Vinyasa Yoga (Akış Yogası)

Her nefeste bir duruştan ötekine geçilen hareketli bir yoga tarzıdır.

Vinyasa Yoga (Akış Yogası)

Hareketlerin yoga hareketleriyle senkronize edildiği Vinyasa Yoga birçok yoga türünü kapsayan geniş bir terimdir. Bu yoga tarzında tıpkı dans eder gibi bir yoga duruşundan ötekine geçildiği için bazen akış yogası da denir. Nefes bu yoga tarzının önemli bir parçasıdır. Yoga eğitmeni her nefes alıp verişte bir duruştan ötekine geçmeyi söyler. Vinyasa, Sanskritçe bir kelimedir ve "bağlantı” anlamına gelir. Bu bağlantı nefes ve duruş arasındaki bağlantı olarak yorumlanabilir. Kedi esnemesi (Chakravakasana) hareketi çok basit bir Vinyasa örneğidir. Çünkü omurga nefese göre kemerli hale gelir veya düzeltilir. Güneşe Selam (Surya Namaskara) daha karmaşık bir vinyasa örneğidir. Her hareket belli bir nefes alma veya vermeyle yerine getirilir.

Bu tarz yoga büyük bir çeşitliliğe izin vermektedir ve neredeyse kesin bir şekilde güneş selamlamalarını içerir. Bu tarzda sadece esneme değil, hareket de beklenebilir. Girilen seansın hızlı mı yoksa yavaş mı olacağı, seansta mantra kullanıp kullanılmayacağı veya hizalamaya vurgu yapılıp yapılmayacağı tümüyle öğretmene bağlı olarak değişir. Bazı çok popüler yoga tarzları, örneğin güç yogası ve Aştanga yoga vinyasa yöntemini kullanır, ancak karışıklık olmasın diye bunlar kendi isimleriyle anılırlar.

Vinyasa kelimesi isim halinde, güneşe selamın bir parçası olarak kullanılan üç duruş serisini tanımlar. Öğretmen "Vinyasa’yı yapın” dediğinde dört kollu yüksek duruşu, dört kollu düz duruşu (chaturanga) ve yukarı bakan köpek duruşunu yapın demek istiyordur.

Vinyasa’nın gücü çeşitliliğinde yatmaktadır. Öğretmenin izlemek zorunda olduğu herhangi bir felsefe, bir kurallar kitabı veya duruş sıralamaları yoktur; bu yüzden bireyselliğe çok fazla yer vardır. Bu yüzden vinyasa yogada sevilecek, güvenilecek bir öğretmen bulmak çok önemli hale gelmektedir. İlk akış dersinde çok etkilenmeyenler başka öğretmenler deneyebilir. Serbest bir ortamda olmayı, beklenmedik şeyler yapmayı ve hareketi sevenler için bu yoga tarzı uygundur.

Vinyasa Tarzları
  • Anusara
  • Aştanga
  • Bikram Yoga
  • Orman Yogası
  • Jivamukti
  • Mokşa

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye