğrenebilirsiniz. 

Biofeedback cihazları gözlemlenen kişinin biyolojik sitemi hakkında hemen bir "geribildirimde” veya bilgi akışında bulunur, böylece bilinçli olarak vücut sistemini etkilemeyi öğrenebilirsiniz. Örneğin, kalp hızını düzenlemek isteyen biri, yanıp sönen ışık iletimi veya her bir kalp atışı için sesli bir uyarı veren biofeedback cihazı ile eğitim yapar. Elektrotlar hastanın cildine yerleştirilir (basit ve ağrısız bir işlem) ve kişiye istenilen tepkiyi etkilemek için (kas rahatlama, düşük kalp hızı) meditasyon, rahatlama ve gözde canlandırma gibi çeşitli teknikleri kullanma ile ilgili talimatlar verilir. Biofeedback cihazı, ses veya ışıklı iletinin hız değişikliği ile kişinin sürecini raporlar. Yanıp sönen veya sesli ikaz veren oranı değiştirmeyi öğrenerek, kişi ustaca kendi nabzını kontrol etmeye programlanmış olacaktır.

Nöroterapi, biofeedback’in gelişmişidir ve kişinin baskın beyin dalga modellerini (beta, alfa, teta, delta) yeniden programlar ve onları uyum ve dinamik işlevin en iyi durumuna getirir. Bu yeniden programlamanın sonucu, bir kez yerleştiğinde, biofeedback üzerinden kazanılan bilinçli düzenleme becerilerinden tamamen bağımsız olan kalıcı değişiklik oluşturmasıdır. Beyin dalga fonksiyonunu optimize etmek, tüm diğer vücut sisteminin fonksiyonlarını iyileştiren sinir sistemini de optimize eder.

Yoga ve Qigong
Yoga uzun süreden beri stres azaltımı ile ilişkilidir. Yoga uygulamasının bir parçası olan fiziksel duruşlar, meditasyon ve nefes alma egzersizleri hem beden hem de zihin için rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Aslında, yoganın ardındaki konsept zihin ve bedeni birleştirmektir. Zihin huzursuz ve heyecanlı olduğunda, vücut sağlığı da olumsuz yönde etkilenecektir ve beden hasta olduğunda, zihinsel fonksiyonlar tehlikeye girecektir. 

1970’lerin başından beri, 1,000’den fazla yapılan araştırmalarda yoga ve meditasyonun stres ve anksiyete azaltımında, kan basıncını ve nabzı düşürmede, ağrıları hafifletmede, bağımlılıkta rahatlama sağlanmasında, görsel ve işitsel algıyı yükseltmede, hafızayı, zekayı ve motor becerilerini geliştirmede, bunun yanı sıra metabolik ve solunum fonksiyonlarını iyileştirmede etkili olduğunu kanıtlanmıştır. Yoganın hipertansiyon şikayeti olan yetişkinlerin tansiyonunu belirgin şekilde azalttığı gözlemlenmiştir, böylece ilaç tedavisi ihtiyacı da azalmış olur. 

Hem Çin’deki hem de ABD’deki son tıbbi araştırmalara göre, Qigong da stresi azaltabilir. Bu antik Çin egzersizi zarif hareketleri ritimli nefes ile birleştirir. Düzenli olarak uygulandığında kas gücünü ve esnekliği artırabilir ve önceki yaralanmalara veya hastalıklara bağlı kusurları tersine çevirebilir. Araştırmalar Qigong’un "rahatlama tepkisini” başlattığını, nabzı düşürdüğünü, kan basıncını ve stresi azalttığını ve enerji ve doku yenilenmesini artırdığını göstermiştir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye