Akupunktur, Gebelerdeki Dispepsi Semptomlarına İyi Geliyor

Akupunktur hamilelik sırasında yaşanan hazımsızlığa karşı etkili olabilir.

Akupunktur, Gebelerdeki Dispepsi Semptomlarına  İyi Geliyor

"Acupuncture Medicine” adlı dergide yayınlanan küçük çaplı bir klinik araştırmada, akupunkturun, gebelerde meydana gelen hazımsızlık (dispepsi) semptomlarına iyi geldiği belirtiliyor.

Gebelik esnasındaki hormonal değişimler ve bebeğin büyüyen hacminin sindirim sistemi organlarını sıkıştırması nedeniyle gebelerin yaklaşık %45-80’inde mide ekşimesi, göğüs bölgesinde (yemek borusu) yanma, mide ağrısı, reflü ve midede gaz birikimi ve rahatsızlık hisleri meydana gelmektedir. Bahsedilen semptomlar, gebeliğin ilerlemesiyle daha da şiddetlenmektedir.

Gebelerin birçoğu, fetüse zarar verme korkusundan dolayı gebelik esnasında yaşadıkları dispepsi sorunları için ilaç kullanmak istememektedirler. Birçok gebede meydana gelen hazımsızlık semptomları çok şiddetli olmamasına karşın, yaşam kalitesini azaltıcı etkisi vardır.

Yapılan bu araştırmaya, gebeliğinde hazımsızlık sorunu yaşayan 42 kadın katılmıştır. Bu kadınlar iki gruba ayrılarak bir gruba klasik ilaç tedavisi uygulanmış, diğer gruba ise haftada 1-2 kez akupunktur tedavisi uygulanmıştır. 

Çalışmanın sonunda akupunktur uygulanan kadınlarda belirgin oranda iyileşme sağlandığı görülmüştür. Akupunktur uygulanan 20 kadının 15’inde en yaygın semptom olan mide ekşimesi ve göğüs yanması ciddi oranda azalmıştır. Bu kadınların 14’ü uyku kalitelerinin ise %50 oranında iyileştiğini belirtmişlerdir.

Araştırmacılar, akupunkturun, gebelerdeki dispepsi semptomlarını azaltmadaki etkisini inceleyebilmek için daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmekle beraber, akupunkturun gebelerde etkili olabileceğini gördüklerini söylemektedirler. Araştırmacılar çalışmayla ilgili şunları söylemektedirler: "Akupunktur uygulanması basit ve yan etkisi olmayan bir yöntem olup, doğru uygulandığında semptomları azaltabilir ve ilaca duyulan gereksinim de aynı oranda azalabilir.”

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye