Svagito ile Travmaları Şifalandırmak 13-15 Aralık 2013 İstanbul

Travmaları Şifalandırmak (Somatik Deneyimler)...

Svagito ile Travmaları Şifalandırmak 13-15 Aralık 2013 İstanbul

Travmaları Şifalandırmak (Somatik Deneyimler)
Travma ‘’çok fazla’’, ‘’çok hızlı’’ veya yoğun ve bunaltıcı şekilde yaşanmış deneyimlerin sonucunda oluşur. Bu tarz deneyimler bizim sinir sistemimizi etkiler ve genellikle bedensel semptom olarak kendini gösterir. Daha sonra bu etkiler hayatı algılayışımızı ve hayatın içindeki davranışlarımızı etkiler.

Şifalanma travmatik bir olayın doğal sonucu olan duygusal ve fiziksel yüklenmeyi yavaş yavaş ve adım adım beden-zihinle uyumlandırıp onu doğal akışın bir parçası haline getirmektir.

Yapacağımız haftasonu çalışmasında mevcut ve geçmiş travmalarla başetmekte yardımcı olabilecek destek kaynaklarımıza farkındalık getireceğiz. Ve buradan bedenimize geçmişte yaşadığımız ve ‘’çok fazla’’ olarak tanımladığımız olaylara içgüdüsel ve doğal cevaplarla süreci tamamlaması için izin vereceğiz. Bu süreçte çok küçük adımlarla çalışacağımız için kendimizi yoğun bir baskı altında hissetmeyeceğiz. Rahatlama sadece biz kendi tepkilerimizin kontrolünde olduğumuz hissine ulaştığımızda olur. Ve bu şifalanmanın ilk adımıdır.

Travma şifa çalışması bizi derin bir rahatlama sürecine sokar. Bize bilinçsiz reaksiyonlarda bulunmak yerine hayata yanıt vermek yönünde ince bir farkındalık getirir.

Tarih
13-15 Aralık 2013

Ücret
260 Euro

Yer
Cihangir Yoga, Cihangir

Kayıt ve Bilgi için
Cihangir Yoga FINDIKLI
GSM: +90 (0) 539-5728437
Sabit hat: +90 (0) 212-2431993

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye