Vitaminler Kolorektal Kansere Karşı Koruyor mu?

A, C, ve E vitaminleri ile selenyum ve çinko takviyesi kullanımının adenoma riskine karşı koruyucu olabileceği ortaya çıkmıştır.

Vitaminler Kolorektal Kansere Karşı Koruyor mu?

Bilindiği gibi bağırsaklarında polip olduğu tespit edildikten sonra poliplerin alındığı hastalarda, yıllar sonra polip oluşumu ve buna bağlı adenoma (bir kanser türü) görülme riski sağlıklı bireylere oranla daha yüksektir. Ancak yapılan bir klinik araştırmada A, C, ve E vitaminleri ile selenyum ve çinko takviyesi kullanımının adenoma riskine karşı koruyucu olabileceği ortaya çıkmıştır.

İtalya’da 1988 yılında başlatılan çift kör, plasebo kontrollü, randomize ve toplamda 411 hastanın dahil edildiği araştırmaya katılan hastaların tümü, daha önceden bağırsaklarında polip oluşumu olduğu tespit edilerek poliplerin temizlendiği hastalardır. 411 hasta rastgele iki gruba ayrılarak bir gruba aktif bileşen olan 200 mcg selenyum, 30 mg çinko, 2 mg A vitamini, 180 mg C vitamini ve 30 mg E vitamini içeren bir gıda takviyesi verilmiştir. Diğer grup ise plasebo grubu olup, bu gruptaki hastalara herhangi bir takviye verilmemiştir. 

Araştırmanın başlangıcından sonraki 4. yılda tüm hastalara uygulanan bir kolonoskopi sonucu plasebo grubundaki hastalar arasından 62 hastada polip oluşumu tekrarlamasına karşın, gıda takviyesi kullanan gruptaki hastalardan sadece 38 hastada polip oluşumu tekrarlamıştır.

Uzun yıllar boyunca devam eden bu klinik araştırmada, 15. yılda da hastalara yapılan kolonoskopi sonrasında, plasebo grubundaki hastaların %65’inde polip oluşumunun tekrarladığı görülmesine karşın, takviye kullanan gruptaki hastaların sadece %48’inde poliplerin tekrarladığı görülmüştür. 

Dolayısıyla A, E ve C vitaminleri ile çinko ve selenyum takviyesi kullanan grupta, poliplerin tekrarlama riski, plasebo grubuna kıyasla %39 daha düşük olarak kaydedilmiştir. Bu sonuçlar bahsedilen vitaminler ve mineraller açısından zengin beslenmenin ya da bu vitaminleri dışarıdan almanın kolorektal kanser oluşumu riskini azaltabileceğini açığa çıkarmıştır. 

Yapılan çalışmanın sonuçları son derece ümit verici olmakla beraber, antioksidan vitamin ve mineral gıda takviyelerinin kolorektal kanseri önlemedeki rolünün önemiyle ilgili daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye