Bhutan, Dünyadaki İlk Tamamen Organik Ülke Olacak Mı?

Ülke, tarımını tamamen organik yöntemlere çevireceğini açıkladı.

Bhutan, Dünyadaki İlk Tamamen Organik Ülke Olacak Mı?

Güney Asya’da, Hindistan ve Çin’in arasında yer alan küçük bir devlet olan Bhutan Krallığı, yakın gelecekte tarımını % 100 organik tarıma çevireceğini açıkladı. Yıllardır uygulamalarına sürdürülebilir tarım metotlarını entegre etmesi sebebiyle, bazı çevreler bunun beklenen bir karar olduğunu düşünüyor. "Sürdürülebilirlik” yaklaşımı tarımda çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunarak yeterli ve kaliteli üretim yapılması anlamına geliyor. Sürdürülebilir kalkınma ise doğal çevrenin korunmasıyla ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir arada ele almakta. 

Bhutan Hükümeti için, bu karar Bhutan hayat felsefesinin normal bir uzantısı.  Bu felsefeye göre dünyadaki çoğu devlet teşvik etmese de gerçek gelişme ancak maddi, duygusal ve ruhani iyilik beraber olduğunda gerçekleşiyor. Bhutan’a göre organik gelişme ve sürdürülebilir felsefeler nasıl yaşadıklarını ifade etmekte kapsayıcı bir rol üstleniyor. 

Bhutan’ın açıklaması çevrecileri çok mutlu etti çünkü bir ülkenin ekonomisinin, çevresel etik kurallara uygun olarak şekillenmesi söz konusu. 2011’de Dünya Bankası bunun mümkün olup olmayacağını araştırdı. Sonuç Bhutan’ın belirli zorluklarla karşı karşıya olduğu yönünde. Ülke topraklarının sadece %8’i tarıma uygun ve buna rağmen gayrisafi yurtiçi hasılanın %30’undan fazlasını sağlıyor. Çalışan kesimin % 38’i tarımla ilgileniyor. Ormanlar ise ülkenin %75’ini kaplamasına rağmen gayrisafi yurtiçi hasılanın sadece %10’unu sağlıyor. Ancak Bhutan görüşüne göre ormanlar uygun toprak ve su kaynağı yönetimi yapılmasını ve kırsal kesime yakacak odun sağlamasıyla sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaya izin veren amaçları gerçekleştiriyor. 

Kırsal kesimde yaşayan halkın %30’u yoksulluk sınırının altında. Köylerin yollardan uzak ve izole olması kamu hizmetini ve pazarlama imkanlarını çok sınırlıyor. Dünya Bankası’na göre ekonomik büyümenin, köy yollarının iyileştirilmesi ve kırsal kesimde yaşayanların yeni teknolojilere ulaşımının kolaylaştırılmasını içermesi gerekiyor. 2008 – 2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık raporunda Bhutan bu zorlukları ve aşmak için atılabilecek adımlara değindi. Halkın arasındaki düşük okuma yazma oranı, nüfusun % 40’ından azının ulaşabildiği elektrik ve kırsal kesimin çektiği içme suyu sıkıntısı da bunların arasında. 
Bhutan’ın % 100 organik tarım hedefi, Bhutan’ın Gross National Happiness (Brüt Kamu Mutluluğu) felsefesi ve bunun kapsadığı dört konseptin (adil sosyo-ekonomik gelişme, doğanın korunması, kültürün korunması ve tanıtımı, iyi yönetim) bir sonucu. Tüm bunlar bir 21. Yüzyıl ülkesi için takdir edilesi hedefler. Bhutan’ın %100 organik tarıma geçmesindeki başarısı sadece bütün bir ülke için sürdürülebilir yaşamın olası olup olmadığını göstermeyecek. Aynı zamanda sağlıklı bir çevre için etik gerekler ile ulusal ekonominin ihtiyaçları ve rekabetini dengelemenin bir yolu olup olmadığını gösterecek.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye