Swara Yoga

Kozmik uyum ve birlik duygusu herhalde insanların her gün yaşadıkları şeylerden biri değildir. Bununla birlikte yoganın yoga yapanlarda yaratmak istediği şeylerden biri de budur.

Swara Yoga

 

Evrensel birlik kavramını en yüksek düzeyde anlamak Swara Yoga’dır. "Ses” veya "Müzik notası” anlamına gelen Swara aynı zamanda havanın kişinin burun deliğinden akışı anlamına da gelir. Swara ay fazları, günün vakitleriyle ilişki içinde gevşeme halinde nefes incelemesiyle ilgilenir.

 

Burun Anatomisi ve Üç Swara

 

Bedensel uyuma çok önem veren Swara Yoga uygulamacıları burnun bedensel aktiviteleri etkileyen semavi bir anahtar işlevi gördüğüne inanıyorlar. Swara Yoga üç Swara’nın beynin sağ ve sol yarım kürelerini uyardığı fikri çevresinde örgütlenmiştir.

Kendi nefes davranışını izleyen dikkatli gözlemciler belli bir anda bir burun deliğinin daha aktif olup diğerinin biraz tıkalı olduğunu fark edecektir. Burun deliklerinin aktifliği her 1,5 ila 2 saatte değişir. Arada her iki burun deliğinin eşit çalıştığı kısa bir an vardır.

·         Pingala Nadi veya Surya Nadi

Bu Swara sağ delikten alınan nefesle ilgilidir. Bu nefes kişinin akli, analitik, mantıksal ve matematik yeteneklerini yöneten sol beynini çalıştırır. Ayrıca vücudun sağ tarafını yönetir.

·         İda Nadi veya Çandra Nadi

İlk Swara’nın tersidir, sol burun deliğiyle ilişkili nefesi anlatır. Duygusal, sezgisel faaliyetleri yöneten sağ beyni ve vücudun sol tarafını faaliyete geçirir. Sağ beyin yaratıcılık, sanatsal, müziksel eğilimler, sezgi ve psişik deneyimleri yönetir.

·         Şuşumna Nadi

Bu terim ağırlık bir burun deliğinden ötekine geçiş dönemini anlatır. Bu geçiş döneminde sağ ve sol beyin dengeli olarak çalışır ve bu durum saf bilinç halini temsil eder. Bu geçiş dönemi yedi ila sekiz nefes sürer ve meditasyon için mükemmel bir zamandır.

Burun deliği beyin aktivitesini etkilediği için Swara yogiler bireylerin hangi burnu delikleri aktifse ona uygun eylemlerde bulunmaları gerektiğine inanırlar. Örneğin sol burun deliği hâkimse bireyler sağ beyin aktiviteleri yapmalıdır. İş bunlarla da kalmaz. Swaralar kozmik aktiviteyle de ilişkilidir (Sağ burun deliği şemsi, sol burun deliği ise kameri).

 

Şafaktan Alacakaranlığa

 

Swara Yoganın kişinin hayatının bütün yönlerini etkilediği söylenir. Swara Yoga sabah uyanırken başlar (ilk adım kişinin etkin Swarasıyla uyumlu olmalıdır) ve gün boyunca devam eder. Swaraların bilgisi ve kontrolü daha uyumlu işleri getirir ve sonuç olarak stresi ciddi biçimde azaltarak kişinin sağlığını geliştirir.

 

Swara Yoganın kökleri 10,000 yıl öncesinin eski medeniyetlerine, Vedik dönemin hemen öncesine kadar uzanır. Bu bilginin ilahi bir bilgi olduğuna inanılır ve kutsal bir bilgi kabul edilir. Swara Yoga kehanet için ve fiziksel, ruhsal ve duygusal sorunları çözmek için bir araç olarak da kullanılır. Bu kadim uygulama artık bizim kuşağımız tarafından öğrenilebilir. Bir insanın nefesini takip etmesi, kuşkusuz zor bir iştir. Fakat bir kez başarıldığında istenmeyen stres size dokunmadan geçip gider. Böylesine bir mutluluk hali için kim zor bir işi üstlenmez?

 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye