Dahn Yoga

“Yoga” kelimesini işittiğiniz vakit, aklınıza normalde meditasyon, kilo verme programı, karmaşık asanalar, esneklik ve birkaç şey daha gelir. Bu kelimeler gerçekten de yogayla ilişkili olsa da, aslında belli bir amaç veya hedefe yönelik müşteriler için ticarileştirilmiş paketleri içerir.

Dahn Yoga

Birçok yaygın yoga türünü birbirinden farklı kılan şey, gerçekten de bedeni güçlendirmek amacını güderek farklı duruşlara ve asanalara, asanaların farklı yapılış biçimlerine vurgu yapmalarıdır. Duruşlar dışında nefese ve daha berrak bir zihin elde etmeye daha çok önem verenler de vardır. Bütün yoga türlerinin ortak paydasına baktığınız vakit, yogayı uygulamanın derin bir şey olduğu ve birçok yönde gelişmeye yardımcı olduğudur.

 

Yoganın insan üzerindeki etki biçimine bakıp buraya odaklanan ilk olarak zihne ulaşmayı, zihinde bir kontrol sağlamak ve geri kalan her şeyin ardından geleceğini düşünmekle kendini ayırt eden yogaya Dahn Yoga veya Dhanak Yoga denir. Korece bir terim olan Dahn, canlılık, enerji ve hayatın kaynağı anlamına gelirken Hak kelimesi felsefe ve teori anlamlarına gelir. Dahn Yoga sadece bireyler için değil, aynı zamanda aileler ve sosyal gruplar için daha derin bir vücut yönetimi ve refah çalışmasıdır.

 

Dahn Yoga’nın nasıl işlediğini anlatmak için bir örnek vermek gerekirse bir bahçedeki ayrık otlarını düşünebilirsiniz. Otların tekrar tekrar büyümesini önlemek için onu gövdesinden değil, kökünden koparırsınız. İşte Dahn Yoga bu şekilde işlemektedir. Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir hayata ilk önce beyne odaklanarak ulaşabilirsiniz, geri kalanlar otomatik olarak takip edecektir.

 

Dahn Yoga çok uzun zamandan beri mevcut bir yoga tarzıdır. Yoga merkezleri 1980’lerden beri bu tür bir yoga dersleri vermektedir. Bu tarihten bu yana giderek daha fazla insan Dahn yogaya çekilmektedir. Tüm dünyada Dahn yoga uygulayıcılarının sayısının 300,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye