Svagito ile Sevginin Kökleri – OSHO Aile Sergisi Eğitimi 6 - 12 Aralık 2013 İstanbul

Eğitimin bu birinci bölümünde temel olarak Ebeveyn-Çocuk ve Kadın-Erkek ilişkisi incelenecektir.

Svagito ile Sevginin Kökleri – OSHO Aile Sergisi Eğitimi 6 - 12 Aralık 2013 İstanbul

Bu eğitim, bir yandan en derin şekilde kişisel bir keşif yolculuğu, öte yandan da ” Aile Sergisi ” ya da Svagito’nun kendi yaklaşımını isimlendirdiği şekliyle "Sevginin Kökleri Aile Sergisi "çalışmasının basit ,temel teori ve uygulama prensiplerinin öğretildiği bir süreçtir.Bu sistemik ve fenomenolojik psikoterapi yöntemi göstermiştir ki; mevcut fenomenlerin arkasında gizli kalan duygusal kilitlenmelerin çözümüyle, semptomların ve yaşamsal krizlerin ortaya çıkma eğilimleri kaybolabilmektedir..Bu sistem kişiye,içinde bulunulan aile sistemindeki dinamiklere erişerek,bugün,hastalıklar,para ve ilişki problemleri,endişe,depresyon,bağımlılıklar,vs gibi yansımalarla ortaya çıkan problemleri oluşturan bilinçaltı dinamiklerini ,çok hızlı şekilde açığa çıkarma şansı sunmaktadır.

Bu eğitimde katılımcılar, kendi aile sergileri ya da diğer katılımcıların sergilerinde bulunan dinamiklerin durumunu ,çok daha derin bir şekilde gözlemleme, deneyimleme ve her bir sistemin nasıl çalıştığını ve onun ötesine geçmek için neye ihtiyaç duyulduğunu anlama şansına sahip olacaktır. Svagito,22 yıldan fazla olan terapistlik deneyimini meditatif bir merkezden güçlü bir şekilde aktarırken,katılımcılara,danışman,şifacı ya da bireysel olarak kişisel gelişim ve anlayış seviyelerinde çok daha derin ve geniş bir boyuta gidebilme imkanı sunmaktadır.

Eğitimin bu birinci bölümünde temel olarak Ebeveyn-Çocuk ve Kadın-Erkek ilişkisi incelenecek olup ; Aile sistemindeki gizli dinamikleri nasıl fark edeceğimizi, Kimin kimle özdeslesmis olduğunu ,Kimin sistemden dışlandığını ve hala dışlanmakta olduğunu,Kimin aile matrisinden bağlantısını kesmek istediğinin nasıl anlaşılacağı öğretilmektedir.Katılımcılar bir sergide nasıl gözlemci olabileceklerini öğrenirken ,her bir sergide neler olduğunu ve destekleyici enerji ve sevgi kaynağının nasıl bulunduğunu her bir adımdaki terapist açıklamalarıyla kavrayacaklardır.

Eğitimin kapsadığı bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:
  • Aile sisteminde sevgi ve düzen (Bunu destekleyenler ve azaltan, zarar verenler)
  • Ebeveyn- Çocuk ve Kadın-Erkek ilişkisinde zorlukların ortaya çıkmasının ana sebepleri
  • Vicdanın işlevi
  • Alma ve verme arasındaki denge
  • Çözüme yönelik yaklaşım
  • İyileştiren cümleler
  • Kör sevgi ile bilinçli,bilen sevgi arasındaki fark
  • Anneye yönelimin erken dönem kesintisi
SVAGITO R. LIEBERMEISTER
Almanya’da Münih üniversitesinde psikoloji eğitimi almıştır ve insanlarla 26 yıldır terapist olarak çalışmaktadır. 1990’dan beri sunduğu terapist eğitimleri özellikle nabız ve nefes çalışması olan Neo-Reichian Terapisi, Derin Doku Masajı (Rebalancing), Danışmanlık ve Enerji seansları olan Safir Yıldızı ve Psişik Masaj ile Osho Aile Sergisi’dir. Puna’daki Osho Multiversity’nin eğitimcilerinden olup, 4 ay süren Osho Terapist Eğitimini düzenlemenin yanısıra yukarıda adı geçen tüm programların da eğitimini sunmaktadır . Seminerler ve eğitimler vermek üzere tüm dünyada seyahat etmekte ve eğitimlerinde insanlara meditasyon halinden nasıl yaklaşılacağını öğretmektedir. Svagito’nun Danışmanlığın Zen Yolu ve Sevginin Kökleri isimli iki kitabı vardır ve Türkçe’ye çevrilmiştir.

Tarih
6-12 Aralık 2013 Saatler: 6 Aralık 2013 19:30-22:00, Diğer günler 10:00-18:00

Yer
Cihangir Yoga, Cihangir

Ücret
800 Euro

Kayıt ve Bilgi için
Dilek Yildiz
Tel: 0539 483 03 85

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye